Skip to main content

WatchmanNee

06.17 A legfontosabb a kapcsolat

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust" (Jn 17,3).

06.16 Ki nálad az első

„Eljön az óra, amikor az igazi imádók szellemben és valóságban (igazságban) imádják az Atyát; mert az Atya is olyanokat keres, akik Őt imádják" (Jn 4,23).

06.15 Az én nevemben...

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük" (Mt 18,20).

06.14 Övé vagyok!?

Ma szenteljétek kezeiteket az Úrnak...hogy áldás szálljon rátok" (2Móz 32,29).

06.13 El vele(m) !

„Krisztussal együtt megfeszíttettem" (Gal 2,20).

06.12 Lásd meg a valóságot!

„Nincs nekünk, csak öt kenyerünk és két halunk, hacsak el nem megyünk és eledelt nem veszünk ennek az egész népnek" (Lk 9,13).

06.11 Válaszolj Isten hívására!

„Mikor ezek szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, így szólt a Szent Szellem: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre én őket elhívtam" (Csel 13,2).

Senki sem munkálkodhat igazán az Úr ügyéért, aki nem tanult meg előzőleg szolgálni neki. Barnabás és Pál böjtölve szolgált az Úrnak, és ezalatt hallották meg a Szent Szellem szavát, amint különleges feladatra hívta őket.

06.10 Ülj le, add át terhedet

„Isten...vele együtt helyezett a mennyekbe a Krisztus Jézus által" (Ef 2,6).

06.09 Lásd szeretetét, de lásd fenségét is!

„Szeme olyan volt, mint a tűzláng, és lába hasonló volt a kemencében izzó aranyfényű érchez, hangja pedig olyan, mint sok víz zúgása" (Jel 1,14-15).

06.08 Mélység mélységet hív elő

„Mélység mélységet hív elő" (Zsolt 42,8).

06.07 Ő dicsőségének gazdagsága szerint

„Azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül" (1Kir 17,14).

06.06 Fogadj el, és segíts!

„Egymás között mindnyájan öltözzétek fel az alázatosságot" (1Pt 5,5).

06.05 Kerülj kapcsolatba Vele

„És ahányan csak érintették, meggyógyultak" (Mk 6,56).

06.04 Mély víz

„Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős" (2Kor 12,10).

06.03 Ő tudja, és ez nekem elég

„Minden szőlővesszőt, amely bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen" (Jn 15,2).

06.02 Virág vagy gyümölcs vagy?

„Visszatérnek az Ő árnyékában lakók, és felelevenednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő" (Hós 14,8).

06.01 Krisztus elrejthetetlen illata

„Kiterjednek az ő ágai, és olyan lesz az ő ékessége, mint az olajfáé, illata pedig, mint a Libanoné" (Hós 14,7).

05.31 Bűn, bűntudat, vádak

„Nem veszendő holmin váltattatok meg, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén" (1Pt 1,18-19).

05.30 Légy érzékeny

„És másodszor megszólalt a kakas. Ekkor Péternek eszébe jutott Jézusnak az a szava, amelyet neki mondott: mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem. És sírva fakadt" (Mk 14,72).

05.29 Koldus vagyok én vagy Isten szolgája?

„Senkinek nem ártottunk, senkit meg nem rontottunk, senkit meg nem csaltunk" (2Kor 7,2).

Tartalom átvétel