Skip to main content

örökélet

09.03 Bőségesebben

"De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt egy ember által, a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra." Róma 5,15

06.29 Ítéletre sem megy

„Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki hallja az én Igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." János 5,24

Olyan felismerést találunk itt, amely már nem egy életet gyökeresen átalakított.

04.19 A vér meggyőz, az Ige bizonyossá tesz

„Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van, és hogy higgyetek Isten Fiának nevében." 1János 5,13

Mindörökké hálásak lehetünk Istennek ezért az igeversért, mert ez megtanít minket arra, hogy az üdvbizonyosság elsősorban és főként Isten Igéje által támad, nem pedig érzéseink által. A Bibliát azért is írták, hogy mindazok, akik hisznek Isten Fiának nevében, tudják meg, hogy örök életük van.

Remény

(folytatás innen)

Remény

Úgy gondolom, hogy a remény az ön szívében, ugyanaz, ami az enyémben. Hogy lehet ez? Miért vágyunk az életünkben igazságra, célra, szépségre, erkölcsösségre, szeretetre és elfogadásra?

Azért mert valaki szándékosan helyezte ezeket a szívünkbe. Vajon miért? Talán azért hogy a keresésére induljunk, hogy megtaláljunk Őt. Talán azért, mert Ő be tudja tölteni a szükségeinket, mindazokat, amiket elsoroltam. Ki Ő?

Mindent itt kell hagyni

A Balaton parton sétáltam, szembejött egy nagymenő.
Villogott a fehér fogsor, körbevette 5-6 nő.
Azt mondta: enyém ez a város, és enyém a kikötő,
mindenre van elég pénzem, hagyom, had menjen az idő!

Refr.:
/: Mindent itt kell hagyni, semmit nem viszel tovább.
Úgy mész, ahogy jöttél, erre gondoltál-e már?

Örök élet forrása

Ne kísértsétek Isteneteket, az Urat. (5Móz 6,16)
Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. (Gal 6,7)

A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. (Jn 1,17)

 

Örök dicsőség

Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elõl! Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják: Ki lát minket, ki ismer bennünket? (Ézs 29,15)
Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élõ Istentõl. (Zsid 3,12)

Fáradozásotok nem hiábavaló

Nem szomjaznak, amíg a pusztán át vezeti õket. A kõsziklából vizet fakaszt nekik. (Ézs 48,21)
Krisztus mondja: "Aki abból a vízbõl iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." (Jn 4,14)

A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg hangomat!

Örök élet ismerni Őt

Eljön az az idõ - így szól az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. (Jer 31,31)

Jézus vette a poharat, miután vacsoráltak, és ezt mondta: "E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre." (1Kor 11,25)

Akarod házastársadul? Igen!

Isten a házasságot azért találta ki többek között, hogy az Isten és ember jövőbeli kapcsolatáról tanítson minket. Miről szól a házasság? A vőlegény és a menyasszony szabad akaratából örökre összekötik az életüket. Jóban, rosszban, örökre kitartanak egymás mellett hűségesen.

Mit kell tennem, hogy örök életem legyen?

Mit varhatunk a jovotol

Tenni semmit nem kell, viszont fogadjuk el Azt, amit Jézus Krisztus tett értünk. Isten szeretné ajándékba adni az Örök életet, azért mert szeret minket. A döntés azonban a miénk, hisszük-e és akarjuk-e?

Tartalom átvétel