Skip to main content

kapcsolat

12.06 Ív a felhőkben

"Az én ívemet helyezem a felhőkbe s ez lesz a jele a szövetségnek közöttem és a föld között" (1Móz 9,13).

12.02 Keresztyén tökéletesség

"Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék" (Fil 3,12).

11.30 Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok

"...az Ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló" (1Kor 15,10).

11.01 Nem a magatokéi vagytok

"Avagy nem tudjátok-e, hogy... nem a magatokéi vagytok" (1Kor 6,19).

10.27 A misszió módszere

"Menjetek el azért, tegyetek tanítványokká minden népet" (Mt 28,19).

10.19 Az elhanyagolt titok

"Az én országom (királyságom) nem e világból való" (Jn 18,36).

10.16 A mester rendeleteinek kulcsa

"Kérjétek azért az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába" (Mt 9,38).

10.03 A szolgálat völgyében

"Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel" (Mk 9,29).

09.25 Az Úrral együtt "menj el"

"És aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre" (Mt 5,41).

09.07 A jóindulat forrásai

"Az a víz, amelyet én adok neki, olyan víz forrásává lesz benne, amely örök életre buzog" (Jn 4,14).

08.30 Egészséges kapcsolat Vele

"Ne azon örüljetek..., hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben" (Lk 10,20).

08.06 A kereszt az imádságban

"Azon a napon az én nevemben kértek majd" (Jn 16,26).

08.04 Isten bátor harcosai

"És maga mellé vette a tizenkettőt..." (Lk 18,31).

07.12 Szellemi emberek közössége

"Míg eljutunk mindnyájan... a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére" (Ef 4,1).

05.29 Zavartalan kapcsolat

"Azon a napon az én nevemben kértek majd; ...mert maga az Atya szeret titeket..." (Jn 16,26-27).

04.27 Mit kívánsz?

"És te kívánsz-e magadnak nagyokat?" (Jer 45,5)

Tartalom átvétel