Skip to main content

váltság

05.05 Egyedüli és biztos út

„Mivel azért testvérek, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus Krisztus vére által, járuljunk hozzá igaz szívvel" (Zsid 10,19.22).

02.08 Örök váltságot szerzett

„Mikor pedig Krisztus, mint a jövendő javak főpapja eljött... az Ő tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve" (Zsid 9,11).

12.23 Hogyan lehet személyesen részem a váltságban?

"Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében" (Gal 6,14).

12.08 Isten hatalma nem részrehajló

"Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket" (Zsid 10,14).

09.16 Váltságdíj mindenkiért

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 2,1-7

A MA! IGESZAKASZBAN feltáruló kép nagy volumenű - valóban univerzális, mert felöleli a teljes emberiséget. A képben nincsen semmi szűk vagy kizárólagos. Az Üdvözítő Isten hozzáállása ez a bűnös, lázadó emberiséghez. „Azt akarja (kívánja), hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére (megismerésére) eljusson" (4. v.).

Tartalom átvétel