Skip to main content

békesség

12.14 Az igazi élet

"Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom néktek... Ne nyugtalankodjék a ti szívetek" (Jn 14,27).

10.30 Békesség Királya

Dátum: 
2018.10.30

Zsidók 7,2-6

10.05 A Békesség Ura

Dátum: 
2018.10.5

2Tesszalonika 3,11-16

09.26 Feddhetetlen magatartás

"Ha... megemlékezel arról, hogy testvérednek valami panasza van ellened" (Mt 5,23).

09.21 Békességünk

Dátum: 
2018.09.21

Efezus 2,13-18

08.26 Nyugtalankodol?

"Békességet hagyok nektek; az én békességemet adom nektek" (Jn 14,27).

05.24 A kétségbeesés öröme

"Mikor pedig láttam Őt, leestem lábaihoz, mint egy holt" (Jel 1,17).

05.08 Béketűrés hitben

"Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet" (Jel 3,10).

03.26 A Békesség Fejedelme

Dátum: 
2018.03.26

Ézsaiás 9,5-7

01.23 Jahve-Shalom

Dátum: 
2018.01.23

Bírák 6,11-24

12.28 Megszabott idő

Dátum: 
2018.12.28

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. (Préd 3,1)

Így az év vége felé óhatatlanul gondolkozunk az időről. Mi az, menynyi van belőle, mire kapjuk, kapunk-e még és mennyit? Az a határ, amelyet az évek közt vonunk, mesterséges, de ha kiértékelünk egy ilyen szakaszt, segíthet abban, hogy a következőt - ha még kapunk - helyesebben töltsük el.

12.27 Csak vezess, Uram, végig!

Dátum: 
2018.12.27

Mivel azonban kijelentést kaptak..., más úton tértek vissza hazájukba. (Mt 2,12)

A napkeleti bölcseknek nagy csalódást jelenthetett, hogy az ország első embere nem is tud arról a nagy eseményről, ami miatt ők több ezer kilométert megtettek. Az írástudóknak akkor kell keresgélniük a szent könyvekben, s miután megtalálták a választ, nem indulnak el örömmel velük együtt, hanem csak útnak indítják őket.

12.15 Világbéke

Dátum: 
2018.12.15

"Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul" (Ézs 2,4).

 Bárcsak már itt lenne ez a boldog idő! Most fegyverkeznek a népek, egyre borzalmasabb fegyvereket találnak fel, mintha az ember fő célja az lenne, hogy embertársai milliárdjait elpusztítsa. Egyszer azonban béke lesz, olyan mindent átható és igazi béke, hogy a harci szerszámokból jobb célokra alkalmas eszközöket formálnak.

12.07 Ereje és békessége a miénk lehet

Dátum: 
2018.12.7

"Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel" (Zsolt 29,11).

12.03 Minden körülmények között békesség

Dátum: 
2018.12.3

"Szövetséget kötök velük, hogy békében legyenek: kipusztítom az országból a vadállatokat, biztonságban lakhatnak majd a pusztában, és az erdőkben is alhatnak" (Ez 34,25).

11.13 A mindig éber őrszem

Dátum: 
2018.11.13

"Bizony, nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője!" (Zsolt 121,4).

 Az Úr "Izráel őrizője". Mindig ébren van, nem közelíthet hozzá sem a könnyű, sem a mély álom. Szüntelenül vigyáz népének házára és szívére. Ez önmagában elég ok arra, hogy teljes békességben pihenjünk. Nagy Sándor mondta egyszer, hogy azért tud nyugodtan aludni, mert barátja, Parménió őrködik mellette. Mennyivel nyugodtabban aludhatunk mi, akikre Isten vigyáz.

10.27 Ne zárkózz el!

Dátum: 
2018.10.27

Oszd meg kenyeredet az éhezővel..., és ne zárkózz el testvéred elől! (Ézs 58,7)

Miért zárkózunk el testvérünk elől? Azért, mert nem testvért látunk benne, hanem vetélytársat, ellenfelet, sőt olykor ellenséget. Félünk tőle, féltjük tőle a javainkat. És őt miért nem féltjük? Mióta az ember szembefordult Istennel, szembekerült embertársával is. S ez így tapasztalható - attól kezdve, hogy egy családban megszületik a második gyermek, egészen a világűr birtoklásáig.

09.28 Nyugalmunk Krisztusban van

Dátum: 
2018.09.28

„Megvan a nyugodalma (szombatja) az Isten népének" (Zsid 4,9).

09.21 A próbatétel áldása

Dátum: 
2018.09.21

„...a nyomorúság munkálja ki az állhatatosságot" (Róm 5,3).

 Ez is ígéret, ha nem is formájára, de lényegére nézve. Türelemre van szükségünk, és ez az Ige megmutatja, hogyan juthatunk hozzá. Maga a béketűrés tanít meg a türelemre, ahogyan úszás közben tanulunk meg úszni. Szárazföldön nem tanul meg senki úszni, nyomorúság nélkül sem tanul meg senki tűrni. Hát nem érdemes elszenvedni a nyomorúságot, ha ezáltal miénk lehet az a nagy belső békesség, amellyel el tudjuk fogadni Isten akaratát?

Tartalom átvétel