Skip to main content

menedék

05.24 Menedék

Dátum: 
2019.05.24

Náhum 1,3-8

04.04 Menedék a Viharban

Dátum: 
2019.04.4

Ézsaiás 25,4; Máté 8,23-27; Márk 4,35-41; Lukács 8,22-25

02.12 Menedék

Dátum: 
2019.02.12

Zsoltárok 9,1-12

MENEDÉK

Ebben a zsoltárban Dávid ott kezdi, ahol a Zsolt 7-ben abbahagyta, azzal a bizonyossággal, hogy Isten felséges. Ez szilárd bizonyságtétel Istenbe vetett bizalmáról erős ellenségek közepette.

11.15 Nem süllyed el

Dátum: 
2019.11.15

...ő pedig levágott egy darab fát, és odadobta. A fejszevas ekkor úszni kezdett... és kivette. (2Kir 6,1-7)

09.15 A legbiztosabb menedék

Dátum: 
2019.09.15

„Mindegyik olyan lesz, mint rejtekhely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején..." (Ézs 32,2).

07.17 Életmentő ébresztés

Dátum: 
2019.07.17

 Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Ef 5,14)

Ez a mondat arra is figyelmeztet, hogy nem mindenki él, aki mozog ezen a földön. A Biblia ezt állítja: „Akié a Fiú (Jézus), azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban." (1Jn 5,12) A szó teljes értelmében tehát csak az él, akinek kapcsolata van Jézus Krisztussal. Erre az igazi életre támadhat fel mindenki a lelki halálból.

03.15 Isten a mi menedékünk

Dátum: 
2019.03.15

"Ezért mondd: Így szól az én Uram, az Úr: Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak" (Ez 11,16).

05.04 Nincs ahhoz hasonló, add ide azt nekem

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 21,1-22,5

VOLTAK LECKÉK, amelyeket Dávidnak, mint udvari embernek kellett megtanulnia. A tanterv azonban most többet követelt tőle, mint szökevénytől. Olvasmányunk elbeszéli Dávid látogatását a papoknál, 21,1-9, menekülését a filiszteusokhoz, 10-15. v., és egy ideiglenes pihenőhelyet, szentélyt egy barlangban, 22,1-5.

03.30 Menedékhelyre menekülés

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 19,1-21

IZRÁEL TÖRVÉNYEINEK keretein belül az igazságszolgáltatás szabályai a legkimerítőbbek. Isten igazságos jellemét tükrözik, aki ezeket adta. A büntetés követelményei valóban szigorúak voltak. „Ne nézz reá szánalommal; lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért", 21. v. A büntetésnek arányban kellett állnia a bűnnel. Figyeljük meg a lázadó fiú büntetését!, 21,18-21.

05. József, mint rabszolga 1Móz 37,12-36

Igehely (történet): József, mint rabszolga 1Móz 37,12-36

Aranymondás/kulcsige: Zsolt. 34.20: "Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az ÚR."

Óracél: József példáján keresztül határozzák el magukban, hogy bármilyen élethelyzetben hűségesek lesznek Istenhez

Fő üzenet, központi igazság: Légy hűséges Istenhez, bármilyen helyzetbe is kerülsz!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék:

2. Dicsőítés – énektanítás:

3. Ima:

Hiding place

Video: 
Video

I will run to the hiding place

I have found myself a hiding place
I have found myself a secret space
In the shelter of Almighty's love
In the safety in the Savior's arms

I will run to the hiding place
I will run to the hiding place
Draw me ever closer to look upon Your face
I will run to the hiding place

I have found myself a hiding place
I've found myself a secret space
In the refuge of the Father's care
In the cleansing blood of Jesus there

I will run to the hiding place

Te vagy a pajzsom

Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. (Zsolt 19,9a)
Maradj meg abban, amit tanultál, és amirõl megbizonyosodtál. (2Tim 3,14)

Köszönöm, hogy oltalmazol, Uram!

Énértem jött, a bűnösért

Szeretlek, Uram, erõsségem! (Zsolt 18,2)
Erõsödjetek meg az Úrban és az õ hatalmas erejében. (Ef 6,10)

Mindenható Isten! Jöjj hozzánk, és áldd meg mai napunkat. Csak tebenned bízunk.

Legyetek erősek és bátrak!

Video: 
Video

"Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek..., mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled." (5 Móz.31.6.)

Az Úr az én kősziklám

Ó, Uram, figyelmezz könyörgő szavamra, mert csak te segíthetsz rajtam!
Szeretlek Uram, én erősségem! Az Úr az én kősziklám, váram és megmentőm.

Tartalom átvétel