Skip to main content

vér

05.05 Egyedüli és biztos út

„Mivel azért testvérek, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus Krisztus vére által, járuljunk hozzá igaz szívvel" (Zsid 10,19.22).

02.08 Örök váltságot szerzett

„Mikor pedig Krisztus, mint a jövendő javak főpapja eljött... az Ő tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve" (Zsid 9,11).

11.03 Végrendelkező

Dátum: 
2019.11.3

Zsidók 9,15-20

10.12 A vérfolyásos asszony

OLVASNIVALÓ: 
Máté 9,20-22; Márk 5,25-34; Lukács 8,43-48

Miközben nagy tömeg vonult a zsinagógai elöljáró háza felé, egy szegény beteg nő közel férkőzött az Úr Jézushoz. Problémája a vérfolyás volt, és minden valószínűség szerint ilyen kényes ügyben nem érezte helyénvalónak, hogy nyilvánosan tárja fel szükségét.

Elvégeztetett

Erõsítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erõssé a roskadozó térdeket! (Ézs 35,3)
Ami elõttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,14)

Tartalom átvétel