Skip to main content

megváltás

09.13 Nem a teljesítményünk számít!

„Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a gonosz lelkiismerettől" (Zsid 10,22).

09.10 Keresztség általi megváltás

„Hitben tisztelte Istent Noé, amikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, háznépe megtartására bárkát készített; amely által kárhoztatta a világot és a hitből való igazságosság örökösévé lett" (Zsid 11,7).

12.21 Tapasztalat vagy kijelentés

"Mert az Isten Szellemét vettük, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk" (1Kor 2,12).

12.20 Az Írás mint metszőkés

"És én, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket" (Jn 12,32).

11.21 Elvégeztetett

"Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt" (Jn 17,4).

11.20 Úr és Üdvözítő

Dátum: 
2019.11.20

2Péter 2,17-22

10.09 Szedd össze magad

"...most adjátok oda tagjaitokat szolgákul az igazságosságnak a szent életre" (Róm 6,19).

10.07 Kiengesztelés

"Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk Őbenne" (2Kor 5,21).

10.06 Újjászületés

kutya kiugrik a vízből

"...amikor az Istennek tetszett, hogy kijelentse az Ő Fiát énbennem..." (Gal 1,15-16).

07.21 Isten királyságának kapuja

"Boldogok a szellemi szegények" (szellemben koldusok) (Mt 5,3).

06.12 Orvos

Dátum: 
2019.06.12

Máté 9,9-13

04.29 Megváltó

Dátum: 
2019.04.29

Ézsaiás 59,19-21; 41,8-14

04.09 Láttam Őt?

"Ezután pedig közülük kettőnek jelent meg más alakban" (Mk 16,12).

04.06 Isten és a bűn összecsapása

"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára" (1Pt 2,24).

04.05 Az Ő haláltusája és a mi tanítványságunk

"Akkor elment Jézus velük egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak és mondta tanítványainak: ...maradjatok itt és vigyázzatok énvelem" (Mt 26,36-38).

03.14 Ciprusfürt

Dátum: 
2019.03.14

Énekek Éneke 1,14.16-17

02.19 Megváltó (Góél)

Dátum: 
2019.02.19

Zsoltárok 19,8-15

MEGVÁLTÓ (GÓÉL)

A megváltás témája az egész Bibliában megtalálható. Megváltás nélkül a Biblia csupán erkölcsi tanításoknak és a bűnösök elítélésének könyve lenne. Attól kezdve, hogy Mózes 1. könyve elején már megtaláljuk a megváltásra történő utalást, egészen a Jelenések 5-ben szereplő dicsőséges mennyei kórus csúcspontjáig, a Biblia a Megváltóról szóló könyv.

02.05 Döntőbíró

Dátum: 
2019.02.5

Jób 9,25-35

DÖNTŐBÍRÓ

Jób kiemelkedő férfiú volt. Isten így hivatkozik rá: "szolgám, Jób", hozzátéve, hogy "nincs hozzá hasonló". Istennel való közössége tükröződik a szegényekkel, felebarátaival és saját családjával való bánásmódjában. Aztán bekövetkezik a szerencsétlenség: elveszíti állatait, gyermekeit és egészségét. Hozzáállását mindehhez költői kérdése mutatja: "Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el?" Jób 2,10.

01.31 Felismered-e elhivatásodat?

"Elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére" (Róm 1,1).

Tartalom átvétel