Skip to main content

megváltás

04.09 A Bárány

„Mint a bárány, ha vágóhídra viszik." Ézsaiás 53,7b

Láttam egyszer egy bárányt kimúlni. Megrendítő, ugyanakkor borzalmas látvány volt.

Amikor a levágás helyére vitték, különösképpen szeretetre méltónak tűnt, a gyerekek szívesen megcirógatták és dédelgették volna. Minden állatfajta kicsinyei kedvesek - kiscicák, kölyökkutyák, kiscsibék, borjak és csikók -, de a kisbárány különösen vonzó.

Önfeláldozás vagy kegyelem?

Egy kisfiúnak az édesanyja meghalt, egyedül maradt az apjával. Az apa szigorú ember volt, nem engedte gyermekét szabad útra, gondolata, akarata szerint. Ez a gyermek 15 éves korában megszökött. Azt mondta, nem tudok így élni, önálló akarok lenni. Nekem ne parancsolgassanak. Ez a fiú 25 éves korában belekerült egy, az uralkodó elleni lázadásba a középkori Franciaországban. Az összeesküvésben tíz fiatalember volt. A lázadást leleplezték és mind a tíz fiatalembert guillotine általi halálra ítélték.

images.jpg

06. Összefoglalás 1.

 

MEGTANULANDÓK

–      ISTEN

  • Teremtő (semmiből)
  • Mindenható (mindent meg tudna tenni)
  • Szent (nincs hozzá hasonló)
    • Igazságos, ígéreteit megtartja, nem személyválogató, gondviselő, megváltó, irgalmas, gyűlöli a bűnt, szeretet,
    • Úr, Király, Örökkévaló, Jahveh (Vagyok Aki Van), Atya

–      ISTEN KIJELENTÉSEI

Az apostoli kor

Szerző: 
Takács Szabolcs

A megváltás története

(Sola Scriptura jegyzet)

azapostolikor.jpg

Híd épült

Video: 
Video
Szakadék tátongott közted és köztem, áthidalhatatlanul mély,
Nem volt semmi esélyem, hogy átérjek egyszer a túlsó partra én,
De jött Valaki, és egy hidat épített, ma sem értem miért,
Keresztje lett az a híd, amely ki van feszítve Ég és Föld közé.
Refr: 2x

A bibliai tanítások rendszere

Szerző: 
Vankó Zsuzsa

Sola Scriptura főiskolai jegyzet, 2010.

abibliaitanitasokrendszere.jpg

Elvégeztetett

Erõsítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erõssé a roskadozó térdeket! (Ézs 35,3)
Ami elõttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,14)

Megváltásunk titka

Az elbizakodott ember nem õszinte lelkû, de az igaz ember a hite által él. (Hab 2,4)
Krisztus mondja: "Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tõlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívû, és megnyugvást találtok lelketeknek." (Mt 11,29)

Ő már megtette - fogadd el!

A Mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e? (Jób 11,7b)
Töredékes az ismeretünk és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. (1Kor 13,9-10)

Uram, életem a te kezedben van a legjobb helyen!

Jó az Isten

Az Úr tudja, milyen hiábavalók az ember gondolatai. (Zsolt 94,11)
Ha valaki azt gondolja, hogy õ valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. (Gal 6,3)

Mindenható Istenünk, csak te ismerheted a helyes irányt, csak tõled tudhatom meg, merre találom életem helyes útját!

Kegyelem

Hallgasd meg imádságomat, Uram, figyelj segélykiáltásomra! Könnyeim láttán ne légy néma. (Zsolt 39,13)

Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. (2Kor 4,10)

Az ünnep igéje:Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

Nagy a Megváltóm

Az Úr meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és sanyarú sorsunkat. (5Móz 26,7)

Böjte Csaba

Böjte Csaba számomra egy "Pál". Csodálatos hallgatni, mintha Jézus beszélni. Érthetően a mi nyelvünkön, s nem magyaráz túl semmit, mégis minden mondata a lehető legmagabasabb csúcsokra ível, árad belőle a megváltás.

http://krtv.dds.hu/index.php?p=video&id=16

Megyünk haza!

Élő Isten! Jöjj, tedd lelkünket Lelked templomává!

Ujjongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig! Mondjátok: Megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot! (Ézs 48,20)

Tartalom átvétel