Skip to main content

megújulás

08.25 Az Atya és gyermekei

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 103,1-22

VALÓSZÍNŰLEG a 103. zsoltárt Dávid öreg korában írta, miután tapasztalata volt a bűnről és bűnbocsánatról. Dávid imádkozó ember volt, de ebben a zsoltárban nem annyira imádkozásról van szó, mint inkább dicsőítésről és imádatról. Három részre osztható:

(1)  A szólóének, 1-5. v. Az egyén. „Áldjad én lelkem az Urat".

(2)   A kórus, 6-18. v. Mások is csatlakoznak. Figyeld meg a névmásokat.

(3)  A szimfónia, 19-22. v. Angyalok, teremtés.

07.04 Vízre van szükséged!

„Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek?" Zsoltár 85,7

05.20 Rugalmasság

„És senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert az újbor szétrepesztené a tömlőt, és elfolyna, sőt a tömlő is tönkremenne. Hanem az újbort új tömlőbe kell tölteni, és a kettő együtt megmarad." Lukács 5,37-38

Meg tudunk újulni

Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggedt lelket. (Jer 31,25)

Köszönjük neked Atyánk, hogy azokat keresed, akik kicsik és erőtlenek!

Tartalom átvétel