Skip to main content

zsidó

09.24 A samáriai asszony

OLVASNIVALÓ: 
János 4,4-34

Ezt a történetet csak János jegyzi fel. Nyomon követi az Úrnak általa történő fokozatos elfogadását: "te... zsidó vagy", 9. v., addig, hogy "a Krisztus", 29. v. A város férfiai úgy fogadták el Őt, mint "a világ Üdvözítőjét", 42. v.

10.21 Izraelita, hívő, hitehagyó

OLVASNIVALÓ: 
Zsidók 10,1-39

AZ 1-14. VERSBEN az áldozatok régi rendje, mint a megszentelődés eszköze megszűnt, és Krisztus áldozata állt a helyére (9. v.j. Azok az áldozatok önmagukban nem fejezték ki Isten akaratát, és nem gyönyörködtették (5-6. v.). Az évenkénti és naponkénti ismétlés bizonyította hatástalanságukat (1.11) A lelkiismeret békessége ismeretlen volt, a múltbeli vétek megmaradt (2. v.); a jövővel kapcsolatban sohasem élveztek biztonságot, az áldozó sohasem lett tökéletes (1. v ) Isten Fia testének feláldozásával valósította meg Isten akaratát és szerezte meg megszentelódésünket (6-10. v.).

Izráel maradéka

Szerző: 
Dr.Arnold Fruchtenbaum

A messiási zsidó közösség tanítása, történelme és filozófiája

Arnold Fruchtenbaum

06.19 A zsidók és a pogány nemzetek jövője

OLVASNIVALÓ: 
Róma 11,1-36

A 33. VERS fényében problémákra kell számítanunk, de csak még több lesz, ha el nem fogadjuk, hogy Isten ugyanúgy, mint az ószövetségi időkben, még mindig törődik a nemzetekkel (ApCsel 17,26-27).

A fő probléma sokak számára a 21-22. versben van, amelyet úgy látnak, mint ami kockáztatja a hívő ember biztonságát, ez azonban bizonyára ellentmondana a Szentírás szándékának és Pálnak ebben a szakaszban kifejtett fő témájának: Isten saját ígéreteihez való hűségének. A hely korlátozott volta miatt erre csak néhány rövid megjegyzést tehetünk.

04.14 Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember

OLVASNIVALÓ: 
János 7,1-53

EZ a fejezet úgy mutatja Krisztust, mint Aki az emberek különböző csoportjaihoz beszél.

02.04 Amennyiben...

OLVASNIVALÓ: 
Máté 25,31-46

AZ ÚR azzal fejezte be beszédét az Olajfák-hegyén, hogy leírta a kihallgatás és felülvizsgálat napját. Aligha van kétség, hogy ez az igehely a Messiásnak a pogányokkal kapcsolatos ítéletét írja le, aszerint, hogy milyen magatartást tanúsítottak a zsidók iránt a nyomorúság alatt (Jóél 3,1-8). Mindazáltal vigyáznunk kell, hogy ne használjuk fel pontos üdvtörténeti értelmezését arra, hogy elkerüljük lelkiismeret-vizsgálatra kényszerítő alkalmazását. A 40. és 45.

01.20 Nagy hit

OLVASNIVALÓ: 
Máté 15,1-31

A KÁNAÁNI ASSZONY nyilvánvalóan valódi szükséget szenvedett; lányát kegyetlenül gyötörte egy démon. Első látásra mégis úgy tűnt, nem kap segítséget. Kérése először az Úr hallgatásával találkozott, és amikor később beszélt vele, megállapításai egyáltalán nem voltak bátorítóak. Tanítványainak, akiket foglalkoztatott az asszony ügye, ezt mondta: „Nem küldettem..."; neki pedig további könyörgésére így válaszolt: „Nem jó..." Nem arról van szó, hogy hiányzott nála valahogyan a szánalom az asszony vagy gyermeke iránt.

Messiási Konferencia 2014 - Dr. Arnold Fruchtenbaum

Dátum: 
2015.10.23
Hely: 
Több helyszín, 2014. október 23 - november 3
Arnold Fruchtenbaum

Dr. Arnold Fruchtenbaum Magyarországra látogat, 2 hét alatt 5 helyszínen 15 előadást fog tartani az Ariel Hungary szervezésében. A belépés ingyenes. Szeretettel várnak mindenkit, akiket érdekel a Szentírás, a Biblia tanítása. Az idei témák: Jézus tanítása az Olajfák hegyén: az Utolsó idők, a Nagy nyomorúság, a Második eljövetel, A Római levél és a zsidók (ez 8 részes előadás-sorozat lesz), a Szenvedő Messiás (Ézsaiás 53), Galata levél, a Messiás négyféle fiúsága: Isten Fia, Ábrahám Fia, Dávid Fia, Ádám Fia.

Belépés ingyenes!

 

A négyszáz csöndes év

Szerző: 
Ironside, H.A.

- Malakiástól Mátéig -

Mi történt a négyszáz év alatt?
Milyen események játszódhattak le azon századok alatt, melyeket gyakran hívnak a "négyszáz csöndes év" - nek, mivel a Biblia nem válaszol ezekre a kérdésekre?
Azok az évek mindennek mondhatók, csak nyugodtaknak nem. Szörnyűséges felfordulás időszaka volt az, mind vallási, mind szellemi vonatkozásban.

anegyszazcsondesev.jpg

180 fokos fordulat

Video: 
Video

- Ha megtehetné, lelőné Hitlert?
- Azonnal lelőném, és széttépném.
- Menjünk vissza gondolatban még 30 évet, Adolf Hitler anyukája terhes, méhében ott van Adolf, magánál pedig egy nagy teljesítményű puska. Egy lövése van. Megölné az anyát, hogy megölje őt?
- Mindenképpen. Megölném őt, a fiát és minden rokonát...

Másik videó a szerzőtől: Evolúció kontra Isten

Magyar felirat választható hozzá.

Mikor jön el a Messiás?

Szerző: 
Harald Fölsch

Válasz a zsidó népnek

mikorjonelamessias.jpg

Különbözik-e a keresztyénség más vallásoktól?

Ha valaki kapcsolatba kerül emberekkel, és megismeri vallásos hitüket, természetszerűleg merül fel a kérdés, hogy vajon a keresztyénség egyedülálló-e a világval­lások között. Vagy csak egyik változata az összes vallást foglal­koztató alapkérdésnek?

Tartalom átvétel