Skip to main content

tétlenség

02.20 Ölbe tett kézzel

„Nem eszem, amíg el nem mondom a mondanivalómat!" 1Mózes 24,33

Amilyen sürgősnek látta Ábrahám szolgája a maga küldetését, olyan jelentősnek kell látnunk nekünk is a magunk feladatát. Ez nem azt jelenti, hogy azonnal futkosnunk kell minden irányba. Nem is azt, hogy mindent ideges kapkodással kell tennünk, hanem azt jelenti, hogy az előttünk álló kötelességnek elsőbbséggel és sürgősséggel szánjuk oda magunkat.

Szüntelenül munkálkodik

Senki se csüggedjen el. (1Sám 17,32)
A reménység nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. (Róm 5,5)

Ne légy tétlen!

Mennyei Atyám! Taníts meg ösvényeidre, fogd kezem!

Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által. (ApCsel 19,11)

Tartalom átvétel