Skip to main content

világít

08.24 Másoknak világítani

„A Te világosságod által látjuk a világosságot" (Zsolt 36,10).

08.23 A Te világosságod és igazságod

„Küldd el világosságodat és igazságodat, ezek vezessenek engem; vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba" (Zsolt 43,3).

07.21 Lámpás vagy?

„Ti vagytok a világ világossága" (Mt 5,14).

12.16 Világosság

„Még van egy férfiú, aki által megkérdezhetjük az Urat, Mikeás, a Jemla fia; de én gyűlölöm őt" (1Kir 22,8).

12.15 Üdvösség

„Isten,..gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy a Jézus Krisztus arcán felismerjük Isten dicsőségének ragyogását" (2Kor 4,6).

09.21 Egyedül Istentől jön világosság

„Aki sötétségben jár, és nincs fényesség neki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenre!" (Ézs 50,10).

A lámpás

Évekkel ezelőtt egy kis középnyugati városkában egy embernek az volt a dolga, hogy figyelje a vasúti átjárót. Ha vonat közeledett éjszaka, meg kellett lengetnie egy lámpást, hogy figyelmeztesse a keskeny úton arra járó autósokat a vonat közeledtére, hogy megálljanak, amíg a vonat elhalad.

Ő a világosság

Véget vet a halálnak örökre! (Ézs 25,8a)
Szeretném megismerni Krisztust és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az õ halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. (Fil 3,10-11)

Járj világosságban

Én, az Úr, vagyok a te Istened. Nem ismerhetsz rajtam kívül Istent, nincs más szabadító, csak én. (Hós 13,4)
Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (Jn 17,3)

Szeretõ Mennyei Atyánk! Világíts meg minket örök fényeddel! Ámen.

A világosság a sötétségben fénylik

Azon a napon megnyílik majd a szád, beszélni fogsz, és többé nem kell hallgatnod. (Ez 24,27a)
Amikor átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. (Mt 10,19)

Uram, könyörülj rajtunk!

A világ Világossága

Nincs olyan kõszikla, mint a mi Istenünk. (1Sám 2,2)
Erõs bátorításunk van nekünk: lelkünknek biztos és erõs horgonya, Jézus. (Zsid 6,18-19)

Út a sötétben

A menny Istene egy királyságot támaszt, amely nem semmisül meg soha. (Dán 2,44)
Igyekezzetek még jobban megerõsíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsõségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítõnk, Jézus Krisztus örök országába. (2Pt 1,10-11)

Az Ige a mi gyertyánk

Örvendez szívem az Úrban. (1Sám 2,1)

Fülöp megkeresztelte az udvari fõembert. Amikor kijöttek a vízbõl, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta õt többé az udvari fõember, de örvendezve haladt tovább az útján. (ApCsel 8,38-39)

Tartalom átvétel