Skip to main content

fény

06.27 Felkelő Fény a Magasból

Dátum: 
2019.06.27

Lukács 1,76-80

12.21 Mint csillagok

Dátum: 
2019.12.21

...legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban... (Fil 2,15)

A református templomok tornyán levő csillag arra emlékeztet, hogy a napkeleti bölcsek egy csillag fényét követve találtak oda a gyermek Jézushoz. Mai igénk pedig arra biztat, hogy mi magunk legyünk csillagokká. Mit jelent ez?

A lámpás

Évekkel ezelőtt egy kis középnyugati városkában egy embernek az volt a dolga, hogy figyelje a vasúti átjárót. Ha vonat közeledett éjszaka, meg kellett lengetnie egy lámpást, hogy figyelmeztesse a keskeny úton arra járó autósokat a vonat közeledtére, hogy megálljanak, amíg a vonat elhalad.

Út a sötétben

A menny Istene egy királyságot támaszt, amely nem semmisül meg soha. (Dán 2,44)
Igyekezzetek még jobban megerõsíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsõségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítõnk, Jézus Krisztus örök országába. (2Pt 1,10-11)

Tartalom átvétel