Skip to main content

fegyelmezés

07.10 Csendesedjetek el

„Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt" (Zsolt 46,11).

04.06 Meghajolni az Ő akarata előtt

„Felkelvén Dávid a földről, megmosdott és megkente magát, más ruhát vőn magára, és bement az Úr Házába, imádkozott" (2Sám 12,20).

10.21 Amikor az ösztöneink vezetnek

"...épüljetek a ti szentséges hitetekben..." (Júd 20).

09.09 Tedd meg magad 2. - Eltökélt fegyelmezés

"...foglyul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak" (2Kor 10,5).

01.19 Látomás és homály

"Rémülés és nagy sötétség szállt reá (Ábrahámra)" (1Móz 15,12).

08.14 Nem fenyíti gyermekeit örökké

Dátum: 
2019.08.14

„És megalázom emiatt Dávid utódait, bár nem örökké" (1Kir 11,39).

08.20 Isten eszköze az áldásra

„Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja?" Zsidók 12,7

08.13 Amikor Ő van a középpontban

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." Máté 18,20

Győzd le önmagadat!

Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. (Péld 16,9)

Keresztelõ János így válaszolt: "Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennybõl adatott meg neki." (Jn 3,27)


Mutass utat az élet rengetegében, Istenem!

Tartalom átvétel