Skip to main content

ismeret

Vigasztaló

Egyedül te ismered minden embernek a szívét. (1Kir 8,39)
Aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. (Róm 8,27)

Pásztor-ismeret

Rád tekintek, én Uram, Uram! Hozzád menekülök, ne vedd el életemet! (Zsolt 141,8)
Jézus ezt mondta: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él." (Jn 11,25)

Megismerni Őt

Illés így szólt: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek õt, ha pedig a Baal, akkor õt kövessétek! (1Kir 18,21)
Krisztus ezt mondja: "Jöjj, és kövess engem." (Mt 19,21)

 

 

Látni

Lelkem várja az Urat, jobban, mint az õrök a reggelt. (Zsolt 130,6)
Új eget és új földet várunk az õ ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy õ tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. (2Pt 3,13-14)

Add, hogy lássak, Uram!

Ismerd meg Őt

Az Úr azt mondta Mózesnek: Meglátja majd az Úr cselekedeteit az egész nép, amely között vagy. (2Móz 34,10)
Krisztus mondja: "Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek." (Jn 15,15)

Urunk! A te szereteted legyen életünk tartalma és mondanivalója!

Megismerni az Ő akaratát

Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! (Zsolt 105,1)
Magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban õ a világ üdvözítõje. (Jn 4,42)

Istenem! Adj bölcsességet, hogy meglássam akaratodat!

Új szívet kaptunk

Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten! (Zsolt 70,5b)
Valahány ígérete van Istennek, azokra õbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsõségére általunk. (2Kor 1,20)

Uram, hadd ismerhesselek meg jobban, mert szükségem van rád!

Tartalom átvétel