Skip to main content

teher

10.10 Vesd Rá a terhedet, hogy használhasson

„Vessed az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad" (Zsolt 55,23).

Vannak keresztyének, akiket az Úr azért nem használhat fel az imaszolgálatban, mert túl vannak terhelve. Hagyták terheiket felhalmozódni ahelyett, hogy imádságban kerestek volna megkönnyebbülést. Végül szinte összeroskadtak a terhek súlya alatt, úgyhogy már egyáltalán nem képesek imádkozni.

06.10 Ülj le, add át terhedet

„Isten...vele együtt helyezett a mennyekbe a Krisztus Jézus által" (Ef 2,6).

03.26 Ő átveszi terheinket

„Menj a tengerhez, vesd be a horgot, és húzd ki az első halat, amely ráakad. Ha annak száját felnyitod, egy státert találsz benne; vedd ki azt és add oda nekik érted és értem" (Mt 17,27).

07.05 Ne hagyd ki Istent a számításodból

"Hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál benne, majd Ő teljesíti" (Zsolt 37,5).

04.14 A Szellem munkálta legyőzhetetlenség

"Vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem" (Mt 11,29).

10.06 A magatehetetlen férfi

OLVASNIVALÓ: 
János 5,1-16

A Betesda tava Jeruzsálemben volt, de azonosítása nehéznek bizonyult. Az Úr idejében embertömegek voltak benne és körülötte, valamennyien különböző betegségekben szenvedtek. Úgy hitték, hogy időről időre egy angyal felkavarta a vizet, és ezután az első vízbe lépő ember meggyógyult betegségéből. Valamennyien türelmetlenül várakoztak és reménykedtek, hogy egy napon ők lesznek az elsők a vízben. A járni is képtelenek nehéz helyzetben voltak, mert szükségük volt segítségre, hogy a vízbe jussanak; elképzelhetjük az aggódó kiáltásokat, valahányszor a tó felkavarodni látszott.

08.15 Beteghordozók

Dátum: 
2019.08.15

Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid." (Mk 2,5)

Volt egy agyvérzés után lebénult ember. Amikor Jézus ott járt abban a városban, négy barátja megfogta, és minden akadályon át Jézushoz viszik őt. Jézus először a bűneit bocsátotta meg, majd meggyógyította. Néhány egyszerű megfigyelés segíthet abban, hogy mi is hasonlót tegyünk.

07.14 Vessed rá a terhedet!

Dátum: 
2019.07.14

„Vesd az ÚRra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz" (Zsolt 55,23).

05.31 Egymás terhe és a magunk terhe

Dátum: 
2019.05.31

Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét... mindenki a maga terhét hordozza. (Gal 6,2.5)

A felületes bibliaolvasó azt mondja: ez ellentmondás a Bibliában. Először azt írja, hogy egymás terhét hordozzuk, utána meg ezt: ki-ki a maga terhét hordozza.

04.29 Kitartó futás

Dátum: 
2019.04.29

...állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát! (Zsid 12,1)

Mi kell ahhoz, hogy egy versenyző győztesként fusson be a célba? Mi szükséges ahhoz, hogy egy hívő ember ezt hallja majd Jézustól: aki győz, velem együtt ül az én trónomon?

03.12 Mózes megosztott felelőssége

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 11,10-35

A NÉP ZÚGOLÓDÁSÁNAK következménye, 1-9. v. Mózes nemtetszését váltotta ki.

Ugyanúgy, ahogyan a nép elbukott, Mózes is ingadozott. Ezt jelzik Mózesnek az Úrhoz intézett szavai: „miért... hogy ez egész népnek terhét énreám vetéd?", 11. v. Mérhetetlen tehernek érezte kétmillió ember vezetését, Néha te is, én is érezhetjük „a napnak terhét és hevét", de a zsoltáríró ezt mondja: „Vessed az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad", Mt 20,12; Zsolt 55,23.

11.30 Teherhordozás

„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét." Galata 6,2 „Mert mindenki a maga terhét hordozza." Galata 6,5

Ha valaki csak felületesen olvassa el ezeket a verseket, könnyen arra a meggyőződésre jut, hogy a kettő között ellentmondás van. Az elsőben arról van szó, hogy segítsünk egymásnak a teher hordozásában, a másodikban viszont arról, hogy kinek-kinek egyedül kell hordoznia a maga terhét.

07.21 Ki hordja a terhed?

„Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." 1Péter 5,7

Teher és nyugalom

Mt. 11.28-30 „Jöjjetek közel hozzám mind, akik elfáradtatok és nehéz terheket cipeltek! Én megnyugvást és pihenést adok nektek. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok: akkor lelketek megnyugszik és felüdül. Mert az az iga, amelyet én teszek rátok, kedves és gyönyörködtet. Az a teher, amelyet én teszek a vállaitokra, könnyű.” (Egyszerű fordítás)

Gyerekhatárok - maga/egymás terhe

A gyerekek minden lehetőséget megragadnak, hogy szabaduljanak kötelességeiktől, amíg szüleik el nem várják tőlük, hogy vállaljanak felelősséget önmagukért. A határokat nem elegendő tanítanunk, be is kell mutatnunk, sőt nekünk kell határrá válnunk gyermekünk számára.

Nem vagy egyedül

Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erõszakoskodót! (Ézs 1,17a)

Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. (Gal 6,2)

 

Tartalom átvétel