Skip to main content

kincs

10.22 Igazgyöngy

„A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt" (Jel 21,21).

10.02 Hol van a szíved?

„Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti, megtartja azt" (Lk 17,32-33).

08.03 Előtűnik igazi tartalmuk

„És ül mint ötvös vagy ezüst-tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint aranyat vagy ezüstöt" (Mal 3,3).

04.24 Kimondhatatlan értékű kincset hordozol

„Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok ahhoz az elhivatáshoz méltóan, amellyel elhivattatok" (Ef 4,1).

Vajon megvilágosodott-e már előttem, hogy Isten Szent Szelleme bennem valóságos személy? Én csupán cserépedény vagyok, de ebben az edényben kimondhatatlan értékű kincset hordozok, mégpedig a dicsőség Urát.

09.18 Az Ő kísértése és a miénk

Kísértés

"Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki mindenben megkísértetett, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt" (Zsid 4,15).

10.03 Az Úr lényének visszatükröződése

Dátum: 
2019.10.3

„Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek" (Zsolt 17,15).

02.28 Igazi országunk a mennyben van

Dátum: 
2019.02.28

"...mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van" (Zsid 10,34).

12.23 Kincs cserépedényben

„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy az erőnek rendkívüli nagysága Istené legyen, és ne magunktól való" (2Kor 4,7).

Itt olvashatjuk a gyakorlati keresztyénség természetének legtisztább meghatározását. A keresztyénség nem cserépedény, nem is csupán a kincs, hanem a kincs a cserépedényben. Mindig töltsön el nagy hála Isten iránt azért, hogy az emberi gyarlóság nem tudja korlátozni az isteni erőt.

09.23 Az istenfélelem nyereség

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 6,1-12

A 6. FEJEZET általános témája: „Hogyan élvezzük az életet?" Pál nagyon teljes életet élt, az élet megtapasztalásainak egész skáláján végigment. Ismert fogságot, megkorbácsolást, hajótörést, szűkölködést, megkövezést, és megtapasztalta az emberi érzelmek tartományát egyik szélsőségtől a másikig. Mégis, szenvedéseinek nagysága ellenére megtérés utáni életét szent öröm és szellemi elragadtatás töltötte be.

Kincset érő szavak - kivonat

KINCSET ÉRŐ SZAVAK

"amit a gyermekeknek hallaniuk kell, hogy azzá váljanak, akivé Isten, megalkotta őket."

Szavainknak súlya van!
Mit üzennek a szavaim a gyerekeknek?
60 000 ezer szóból áll a felnőttek szókincse - válogatsz belőlük, vagy spontán?
Az üzenetek felelőssége

Kincset érő szavak

Szerző: 
David Staal

David Staal - Kincset érő szavak
- ... amit a gyerekeknek hallaniuk kell, hogy azzá váljanak, akivé Isten megalkotta őket -

kincseteroszavak.jpg

Kincs

Video: 
Video

/:Hiába kellemes az utad,
hogyha nincsen hozzá cél.
Mondd csak, mennyit ér az időd,
ha elrepül ezer év.
Ha az élet neked buli,
ugye nem felejted el,
hogy minden buli után takarítani kell. :/

Refr.:
Ahol a kincsünk, ott van a szívünk,
ezt régóta tudjuk már.
Ezért örökké tartó kincseket gyűjtünk,
mit moly, rozsda meg nem rág.

Kincs cserépedényekben

Watchman Nee - Kincs cserépedényekben

2 Kor 1,8-9; 4,7-10; 6,8-10; 13,7-10

Bízd rá kincseidet

Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. (Zsolt 119,11)
Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. (Fil 2,14-16a)

Kincs - elrejtve

Hat napon át dolgozz, de a hetedik napon pihenj. (2Móz 34,21)
Aki bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. (Zsid 4,10)

Istenem, ne engedd, hogy bûneim elválasszanak tõled!

Hol van a kincsed?

Isten egymaga feszítette ki az eget, lépdel a tenger hullámhegyein. Õ alkotta a Nagymedvét és a Kaszás-csillagot, a Fiastyúkot és Dél csillagait. (Jób 9,8-9)
Ami ugyanis nem látható belõle: az õ örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétõl fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. (Róm 1,20)

Tartalom átvétel