Skip to main content

győzelem

07.25 Győztes vagy

„És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Ariáknak fiait, és olyanok voltunk a magunk szemében mint a szöcskék, és az ő szemeikben is olyanok voltunk" (4Móz 13,34).

05.26 A mennyei Ember

„Ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban" (Gal 3,26).

Életünknek Krisztus keresztje a középpontja, központja időknek, középpontja Isten minden munkájának. Dicsőítsük Őt azért, hogy számunkra ezt a tényt világossá tette, amely egyúttal életünk alapja. Gondoljunk azonban arra, hogy amit az egyén lelkében elvégez a kereszt, az még csak eszköz a cél érdekében, de nem maga a cél. Az isteni cél az új ember Krisztusban.

04.30 Nem ti harcoltok velük

„Ne féljetek és ne rettegjetek...mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten" (2Krón 20,15).

Ha a győzelem elnyeréséért harcoltok, akkor már az induláskor elveszítettétek a csatát. A keresztyén ember kudarca abban a pillanatban kezdődik, amikor arra gondol, hogy győznie kell. Tegyük fel, a Sátán támadást intéz ellened otthonodban vagy a munkahelyeden. Nehézségek és félreértések támadnak, olyan helyzetbe kerülsz, amellyel nem tudsz megbirkózni, de szabadulni sem vagy képes belőle.

12.27 Hol dől el a csata?

"Ha visszatérsz, Izráel, ezt mondja az Úr..." (Jer 4,1).

11.13 Hit és megtapasztalás

"...Isten Fia, aki szeretett engem és önmagát adta érettem" (Gal 2,20).

10.24 A szempont

"De hála az Istennek, aki mindig diadalra visz minket a Krisztusban" (2Kor 2,14).

10.04 Diadalmas

Dátum: 
2019.10.4

Kolossé 2,12-15; Zsidók 2,14-15

08.05 Isten rejtélyes hívása

"...és beteljesedik minden, amit megírtak a próféták az ember Fiáról... Ők pedig ezekből semmit sem értettek" (Lk 18,31.34).

04.05 Az Ő haláltusája és a mi tanítványságunk

"Akkor elment Jézus velük egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak és mondta tanítványainak: ...maradjatok itt és vigyázzatok énvelem" (Mt 26,36-38).

03.31 Népek Zászlaja

Dátum: 
2019.03.31

Ézsaiás 11,11-16

12.16 Ha Isten kiűzi, te ne tűrd meg!

Dátum: 
2019.12.16

"Ki fogjátok űzni a kánaániakat, még ha vas harci kocsijaik vannak is, és ha erősek is" (Józs 17,18).

10.16 Éles kérdések

Dátum: 
2019.10.16

Aki győz..., fiam lesz. De a gyáváknak... osztályrésze... a második halál. (Jel 21,7-8)

09.14 Az Isten jótetszésének jele

Dátum: 
2019.09.14

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek" (Jak 1,12).

08.19 Aki a hit szemével lát

Dátum: 
2019.08.19

És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. (1Sám 17,46)

Dávid és Góliát története nagyon fontos igazságokra hívja fel a figyelmünket:

Aki a hit szemével nézi a valóságot, az a teljes valóságot látja. A rettegett óriást azonnal lefokozza: ez egy körülmetéletlen pogány, mi pedig Isten szövetséges népe vagyunk. Nemcsak a túlerő és a technikai fölény számít, hanem hogy kinek az oldalán van Isten!

07.31 Imádság harc közben

Dátum: 
2019.07.31

Istenhez kiáltottak segítségért harc közben, ő pedig meghallgatta kérésüket, mert bíztak benne. (1Krón 5,20)

Ez a megjegyzés egy családfa névsorában olvasható. Különös közbeszúrás, különös ismertetőjegyük azoknak, akiket ott említ. Később megemlíti még: Istentől volt ez a harc.

07.24 Tökéletes tisztaság

Dátum: 
2019.07.24

„Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába" (Jel 3,5).

07.17 Az igazság bátor harcosai

Dátum: 
2019.07.17

„De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez" (Dán 11,32).

07.16 Nehémiás győzelme

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 6,15-19; 8,14-18

"Elvégeztetett pedig a kőfal." Ezek csodálatos szavak mindannak hátterében, ami azóta történt, hogy Nehémiás először hallotta Jeruzsálem tragédiájának szomorú híreit. Egészen a végéig akadályok voltak az előremenetelben, és erőfeszítések történtek, hogy tönkretegyék a munkát. Szanballat és Tóbiás támadása egyre növekedett, azon erőlködve, hogy a végső eredményt megakadályozzák. Minden alattomos trükköt felhasználtak, de Nehémiás nyitva tartotta a szemét mesterkedéseikkel szemben. Ellenállt a célig. Bensejében mélyen bizonyos volt abban, hogy ez Isten ügye. Erőforrása Istenben volt.

Tartalom átvétel