Skip to main content

oltalom

06.29 Oltalmában vagy?

„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az" (Zsolt 91,1).

06.02 Mi tölt be téged?

"Kicsoda az, aki féli az Urat?" (Zsolt 25,12)

05.19 Népének Oltalma

Dátum: 
2019.05.19

Jóel 3,15-17

04.03 Árnyék a Hőségben

Dátum: 
2019.04.3

Ézsaiás 25,4

12.22 Biztosan számíthatsz rá

Dátum: 
2019.12.22

"Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban" (Zsolt 46,2).

12.18 Megvéd és befedez

Dátum: 
2019.12.18

"Istenem, szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem." (Zsolt 57,2/b).

 Gyors szárnycsapásokkal siet az anyamadár kicsinyei védelmére. Nem vesztegeti idejét, amikor élelemszerző úton van, vagy amikor oltalmaznia kell őket a veszélytől. A mi Urunk is sasszárnyakon siet választottai megmentésére.

04.04 Isten darazsai

Dátum: 
2019.04.4

"Darazsakat küldök előtted, hogy kiűzzék előled a hivvieket, kánaániakat és hettitákat" (2Móz 23,28).

08.01 Elihu beszédei

OLVASNIVALÓ: 
Jób 33,6-30

MIUTÁN JÓB ELHALLGATTATTA három barátját, Elihu, a fiatalember kezd el beszélni. Ő a legérdekesebb jellem. Egyedül neki van nemzetségtáblázata a könyvben, 32,2. Neve azt jelenti, hogy „Ó Isten", vagy „Isten maga". Búz leszármazottja volt, aki Ábrahám unokaöccse volt, 1Móz 22,21. Jób kifejezte azt a vágyát, hogy legyen valamilyen közbenjáró, hogy közte és Isten között cselekedjen, 9,33. Ez az a helyzet, amelyet Elihu betölt. Azt állítja, hogy Isten Szellemének ihletése által beszél, 32,8.18; 33,4.

05.18 Szeretlek Uram, én Erősségem!

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 22,1-51

CÍMÜNK SZAVAIVAL kezdődik a 18. zsoltár amely csekély változtatásokkal másolata mai igeszakaszunknak. Bár Dávid helyzete kétségbeejtő volt, 2Sám 22,1, ez arra szolgál, hogy „Istenébe kapaszkodjon." „Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem", 2. v. Az utolsó két szó nem fordul elő a párhuzamos zsoltárszakaszban, Zsolt 18,2, és különösen hangsúlyozza annak a merész kihasználását, ami Isten volt az ő számára, ahogyan az "én" személyes névmás teszi, amely oly sokszor előzi meg Isten címeit és szemléletes hasonlatait.

Te vagy az ÚT

Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki elõtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! (Zsolt 62,9)
Minden gondotokat õreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,7)

Oltalmaz, megvéd, megtart

Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért! (Péld 31,8)

A beteg így válaszolt Jézusnak: "Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be elõttem." (Jn 5,7)

Tartalom átvétel