Skip to main content

megvéd

10.05 A hit pajzsa

„Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre..." (1Pt 1,5).

08.26 Tűzfal

„Én pedig, szól az Úr, tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magam őbenne!" (Zak 2,5).

07.24 Ajtó

Dátum: 
2019.07.24

János 10,1-10

07.16 Minden mögött Isten irányítása van

"...mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?" (Mt 7,11)

05.06 Szabadság az evangélium mélysége alapján

"A szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg" (Gal 5,1).

04.28 Amit Isten neked ad

"A te életedet zsákmányul adom neked minden helyen, ahova elmégy" (Jer 45,5).

03.02 Nap és Pajzs

Dátum: 
2019.03.2

 Zsoltárok 84,1-13

12.19 A próbatételek nem roppantják össze életünket

Dátum: 
2019.12.19

"Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük" (Zsolt 34,21).

 Ez az ígéret az előző versből következően ( a szövegösszefüggés alapján) a sok bántást elszenvedni kénytelen igaz emberhez szól: "Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr!" Megsebesíthetik a bőrén, vagy még mélyebben is, de nagyobb baja nem eshet, a csontja nem törik el.

12.18 Megvéd és befedez

Dátum: 
2019.12.18

"Istenem, szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem." (Zsolt 57,2/b).

 Gyors szárnycsapásokkal siet az anyamadár kicsinyei védelmére. Nem vesztegeti idejét, amikor élelemszerző úton van, vagy amikor oltalmaznia kell őket a veszélytől. A mi Urunk is sasszárnyakon siet választottai megmentésére.

12.04 Betakar és megvéd

Dátum: 
2019.12.4

"Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége" (Zsolt 91,4).

 Megragadó ez a kép! Ahogyan a tyúkanyó szárnyai alá veszi kicsinyeit, úgy védelmezi az Úr az Ő népét, és nyújt rejtekhelyet neki. Láttál-e már anyjuk szárnya alól kicsipogó csibéket? Hallottad-e már örvendező csipogásukat? Ugyanígy találhatunk mi is oltalmat Istennél, és nyerhetünk igazi békességet, mert tudhatjuk, hogy Ő vigyáz ránk!

11.30 Isten velünk harcol

Dátum: 
2019.11.30

"Maga az Úr megy előtted, Ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!" (5Móz 31,8).

 Ha egy nehéz munka vagy nagy küzdelem előtt állunk, ez az igehely segít, hogy megerősödjünk. Ha maga az Úr megy előttünk, akkor nem lesz nehéz Őt követni! Ki gátolhatná meg előrehaladásunkat, ha az Úr vezet minket? A hit harcában álló testvéreim gyertek, induljunk sietve tovább! Miért haboznánk, amikor a győzelemhez visz az út?

11.20 Biztos védelem alatt

Dátum: 
2019.11.20

Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott... boldog örömben lesz részük... (Ézs 35,10)

Még három képet használ itt a Szentírás Isten szabadító munkájának szemléltetésére:

Jól megépített útja lesz" a fogságból hazatérő népnek. Homokban gyalogolni nagyon fárasztó. Célt tévesztve, bizonytalanban haladni nagyon nyomasztó. Isten azt ígéri, gondja lesz erre is: utat készít a benne bízóknak, és segíti őket célirányosan haladni. Látni fogják mindig életük értelmét, s Isten vezeti őket célba.

11.16 Hatástalan fegyverek

Dátum: 
2019.11.16

"Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, amely törvénykezni mer veled..." (Ézs 54,17).

11.13 A mindig éber őrszem

Dátum: 
2019.11.13

"Bizony, nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője!" (Zsolt 121,4).

 Az Úr "Izráel őrizője". Mindig ébren van, nem közelíthet hozzá sem a könnyű, sem a mély álom. Szüntelenül vigyáz népének házára és szívére. Ez önmagában elég ok arra, hogy teljes békességben pihenjünk. Nagy Sándor mondta egyszer, hogy azért tud nyugodtan aludni, mert barátja, Parménió őrködik mellette. Mennyivel nyugodtabban aludhatunk mi, akikre Isten vigyáz.

10.29 Megőrizni a különbséget

Dátum: 
2019.10.29

"Így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Holnap történik meg ez a jel" (2Móz 8,19).

10.23 Légy résen!

Dátum: 
2019.10.23

Gondolta, hogy kipusztítja őket; de Mózes... elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját... (Zsolt 106,23 - Károli)

10.17 Tisztelet szent félelemmel

Dátum: 
2019.10.17

„Aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát" (Péld 13,13).

06.19 Az ároni áldás

Dátum: 
2019.06.19

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! (4Móz 6,24)

Isten megparancsolta Áronnak, hogy mint főpap, ezekkel a szavakkal áldja meg a népet. Ez az áldás csaknem minden istentisztelet végén elhangzik, egy-egy sora azonban nehezen érthető.

Tartalom átvétel