Skip to main content

látszat

05.03 Látszat, képmutatás

„És ezek után hallottam mint nagy sokaság hatalmas szavát a mennyben, ezt a szózatot: Halleluja! Az üdvösség és a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké" (Jel 19,1).

Ezt az első halleluját megelőzi a Jelenések könyvében egy város romlása, melynek jelzője az Igében újra meg újra ez: „nagy". Miért ujjong a menny Babilon elestén? Mert Babilon megtestesítője az üres látszat és kérkedés szellemének.

03.28 Meg lehet ezt tanulni?

Dátum: 
2019.03.28

Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. (Jn 3,6)

Egyesek megtanulják a vallásos szóhasználatot és viselkedést, de ettől még nem születtek újonnan. Ügyesen forgolódnak ilyen közegben, de hamar meg lehet állapítani, hogy nincs bennük „rendkívüli lélek", csak vallásos álarc van rajtuk. Attól, hogy valaki magára ölt egy Ronaldo feliratú mezt, még nem lesz világhírű futballista.

A nagy dán dog és az aligátor

Volt egy embernek egy nagy dán dogja. Ez a dán dog rendkívül nagy és vad kutya volt - semmi esetre sem olyan fajta, amelyiktől szívesen vesszük, ha az ölünkbe ugrik. Egy nap, ahogy a férfi sétáltatta a nagy dán dogját az utcán, meglátott az utca túloldalán egy másik embert, aki szintén a kutyáját sétáltatta - egy rövidlábú, farok és szőr nélküli kicsi kutyát.

Tartalom átvétel