Skip to main content

felismerés

08.06 Az előkészítés iskolája

„Az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánok és a medvék kezéből, meg fog szabadítani a filiszteusok kezéből is" (1Sám 17,37).

07.24 Élj Krisztusban

„Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitokat adjátok az igazságosság fegyvereiül az Istennek" (Róm 6,13).

03.28 Felismerés

„Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már nem ismerjük így többé" (2Kor 5,16).

07.03 A személyes bűn összpontosulása

"Jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok" (Ézs 6,5).

06.18 Ne gondolkozz tovább, indulj el!

"És Péter... járt a vízen és Jézushoz ment. De látva az erős szelet, megrémült" (Mt 14,29-30).

08.05 Pálfordulás

Dátum: 
2019.08.5

És azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten Fia. (ApCsel 9,20)

A damaszkuszi úton Saul-Pál egészen új ismeretekre tett szert. Meglátta, ki Jézus, ki ő maga, és később a városban megtudta, mi Jézus terve vele, mi lesz az új feladata.

09.27 Ki az Úr a szívedben?

„Az Úr Krisztust szenteljétek meg szívetekben!" (1Pt 3,15).

05.22 Ezekre kicsoda alkalmas?

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 3,1-15

MILYEN LÉPÉSEK vezetnek el bennünket az oltártól a frigyládáig?

(1)  Az Úr megjelent, 5. v., kegyelemben, kijelentő álmot alkalmazva, mint a közlés hordozóját. „Kérj...", mondta.

10.12 Kérd az Ő vezetését!

„De mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtónyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerültök, nyilaitok tüzébe, amelyeket gyújtottatok! Az én kezem teszi ezt veletek, kínok közé kell jutnotok!" Ézsaiás 50,11

Mindent lehet éppúgy jól, mint rosszul csinálni, és ez különösképpen vonatkozik arra, amikor Isten vezetését keressük. A mai igeversünk a rossz utat írja le. Olyan emberről szól, aki tűzifát halmoz fel, s azután ezt a tüzet és égő nyilakat arra használja fel, hogy megvilágítsa az útját.

09.24 Új látás tapasztalat útján

„Megtudtam..." 1Mózes 30,27

Lábán megtudta, hogy az Úr őt Jákobért áldotta meg. Jó dolog volt az, amit ebből megtanult. Mert a tapasztalat általában jó tanítómester.

Mindig mély benyomást tett rám, hogyan segít egyes igehelyek megértésében a tapasztalat. Lehet, hogy az igeverseket már régóta tudjuk könyv nélkül, de ha egy új tapasztalaton megyünk keresztül, akkor a szavak hirtelen megelevenednek. Felragyognak előttünk, mint a fényforrás a sötétségben. És ekkor egészen új értéket tulajdonítunk nekik.

Nézz fel!

Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. (Dán 12,2)
Aki a Léleknek vet, a Lélekbõl fog aratni örök életet. (Gal 6,8)

Alkotó Uram, kérlek, indíts téged követõ életre!

Ne maradj meg a tévelygésedben!

Schlingloff Sanyi

A szabadsággal együtt járó egyik öröm az, hogy viccelhetünk. A másik öröm az, ha sokat viccelünk, a végén a naiv hallgató nem tudja, mikor beszélünk komolyan és mikor viccelünk.

Felismerni, kiáltani, meghallgatni, megszabadítani, meghálálni.

Vesztegetésre szánt ajándékot ne fogadj el, mert az ilyen ajándék vakká teszi a világosan látókat, és az igaz beszédet is elcsavarja. (2Móz 23,8)

Aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is õbenne. (1Jn 4,16)

Halld meg, Uram, a hangomat és szabadíts meg!

Tartalom átvétel