Skip to main content

követés

10.07 Mindennapos frissesség

„Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek...Én pedig azt mondom nektek..." (Mt 5,21-22).

05.12 Maradj a szőlőtőn!

„Mert erre hivattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, és nektek példát hagyott, hogy az Ő nyomdokait kövessétek" (1Pt 2,21).

03.20 Szellem szerint járni

„Isten elküldte az Ő Fiát...kárhoztatta a bűnt a testben: hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint" (Róm 8,3).

11.03 Jézus rabszolgája

"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus" (Gal 2,20).

10.08 Kizárólag Krisztus

"Jöjjetek énhozzám..." (Mt 11,28).

09.28 "Menj el" - feltétel nélkül azonosulva vele

Kecské a folyó felett egy fatörzsön

"Egy fogyatkozásod van, eredj el... és jer, kövess engem, felvéve a keresztet" (Mk 10,21).

09.27 "Menj el" a lemondás útjára

"Követlek téged, Uram, valahova mégy" (Lk 9,57).

08.30 Egészséges kapcsolat Vele

"Ne azon örüljetek..., hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben" (Lk 10,20).

07.28 És ha engedelmeskedtünk?

"És mindjárt meghagyta tanítványainak, hogy szálljanak hajóra és menjenek át előtte a túlsó partra..." (Mk 6,45-52).

07.16 Minden mögött Isten irányítása van

"...mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?" (Mt 7,11)

07.05 Ne hagyd ki Istent a számításodból

"Hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál benne, majd Ő teljesíti" (Zsolt 37,5).

07.02 A tanítványság feltételei

"Ha valaki énhozzám jön és meg nem gyűlöli... nem lehet az én tanítványom" (Lk 14,26; 27,33).

06.18 Ne gondolkozz tovább, indulj el!

"És Péter... járt a vízen és Jézushoz ment. De látva az erős szelet, megrémült" (Mt 14,29-30).

06.01 A Szövetség Követe

Dátum: 
2019.06.1

Malakiás 3,1-3

05.30 Igen... de...

"Követlek téged Uram, de..."(Lk 9,61).

05.21 A hit isteni következtetései

"Keressétek először Isten országát (királyi uralmát) és az Ő igazságosságát és ezek mind megadatnak nektek" (Mt 6,33).

03.26 Személyes tisztaság által látunk

"Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják" (Mt 5,8).

03.15 A csüggedés iskolája

"És követvén őt, féltek..." (Mk 10,32).

01.05 Az Ő erejében való élet következményei

 "Ahova én megyek, most oda nem jöhetsz, később azonban utánam jössz" (Jn 13,36).

Tartalom átvétel