Skip to main content

követés

06.18 Ne gondolkozz tovább, indulj el!

"És Péter... járt a vízen és Jézushoz ment. De látva az erős szelet, megrémült" (Mt 14,29-30).

06.01 A Szövetség Követe

Dátum: 
2018.06.1

Malakiás 3,1-3

05.30 Igen... de...

"Követlek téged Uram, de..."(Lk 9,61).

05.21 A hit isteni következtetései

"Keressétek először Isten országát (királyi uralmát) és az Ő igazságosságát és ezek mind megadatnak nektek" (Mt 6,33).

03.26 Személyes tisztaság által látunk

"Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják" (Mt 5,8).

03.15 A csüggedés iskolája

"És követvén őt, féltek..." (Mk 10,32).

01.05 Az Ő erejében való élet következményei

 "Ahova én megyek, most oda nem jöhetsz, később azonban utánam jössz" (Jn 13,36).

12.08 Krisztus követése a dicsőségbe vezet

Dátum: 
2018.12.8

"Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya" (Jn 12,26).

 A legmagasabb rendű szolgálat az Ő követése. Ha Krisztus szolgája akarok lenni, követőjévé kell lennem. Ha Jézus Krisztus nevének dicsőséget akarunk szerezni, akkor a legjobb, ha mindenben úgy igyekszünk cselekedni, ahogyan Ő cselekedett. Ez legyen a szemem előtt mindennap.

11.30 Követte őt

Dátum: 
2018.11.30

És azonnal újra látott, és követte őt az úton. (Mk 10,52)

11.12 Elizeus elhívása

Dátum: 
2018.11.12

Elizeus... elindult, követte Illést, és szolgálatába állt. (1Kir 19,21)

Illés próféta szolgálata befejeződött, és Isten azt parancsolta neki, hogy hívja el utódául Elizeust. Ő éppen szántott, amikor erről értesült, de azonnal engedelmeskedett, s így Kr. e. 850 táján a bálványtisztelővé lett északi országrészben ő folytatta Illés munkáját.

10.26 A Pásztor hangja

Dátum: 
2018.10.26

Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. (Jn 10,4)

A jó pásztorról szóló példázatban Jézus Krisztus fontos igazságokat mondott arról, hogy ki és hogyan értheti meg az ő tanácsait.

10.01 Máté

OLVASNIVALÓ: 
Máté 9,9-13; 10,1-5; Márk 2,13-17; Lukács 5,27-32

Egyik legnagyobb örömünk, ha tanúja lehetünk az evangélium hatékony hívásának valakinek az életében. Ez Jézus életében végig látható volt, ahogyan elhívott férfiakat és nőket, hogy tanítványai legyenek. Máté is ilyen ember volt, és figyelemreméltó változás történt benne.

09.27 Milyen változás az átöltözés?

Dátum: 
2018.09.27

...öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. (Ef 4,24)

09.26 János elhívása

OLVASNIVALÓ: 
Máté 4,18-22; Márk 1,16-20

Amikor Jézus kilépett názáretbeli élete ismeretlenségéből, és belépett a nyilvános szolgálatba, gondosan megválasztotta társait, akik segíteni fogják abban a munkában, amelybe belekezdett. Ezek a társak lesznek végül egy világméretű mozgalom "első zsengéi", és Isten hatalmasan fel fogja használni őket szolgálatában.

09.01 Van füle a hallásra

Dátum: 
2018.09.1

...legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra...(Jak 1,19)

Ezekben a napokban sok diák eggyel magasabb osztályban vagy évfolyamon folytatja a tanulását. Jó látni ebben a növekedést, előrehaladást.

A Biblia azt tanítja, hogy a hívő ember lelki életében is folyamatos fejlődésnek, gyarapodásnak kell lennie. A keresztény élet, a Krisztus-követés dinamikus életforma, Jézus nem azt mondta, hogy elmélkedjünk az ő gondolatain, vagy hogy nézzünk őutána, hanem ezt: Aki utánam akar jönni, kövessen!

08.23 Szeresd és kövesd az igazi bölcsességet

Dátum: 
2018.08.23

„Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek" (Péld 8,17).

08.01 Szép hajóval rossz irányba

Dátum: 
2018.08.1

A törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam. (Fil 3,6)

07.25 Ki a kegyes ember?

Dátum: 
2018.07.25

...gyakorold magad a kegyességben..., a kegyesség pedig mindenre hasznos... (1Tim 4,7-8)

Mi a kegyesség vagy más szóval istenfélelem? Az itt szereplő görög szó alapjelentése ez: helyet adni valakinek, akit tisztelünk. Ülök egy váróhelyiségben, bejön édesapám, azonnal felállok és átadom neki a helyet. Elhatároztam valamit, de meghallom egy tapasztaltabb ember véleményét, és megváltoztatom a tervemet, helytadok az ő látásának. Ez nem kötelező, de saját érdekemben hallgatok rá, mert tisztelem és bízom benne.

07.03 Van-e bátorságunk engedelmeskedni?

Dátum: 
2018.07.3

Láttam egész Izraelt szétszóródva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. (2Krón 18,4-17)

Tartalom átvétel