Skip to main content

megmaradni

09.06 Maradjatok énbennem

„Maradjatok énbennem és én tibennetek. Amint a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőkén marad, úgy ti sem, csak ha énbennem maradtok" (Jn 15,4).

05.12 Maradj a szőlőtőn!

„Mert erre hivattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, és nektek példát hagyott, hogy az Ő nyomdokait kövessétek" (1Pt 2,21).

06.07 Meg ne lankadj!

"Akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt" (Jn 14,13).

09.01 Megmaradni a szeretetben

Dátum: 
2019.09.1

„Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben" (Jn 15,10).

05.27 A meg nem nevezett próféta

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 13,1-34

Az "Isten embere" hűségesen teljesítette Bételben Isten által adott küldetését. (1) Közvetlenül magától Istentől kapta az utasításait. "Isten embere jött Júdából Bételbe, az Úrnak intésére," 1. v. (II) Teljesítette kötelességét Bételben, kiáltva "az oltár ellen". Üzenete megalkuvást nem ismerő volt, 2-3. v. (III) Védelmet talált, amikor "kinyújtotta Jeroboám az ő kezét az oltártól, ezt mondva: Fogjátok meg őt", 4. v. (IV) Hajlandó volt közbenjárni a csapással sújtott Jeroboámért, és Isten irgalmasan válaszolt, 6. v.

09.15 Minden hiábavalóság

OLVASNIVALÓ: 
Prédikátor 1,1-18

EBBEN A KÖNYVBEN az egyik kulcsszó a hiábavalóság. Az író olyan kifejezéseket használ, amelyek mindvégig visszatérnek „hiábavalóság", „mi haszna", „a nap alatt", „a szellem (lélek) gyötrelme" (az angol Biblia szerint). Összefoglalva ezek az élet üres voltát hangsúlyozzák, amikor az teljesen az anyagi dolgok feltételeihez kötött. A hiábavalóság itt nem a büszkeségnek valamilyen modern értelmezését hordozza, hanem az ürességet fejezi ki; vö. 1,14. Azt jelenti, hogy ami elmúlt - széthordta a szél, mert könnyű fajsúlyú volt, majdnem üres - ezért hiábavaló.

08.26 Maradandó értékek

„Kezeink munkáját tedd maradandóvá." Zsoltár 90,17

Olyan Ige ez, amelyen érdemes elgondolkodnunk, és olyan szándék, amelyért érdemes imádkoznunk! Olyan célt tűzzünk magunk elé, ami maradandó.

Örök, állandó

Mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belõle elvenni való. (Préd 3,14a)
Õ elõbb volt mindennél, és minden õbenne áll fenn. (Kol 1,17)

Drága Atyám! Minden alázatom tiéd, mert kezedben az életnek folyása, kezdete és vége!

Megerősödni az Úrban

Ezt határoztam: vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel. (Zsolt 39,2)
Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. (Jak 3,10)

Mennyei Atyám! Te légy az erõ erõtlen életemben!

Dicsõségesebb a maradandó

Tudd meg, és lásd meg: milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad Istenedet, az Urat, és hogy nem féled õt! (Jer 2,19)

Megmaradni a szeretetében

Olyan legyen a köztetek tartózkodó jövevény, mint a közületek való bennszülött! (3Móz 19,34a)

Amíg idõnk van, tegyünk jót mindenkivel. (Gal 6,10)

Uram! Szeretnék szeretni! Tudom, hogy te nagyon szeretsz. Köszönöm neked.

Tartalom átvétel