Skip to main content

szabadítás

01.25 Tágasság a szorosságban

Imé a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből" (Dán 3,17).

11.18 Belső szabadság által győzünk

"Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek..." (Jn 8,36).

10.22 A Szent Szellem bizonyságtétele

"Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt..." (Róm 8,16).

09.13 Az átadás után mi lesz?

"Elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt" (Jn 17,4).

07.01 A Te Üdvösséged

Dátum: 
2019.07.1

Lukács 2,25-35

06.06 Jézus

Dátum: 
2019.06.6

Máté 1,18-21.24-25; Lukács 1,26-31

05.26 Szabadító Istenem

Dátum: 
2019.05.26

Habakuk 3,17-19

05.03 Szabadító

Dátum: 
2019.05.3

Ézsaiás 62,10-12

02.13 Izráel Szabadítása

Dátum: 
2019.02.13

Zsoltárok 14,1-7

11.23 Hűtlenné lett asszony

Dátum: 
2019.11.23

...megszegted a szövetséget. De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. (Ez 16,59-60)

A szép történetnek szomorú folytatása van. A királynévá lett szépasszony elbízta magát, elfelejtette, honnan emelte ki, mentette meg jótevője, magának tulajdonította azt, amit Istentől kapott ajándékba, és megszegte vele kötött szövetségét.

11.19 Isten munkája az életünkben

Dátum: 
2019.11.19

Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. (Ézs 35,7)

Ézsaiás próféta is képekkel szemlélteti azt, hogy milyenné vált az ember élete Isten nélkül, és milyen lesz Isten szabadítása után.

10.20 Szabadító

Dátum: 
2019.10.20

"Ő szabadítja meg népét bűneiből" (Mt 1,21).

09.04 Győzelem harc nélkül

Dátum: 
2019.09.4

„Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint Uruk, Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket" (Hós 1,7).

09.03 Kiút a szellemi halálból

Dátum: 
2019.09.3

„Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem!" (Ez 37,13).

 Valóban így van: akik életre támadnak a halálból, ebben a feltámadásban felismerik majd az Úr kezét. Ez lesz az embert érhető legnagyobb és legnevezetesebb változás. Isten kihozza a szellemi halál sírjából, valamint a szellemi élet fényét és szabadságát ajándékozza neki. Ezt senki más nem képes megcselekedni, csak az élő Isten, az élet Ura és teremtője.

08.30 A szabadulás képeskönyve

Dátum: 
2019.08.30

Megmentett engem erős ellenségemtől... az Úr az én támaszom.(Zsolt 18,18-19)

A 18. zsoltár olyan, mint egy képeskönyv. Dávid erőteljes képekkel írja le, mit élt át Isten szabadítása előtt és után. A szabadítás előtt:

08.29 Tehetetlen ember és szabadító Isten

Dátum: 
2019.08.29

Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem.(Zsolt 18,17)

08.27 Jónás 2

OLVASNIVALÓ: 
Jónás 2,1-2,10; 3,1-4,11

A Jónással kapcsolatos isteni gondviselés nagysága van feljegyezve könyvének 2. fejezetében. Komoly figyelmeztetést tartalmaz Isten népe közül bárkinek, aki úgy dönt, hogy nem engedelmeskedik Isten szavának. Utazása a hal gyomrában olyasmi volt, amit sohasem fog elfelejteni. Azok a szavak, amelyeket arra használt, hogy leírja akkori állapotát, olyanok, amelyek az emberi megtapasztalás szélsőségeit hordozzák. Szenvedett, és a halál torkába került, 2,2, a mélybe jutott, 2,3, a kétségbeesés feneketlen mélységébe, áradatoktól körülzárva, és a föld zárai bezárultak felette.

08.24 Menjen vagy maradjon?

Dátum: 
2019.08.24

Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott... felöltözve ül, és eszénél van, félelem fogta el őket. (Mk 5,15)

Amikor Jézus isteni hatalmával megszabadította ezt az ön- és közveszélyes embert az ördögi megszállottságból, Gadara lakói kérni kezdték, hogy távozzék el a határukból. Az előbb még megszállott ember pedig kérlelte őt, hogy mellette maradhasson. Mi mit kérünk Jézustól, ha belenyúl az életünkbe: menjen el vagy maradjon velünk örökre?

Tartalom átvétel