Skip to main content

szabadítás

10.20 Szabadító

Dátum: 
2017.10.20

"Ő szabadítja meg népét bűneiből" (Mt 1,21).

09.04 Győzelem harc nélkül

Dátum: 
2017.09.4

„Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint Uruk, Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket" (Hós 1,7).

09.03 Kiút a szellemi halálból

Dátum: 
2017.09.3

„Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem!" (Ez 37,13).

 Valóban így van: akik életre támadnak a halálból, ebben a feltámadásban felismerik majd az Úr kezét. Ez lesz az embert érhető legnagyobb és legnevezetesebb változás. Isten kihozza a szellemi halál sírjából, valamint a szellemi élet fényét és szabadságát ajándékozza neki. Ezt senki más nem képes megcselekedni, csak az élő Isten, az élet Ura és teremtője.

08.30 A szabadulás képeskönyve

Dátum: 
2017.08.30

Megmentett engem erős ellenségemtől... az Úr az én támaszom.(Zsolt 18,18-19)

A 18. zsoltár olyan, mint egy képeskönyv. Dávid erőteljes képekkel írja le, mit élt át Isten szabadítása előtt és után. A szabadítás előtt:

08.29 Tehetetlen ember és szabadító Isten

Dátum: 
2017.08.29

Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem.(Zsolt 18,17)

08.27 Jónás 2

OLVASNIVALÓ: 
Jónás 2,1-2,10; 3,1-4,11

A Jónással kapcsolatos isteni gondviselés nagysága van feljegyezve könyvének 2. fejezetében. Komoly figyelmeztetést tartalmaz Isten népe közül bárkinek, aki úgy dönt, hogy nem engedelmeskedik Isten szavának. Utazása a hal gyomrában olyasmi volt, amit sohasem fog elfelejteni. Azok a szavak, amelyeket arra használt, hogy leírja akkori állapotát, olyanok, amelyek az emberi megtapasztalás szélsőségeit hordozzák. Szenvedett, és a halál torkába került, 2,2, a mélybe jutott, 2,3, a kétségbeesés feneketlen mélységébe, áradatoktól körülzárva, és a föld zárai bezárultak felette.

08.24 Menjen vagy maradjon?

Dátum: 
2017.08.24

Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott... felöltözve ül, és eszénél van, félelem fogta el őket. (Mk 5,15)

Amikor Jézus isteni hatalmával megszabadította ezt az ön- és közveszélyes embert az ördögi megszállottságból, Gadara lakói kérni kezdték, hogy távozzék el a határukból. Az előbb még megszállott ember pedig kérlelte őt, hogy mellette maradhasson. Mi mit kérünk Jézustól, ha belenyúl az életünkbe: menjen el vagy maradjon velünk örökre?

08.20 Minden nap szabadítás

Dátum: 
2017.08.20

„Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem" (Jób 5,19).

07.31 Kiálts szabadításért, és köszönd meg azt!

Dátum: 
2017.07.31

 "Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem" (Zsolt 50,15).

Ez aztán az ígéret!

Beköszöntött a "nyomorúság ideje". Ilyenkor nappal is sötét az ég, és minden óra sötétebbnek látszik az előzőnél. Ilyenkor igazán időszerű ez az ígéret: a felhős napokra íratott.

07.22 Kilátás csak felfelé

Dátum: 
2017.07.22

...Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr! (Ézs 37,20)

07.13 A bizalom jutalma

Dátum: 
2017.07.13

„Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és ajándékul kapod életedet, mert bíztál bennem! - így szól az Úr" (Jer 39,18).

07.12 Kit, mikor és hogyan szabadít meg?

Dátum: 
2017.07.12

„...meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között megtartani az ítélet napjára" (2Pt 2,9).

07.05 Ő ad szabadulást

Dátum: 
2017.07.5

„De téged megmentelek azon a napon - így szól az Úr -, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyodsz" (Jer 39,17).

06.28 Minden helyzetben

Dátum: 
2017.06.28

„Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem" (Zsolt 55,17).

06.22 Vedd birtokba!

Dátum: 
2017.06.22

...és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek, az Úr ad nektek birtokul. (Józs 1,11)

Ez a mondat akkor hangzott el, amikor Isten az Egyiptomból kiszabadított népet a hosszú pusztai vándorlás után elsegítette az ígéret földjének határához. Két igazságot figyeljünk meg:

06.18 Maga Isten munkálkodik

Dátum: 
2017.06.18

De most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem!" (Ézs 33,10).

06.06 A szabadító Isten

Dátum: 
2017.06.6

Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg! (2Móz 14,14)

Visszatérő kérdés: mennyiben Isten munkája, és mennyiben a miénk az üdvösség? A vörös-tengeri átkelés története világos választ ad erre.

06.02 Azonnali szabadulás

Dátum: 
2017.06.2

„Most összetöröm a rád nehezedõ igát, és köteleidet leszaggatom" (Náh 1,13).

Az asszíroknak megengedte Isten, hogy egy idõre elnyomják népét, de eljött az idõ, amikor megtörte hatalmukat. Ugyanígy tart egyeseket közülünk is elnyomva a Sátán, és szenvednek igája alatt. Bárcsak elérkezne most hozzájuk az Úr ígérete: „Összetöröm a rád nehezedõ igát, és köteleidet leszaggatom".

06.01 Kiáltottak

Dátum: 
2017.06.1

Kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. (2Móz 2,23)

Istenről mi annyit tudunk, amennyit kijelentett magáról a Bibliában. Nagyon fontos, hogy helyes ismeretünk legyen róla, mert ettől függ földi életünk minősége és az örök életünk is (Jn 17,3). Életkérdés, hogy a valóban létező, egyetlen igazi Istenben higgyünk, és ne valami elképzelt, nem létező fantáziaképben. Nézzük meg néhány ószövetségi történeten keresztül, melyek az élő Isten legfőbb tulajdonságai, ki a mi Istenünk!

05.18 Még van hely

Dátum: 
2017.05.18

Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat,... hogy megteljék a házam. (Lk 14,21.23)

Isten szívébe enged bepillantanunk Jézus ezzel a példázattal (Lk 14,15-24).

Egy ember vacsorára hívta ismerőseit, ők azonban különböző akadályokra hivatkozva nem mentek el. Erre azt mondta szolgáinak, tereljék be az utcákról az embereket, mindenki jöhet, van hely és van ennivaló is bőven.

Tartalom átvétel