Skip to main content

szabadítás

02.13 Izráel Szabadítása

Dátum: 
2018.02.13

Zsoltárok 14,1-7

11.23 Hűtlenné lett asszony

Dátum: 
2018.11.23

...megszegted a szövetséget. De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. (Ez 16,59-60)

A szép történetnek szomorú folytatása van. A királynévá lett szépasszony elbízta magát, elfelejtette, honnan emelte ki, mentette meg jótevője, magának tulajdonította azt, amit Istentől kapott ajándékba, és megszegte vele kötött szövetségét.

11.19 Isten munkája az életünkben

Dátum: 
2018.11.19

Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. (Ézs 35,7)

Ézsaiás próféta is képekkel szemlélteti azt, hogy milyenné vált az ember élete Isten nélkül, és milyen lesz Isten szabadítása után.

10.20 Szabadító

Dátum: 
2018.10.20

"Ő szabadítja meg népét bűneiből" (Mt 1,21).

09.04 Győzelem harc nélkül

Dátum: 
2018.09.4

„Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint Uruk, Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket" (Hós 1,7).

09.03 Kiút a szellemi halálból

Dátum: 
2018.09.3

„Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem!" (Ez 37,13).

 Valóban így van: akik életre támadnak a halálból, ebben a feltámadásban felismerik majd az Úr kezét. Ez lesz az embert érhető legnagyobb és legnevezetesebb változás. Isten kihozza a szellemi halál sírjából, valamint a szellemi élet fényét és szabadságát ajándékozza neki. Ezt senki más nem képes megcselekedni, csak az élő Isten, az élet Ura és teremtője.

08.30 A szabadulás képeskönyve

Dátum: 
2018.08.30

Megmentett engem erős ellenségemtől... az Úr az én támaszom.(Zsolt 18,18-19)

A 18. zsoltár olyan, mint egy képeskönyv. Dávid erőteljes képekkel írja le, mit élt át Isten szabadítása előtt és után. A szabadítás előtt:

08.29 Tehetetlen ember és szabadító Isten

Dátum: 
2018.08.29

Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem.(Zsolt 18,17)

08.27 Jónás 2

OLVASNIVALÓ: 
Jónás 2,1-2,10; 3,1-4,11

A Jónással kapcsolatos isteni gondviselés nagysága van feljegyezve könyvének 2. fejezetében. Komoly figyelmeztetést tartalmaz Isten népe közül bárkinek, aki úgy dönt, hogy nem engedelmeskedik Isten szavának. Utazása a hal gyomrában olyasmi volt, amit sohasem fog elfelejteni. Azok a szavak, amelyeket arra használt, hogy leírja akkori állapotát, olyanok, amelyek az emberi megtapasztalás szélsőségeit hordozzák. Szenvedett, és a halál torkába került, 2,2, a mélybe jutott, 2,3, a kétségbeesés feneketlen mélységébe, áradatoktól körülzárva, és a föld zárai bezárultak felette.

08.24 Menjen vagy maradjon?

Dátum: 
2018.08.24

Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott... felöltözve ül, és eszénél van, félelem fogta el őket. (Mk 5,15)

Amikor Jézus isteni hatalmával megszabadította ezt az ön- és közveszélyes embert az ördögi megszállottságból, Gadara lakói kérni kezdték, hogy távozzék el a határukból. Az előbb még megszállott ember pedig kérlelte őt, hogy mellette maradhasson. Mi mit kérünk Jézustól, ha belenyúl az életünkbe: menjen el vagy maradjon velünk örökre?

08.20 Minden nap szabadítás

Dátum: 
2018.08.20

„Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem" (Jób 5,19).

07.31 Kiálts szabadításért, és köszönd meg azt!

Dátum: 
2018.07.31

 "Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem" (Zsolt 50,15).

Ez aztán az ígéret!

Beköszöntött a "nyomorúság ideje". Ilyenkor nappal is sötét az ég, és minden óra sötétebbnek látszik az előzőnél. Ilyenkor igazán időszerű ez az ígéret: a felhős napokra íratott.

07.22 Kilátás csak felfelé

Dátum: 
2018.07.22

...Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr! (Ézs 37,20)

07.13 A bizalom jutalma

Dátum: 
2018.07.13

„Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és ajándékul kapod életedet, mert bíztál bennem! - így szól az Úr" (Jer 39,18).

07.12 Kit, mikor és hogyan szabadít meg?

Dátum: 
2018.07.12

„...meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között megtartani az ítélet napjára" (2Pt 2,9).

07.05 Ő ad szabadulást

Dátum: 
2018.07.5

„De téged megmentelek azon a napon - így szól az Úr -, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyodsz" (Jer 39,17).

06.28 Minden helyzetben

Dátum: 
2018.06.28

„Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem" (Zsolt 55,17).

06.22 Vedd birtokba!

Dátum: 
2018.06.22

...és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek, az Úr ad nektek birtokul. (Józs 1,11)

Ez a mondat akkor hangzott el, amikor Isten az Egyiptomból kiszabadított népet a hosszú pusztai vándorlás után elsegítette az ígéret földjének határához. Két igazságot figyeljünk meg:

06.18 Maga Isten munkálkodik

Dátum: 
2018.06.18

De most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem!" (Ézs 33,10).

06.06 A szabadító Isten

Dátum: 
2018.06.6

Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg! (2Móz 14,14)

Visszatérő kérdés: mennyiben Isten munkája, és mennyiben a miénk az üdvösség? A vörös-tengeri átkelés története világos választ ad erre.

Tartalom átvétel