Skip to main content

nyugalom

08.20 Teljesség

"...és én megnyugvást adok nektek" (Mt 11,28).

05.09 Legelőhely

Dátum: 
2018.05.9

Jeremiás 50,1-7; Máté 11,28-30

11.27 Minden utadban nyugalmat ad

Dátum: 
2018.11.27

"Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek?" (2Móz 33,14).

 Drága ígéret ez! - Uram, add, hogy a magamévá tudjam tenni!

10.16 Eggyé lenni Krisztus Jézussal

Dátum: 
2018.10.16

„...mert én élek, és ti is élni fogtok" (Jn 14,19).

09.28 Nyugalmunk Krisztusban van

Dátum: 
2018.09.28

„Megvan a nyugodalma (szombatja) az Isten népének" (Zsid 4,9).

08.25 Táplálék és nyugalom

Dátum: 
2018.08.25

„Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az Úr" (Ez 34,15).

08.11 Istenben megnyugodni, nem kapkodni

Dátum: 
2018.08.11

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget" (Zsolt 62,2).

07.15 A nyugalom forrása

Dátum: 
2018.07.15

...tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek... (Mt 11,29)

Jézus itt arról beszél, hogyan lehet bennünk minden körülmények közt igazi nyugalom, és hogyan tudjuk a terheinket úgy hordozni, hogy ne roskadjunk össze alattuk. Ebben a vibráló, hajszolt, teljesítményközpontú időben, amiben élünk, különösen is fontos ezt tudnunk és gyakorolnunk.

04.03 A böjt mint fellélegzés

Dátum: 
2018.04.3

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok..., és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28)

Pörgünk, mint a búgócsiga - mondta valaki -, azután felborulunk. Mert az is csak addig áll, míg pörög. Valóban ez jellemzi sokak életét: pörgés és kiborulás.

Nagyon felgyorsult az életünk. Szorít a megélhetés, sodornak az események, csábítanak a lehetőségek, s közben szétzilálódnak a kapcsolataink, elveszítjük egymást a nagy rohanásban, s megeshet, hogy útközben valahol elmarad a lelkünk is.

03.31 Ruth bizalma

OLVASNIVALÓ: 
Ruth 2,15-20; 3,1-5; 4,13-17

A Ruth könyvének második fejezetében a hangsúlyos szó a "kegyelem"! A törvény megtiltotta, hogy befogadják Izráelben egészen a tizedik generációig, 5Móz 23,3. Mit tehetett akkor egy nincstelen özvegyasszony, hogy megtalálhassa napi megélhetését? Mégis, Naomi hozzájárulását kéri ahhoz, hogy gyűjtögethessen olyan valakinek a mezején, "akinek szemében kegyelmet fogok találni". Szinte azt mondhatnánk, hogy Istennek kötelessége reagálni az ilyen egyszerű hitre, és meg is tette. Az asszony ezt nevezheti "véletlennek", 3. v., de Isten irányítja őt Boáz mezejére.

03.25 Üdítő álom

Dátum: 
2018.03.25

"Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol" (Péld 3,24).

Talán betegágyhoz vagy kötve hosszabb, vagy rövidebb időre, kedves olvasó? Ne szomorkodj ezen! Vedd szívedre az ígéretet: "Ha lefekszel, nem rettensz fel".

03.15 Isten a mi menedékünk

Dátum: 
2018.03.15

"Ezért mondd: Így szól az én Uram, az Úr: Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak" (Ez 11,16).

01.14 A nyugalom ajándék

Dátum: 
2018.01.14

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok néktek" (Mt 11,28).

01.08 Nóé, az igazság prédikátora

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 6,1-12

Nóé apja, Lámek nagy reményekkel tekintett a fiára, mert olyan nevet adott neki, amely azt jelenti, hogy nyugalom, remélve, hogy "ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr", 5,29.

11.15 Nyugodalmat találtok lelketeknek

„Nyugodalmat találtok lelketeknek" (Mt 11,29).

10.27 Megnyugvás a szenvedésben

OLVASNIVALÓ: 
Jerémiás 15,1-21

JEREMIÁS SZOLGÁLATÁNAK volt két elkerülhetetlen következménye. Beteljesedett Istennek az a szándéka (a), hogy nyakas népét megítélje, és (b) ezt keserű üldöztetés követte amiatt, hogy Jeremiás hűségesen hirdette az üzenetet. Figyeljük meg gondosan az 1-11. vers hangnemét. Látszólag mennyire sötét minden. Isten meghirdette, hogy még a legnagyobb közbenjárók, Mózes és Sámuel sem fordíthatnák el az eljövendő ítéletet, 1. v. A büntetés eszközei tervbe lettek véve és elő vannak készítve.

08.19 Meg tudsz állni, és várni?

„Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak! Akik állnak az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban" (Zsolt 135,1-2).

07.08 Lépj be a nyugalmába

„Mert aki bement az Ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott munkáitól, mint Isten is a magáétól" (Zsid 4,10).

Tartalom átvétel