Skip to main content

nyugalom

01.08 Nóé, az igazság prédikátora

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 6,1-12

Nóé apja, Lámek nagy reményekkel tekintett a fiára, mert olyan nevet adott neki, amely azt jelenti, hogy nyugalom, remélve, hogy "ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr", 5,29.

11.15 Nyugodalmat találtok lelketeknek

„Nyugodalmat találtok lelketeknek" (Mt 11,29).

10.27 Megnyugvás a szenvedésben

OLVASNIVALÓ: 
Jerémiás 15,1-21

JEREMIÁS SZOLGÁLATÁNAK volt két elkerülhetetlen következménye. Beteljesedett Istennek az a szándéka (a), hogy nyakas népét megítélje, és (b) ezt keserű üldöztetés követte amiatt, hogy Jeremiás hűségesen hirdette az üzenetet. Figyeljük meg gondosan az 1-11. vers hangnemét. Látszólag mennyire sötét minden. Isten meghirdette, hogy még a legnagyobb közbenjárók, Mózes és Sámuel sem fordíthatnák el az eljövendő ítéletet, 1. v. A büntetés eszközei tervbe lettek véve és elő vannak készítve.

03.04 Nyugalom és szabadság

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 25,1-24

ISTEN nem kemény gazda. Fejezetünk mutatja, hogy jobban tekintettel van népére, mint ahogyan mi vagyunk egymásra.

07.24 Úr napja

„Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében." Róma 14,5

Az „egyforma" szó tulajdonképpen nem szerepel az eredeti szövegben, ezt a fordítók illesztették oda. Tulajdonképpen így hangoznék a mondat: „az pedig minden napot megtart", vagyis számára minden nap szent.

Mit érek vele?

  Egy nap egy horgász egy csodaszép tengerparton heverészett, horgászbotja ott volt kitámasztva a homokban és egy szál horgászzsinór lógott bele a csillogó kék habokba. Élvezte a délutáni nap melegét és örült annak, hogy halat foghat.
  Arra sétált egy üzletember, aki próbált megszabadulni a munkahelyen rárakódó stressztől. Észrevette a parton üldögélő horgászt, és elhatározta, hogy megkérdezi, miért horgászgat itt, ahelyett, hogy keményebben dolgozna magáért és a családjáért.

images.jpg

Van-e értelme?

 halász és menedzserA halász hazatér fatörzsből vájt csónakján és találkozik egy p

Teher és nyugalom

Mt. 11.28-30 „Jöjjetek közel hozzám mind, akik elfáradtatok és nehéz terheket cipeltek! Én megnyugvást és pihenést adok nektek. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok: akkor lelketek megnyugszik és felüdül. Mert az az iga, amelyet én teszek rátok, kedves és gyönyörködtet. Az a teher, amelyet én teszek a vállaitokra, könnyű.” (Egyszerű fordítás)

Megnyugvás

Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. (Zsolt 139,9-10)
Hiszen nincs is messzire egyikünktõl sem; mert õbenne élünk, mozgunk és vagyunk. (ApCsel 17,27-28)

Elcsendesedni, megnyugodni

Istenem, ne hagyj el késõ vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövõ nemzedéknek. (Zsolt 71,18)
Még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. (ApCsel 20,24)

Drágakövek a Bibliában

A Bibliában sok helyen szerepel drágakő. Ezek mindig valamilyen tulajdonságot hordoznak.

szárdiusz (rubint) - Isten szeretete,

topáz (sárga) - öröm

smaragd (zöld) - irgalmasság

karbunkulus - mértékletesség

Hadd tartsunk veletek

Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézõkhöz és jövendõmondókhoz, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? (Ézs 8,19)
Senki sem szolgálhat két úrnak. (Mt 6,24)

Jöjj, Urunk, ébressz bennünk hitet, reményt és szeretetet egyaránt!

Tartalom átvétel