Skip to main content

őszinteség

07.12 Boldog sírók?

Dátum: 
2019.07.12

Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. (Mt 5,4)

Különös megállapítása ez Jézusnak. Milyen sírásra gondolhatott?

03.18 Járj az igazi úton!

Dátum: 
2019.03.18

"... a becsületesek imádságát kedveli" (Péld 15,8).

03.12. Öv és páncél

Dátum: 
2019.03.12

...felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját... (Ef 6,14)

Mi az Isten fegyverzete? Az Efézus 6,14-17 felsorolja, ismerjük meg és öltsük magunkra ezeket sorba!

Ezek a „fegyverek" az ige kardját kivéve mind védekezőeszközök. Jézus tanítványa nem támad, de megvédi magát és másokat.

09.16 Féld istenedet

OLVASNIVALÓ: 
Prédikátor 5,1-7

AZ ÚR FÉLELME az igazi bölcsesség kezdetét és megőrzését jelenti. Ennek a fejezetnek a félelme a rabszolga félelme inkább, mint a fiú tiszteletteljes félelme. Hiányzik a bizalom, bizakodás és szeretet megjegyzése, mégis, az itt adott tanács jó. Ez felkészítés a szentségre és eszünkbe kell, hogy jusson, hogy Isten az Ő szentjeinek Gyülekezetében található. A keleti gyakorlatot látjuk, amely leveti saruit a helyiség ajtajában; az odaadó imádó is leveti úti cipőit, megpróbálja mentesíteni magát a világi nyugtalanságtól és szentségtelen céloktól Isten házában.

05.28 Bizonyságtétel a sokaságnak

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 22,1-30

NEM KÖNNYŰ dolog szembenézni egy ellenséges tömeggel, és beszélni a Mesterért. Pál megteheti, mert benne lakik a Szent Szellem bizonyságtételre felruházó hatalmával a legnehezebb körülmények között is. Így mondja el az első feljegyzett nyilvános beszámolót a megtéréséről (1-21. v.); ez szép minta bizonyságtétel a zsidók általi elutasítás ellenére (22-30. v.).

04.08 Krisztus szigorúsága és őszintesége

OLVASNIVALÓ: 
János 2,12-25

A PÁSKA alkalmával az Úr nyilvánosan elítéli azokat, akik a vallást megélhetésre használják. A Mal 3,1 próféciája szerint Ő hirtelen jön el a templomába, ítéletben. Némelyeket csak azért érdekel a keresztyénség, mert hasznot lehet húzni belőle. Vigyázzatok - emlékezzetek Júdásra! Megfigyelhetjük, hogy az Úr a kőtelekből ostort csinált (15. v.). Erre szüksége volt a templom megtisztításához, de az ostor, amelyet használt, nem volt szolgálatának maradandó jellegzetessége.

11.12 Őszinteség

"Igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja." Példabeszédek 18,17

04.06 Mutasd meg Magad!

"Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok." János 7,17

Ennek a versnek az első része reménységet nyújt mindenki számára: „Ha valaki kész cselekedni Isten akaratát, az fölismeri...". Csodálatos ez az ígéret, hogy ha valaki igazán és őszintén meg akarja ismerni Istent, annak Isten kijelenti magát.

Nem éreztem már valahol a szagodat?

Évekkel ezelőtt megjelent a chicagói lapokban egy történet egy kínai étterem pincértanulójáról, aki elment egy bankba, hogy felváltson egy 500 dollárost. Az étteremnek 250 dollár apróra és 250 egydolláros bankjegyre volt szüksége.

Álkeresztyének

Nemrég megjelent az újságban egy történet a huszonnyolc éves Mark Carverről, aki egy nagy kórház orvosaként és orvosigazgató-helyetteseként dolgozott.

A császár magvai

Volt egyszer egy császár messze Keleten, aki nagyon öreg volt, és tudta, hogy közeleg az idő, amikor meg kell választania utódját. Ahelyett, hogy egyik hivatalnokát vagy valamelyik gyermekét választotta volna, úgy döntött, hogy másképp cselekszik. Egyik nap összehívatta a császárság valamennyi fiatalemberét.

kinaicsaszar.jpg

Hazug szemek vaksága

De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? (Mal 3,2a)

Van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus. (1Jn 2,1)

 

Mindenható mennyei Atyánk, szereteted segítsen abban, hogy betöltsük ezt a parancsolatot: Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Ámen.

Tartalom átvétel