Skip to main content

megtérés

Mamuskától Istenig

"Nógrád megyében, egy dombok-lankák ölelte apró faluban nevelkedtem, egy erdő melletti parasztházban. Lubickoltam nagyszüleim szeretetében és a pazar természeti környezetben.
Mamuska vallásos volt.  Anyu viszont tanácsi dolgozó, párttag, így számára szó se lehetett se Istenről, se vallásról, se templomba járásról.

A fogadás

Egy kocsmában többen üldögéltek és ittak. A hangulat emelkedett volt. Mindenféléről beszélgettek, végül az asszonyokra terelődött a szó, amiben egyik a másikat akarta felülmúlni. Csak az egyik férfi hallgatott. Ez feltűnt a többieknek.

- És te? - kérdezték. - Te semmit sem mondasz?

- Nem - válaszolta. - Én ebben nem vehetek részt. Nincs semmi okom panaszra a feleségem miatt. Nem szól egy rossz szót sem.

A többiek nevettek és így szóltak:

- Ilyen nincs.

Vallomás

Szerző: 
Lukátsi Vilma

VALLOMÁS

15. Keresztelő János megtérésre hív és a Jordánban keresztel

Igehely (történet): Mt 3,1-17: Keresztelő János megtérésre hív és a Jordánban keresztel

Aranymondás/kulcsige:  Jn 14,6:"Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

Fő üzenet, központi igazság: A bűnöket meg kell bánni, meg lehet változni

Óracél: Ismerje Keresztelő János nevét, és tudja elmondani saját szavaival szolgálatának lényegét

1. Átvezetés, dalismétlés:

014. Megtérés, bemerítkezés

Igehely (történet): Mt 3.1-12; Mk 1.2-8; Lk 3.1-18

Aranymondás/kulcsige:  Mt. 3. 8 Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt,
Gal.5.22-23 A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné.

Fő üzenet, központi igazság: Megtérés, bemerítés

Üzenet/téma:

17. Mondd mire vársz?

Mondd mire vársz?

(Pintér Béla: (Gyerexáj album)

Cél: Tudd, hogy a döntés rajtad áll! Az életed a tét!

Fókusz: Döntened kell! Itt az idő! Ő érted halt meg, támadt fel, és él! 

Kulcsszavak:  megtérés, döntés, Úr, király, kire hallgatsz, jó/rossz, Szentszellem, felelősség, közösség

Az óra menete:

Honnan tudhatom, hogy meg vagyok-e térve?

Meg vagyok térve? Honnan tudhatom, hogy hiszek igazán?

16. Új szív

Új szív

(Pintér Béla: Szánsájn Hálidéj c. album)

Cél: Válj Isten gyermekévé!
Fókusz: Hogyan kerülhetek Isten családjába?
Kulcsszavak: hit, elfogadás, érzelmi változás, új élet, odaszánás, újjászületés

Az óra menete:

1. Játék: Megfigyelőkészség fejlesztése

Mondd mire vársz

Video: 
Video

Fehér vagy fekete, élet vagy halál,
öröm vagy bánat, a döntés rajtad áll!


/: Jézus lesz-e a király a szívedben, a döntés rajtad áll, igen vagy nem. :/

Ha bárhol járok-kelek, ha iskolába megyek, Ő velem van és nem hagy el.
/: Ő nem a tamagocsi vagy akármi kabala-baba, Ő az Isten fia. :/
Azt kérded, hogyan lehet, hogy mindig itt van velem és mindenhova elkísér.
/:Tudod a helyzet az, hogy kinyitottam a szívem, azóta Jézus bennem él. :/

Little Joe

Video: 
Video
Élt egy ember úgy hívták, hogy Little Joe.
Kezében mindig jól állt, s pengett a bendzsó.
Ha kedve támadt, lelőtt néhány kóbor banditát,
fehér lovával vágtatott a végtelenen át.
Bárhová ment, mindenhol ismerték nevét,
ha felkiáltott, belerengett a föld és az ég.
Fehér lován, ha megjelent úgy féltek az emberek,
ha Little Joe-tól meghallották ezt az éneket.

95 dolog, amit Isten biztosít a hívőnek a megtérés pillanatában

Két kategória van: helyzeti és tapasztalati

Helyzeti (68 dolog, amit nem érezhetünk, de tény)
Tapasztalati (27 dolog, amit kapásból megtapasztalhatunk)

Helyzeti

1.  Eleve ismert bennünket - Róm.8:29; 1Pt.1:12
2.  Ő választott minket - Róm.8:33; Kol.3:12; 1Thessz.1:4; Tit.1:1;1Pt.1:2
3.  Eleve elrendelt minket - Róm.8:29-30; Ef.1:5; Ef.1:11
4.  Választottak vagyunk - Mt.22:14; 1Pt.2:4
5.  Elhívott minket - 1Thessz.5:24
6.  Megbékéltetett minket magával - 2Kor.5:18-19; Kol.1:20

95 Dolog

Béküljetek meg az Istennel!

Uram, ha megnyertem jóindulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat! (1Móz 18,3)
Jézus Krisztus mondja: "Íme, az ajtó elõtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, õ pedig énvelem." (Jel 3,20)

Megtérés és higgadtság

Bizony, te elrejtõzködõ Isten vagy, Izráel Istene, szabadító! (Ézs 45,15)
Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki õt. (Jn 1,18)

Istenem, add, hogy rád tudjam bízni az életem!

Térjetek meg - hirdesd!

A lelkemet öntöttem ki az Úr elõtt. (1Sám 1,15)
Krisztus mondja: "Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." (Jn 6,37)

Várva vártam az Urat, és õ lehajolt hozzám.

Megtérés a tengerparton

Video: 
Video

Egy életet megváltoztató este a tengerparton...

Uszka, ahol másként mennek a dolgok

Video: 
Video

Uszka csendes, békés, 80%-ban cigányok lakta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település, melynek összetartó erejét a hit adja.

Mit kell tennem, hogy örök életem legyen?

Mit varhatunk a jovotol

Tenni semmit nem kell, viszont fogadjuk el Azt, amit Jézus Krisztus tett értünk. Isten szeretné ajándékba adni az Örök életet, azért mert szeret minket. A döntés azonban a miénk, hisszük-e és akarjuk-e?

Tartalom átvétel