Skip to main content

ÚR

06.14 Menny és Föld Ura

Dátum: 
2018.06.14

Máté 11,20-27

06.02 A Seregek Ura

Dátum: 
2018.06.2

Malakiás 3,16-18

05.17 Mennybemenetele és közösségünk vele

"Amíg pedig áldotta őket, elvált tőlük és felment a mennybe" (Lk 24,51).

05.07 Az ÚR a Mi Igazságunk

Dátum: 
2018.05.7

Jeremiás 23,5-8

04.19 Hegyes Nyíl

Dátum: 
2018.04.19

Ézsaiás 49,1-2

04.12 ÚR Isten

Dátum: 
2018.04.12

Ézsaiás 40,9-10

04.10 Dicsőséges ÚR

Dátum: 
2018.04.10

Ézsaiás 33,20-21

02.22 Pásztorom: Jahve-Roi

Dátum: 
2018.02.22

Zsoltárok 23,1-6

PÁSZTOROM: JAHVE-ROI

Kinek nem remegtették meg még a szívét a szeretett huszonharmadik zsoltár nagyszerű igazságai? Még az is, aki nem ismeri az Urat, úgy tűnik, vigasztalást talál ennek a zsoltárnak a szépségében.

Írtak és prédikáltak róla számtalan alkalommal. Mégis, valahányszor visszatérünk rá, ad valami újat.

01.28 Izráel Csapatainak Istene

Dátum: 
2018.01.28

1Sámuel 17,38-51

01.26 Jahve-Cebaót

Dátum: 
2018.01.26

1Sámuel 1,1-11

01.21 Az Úr Seregének Vezére

Dátum: 
2018.01.21

Józsué 5,13-15; 6,1-5
AZ ÚR SEREGÉNEK VEZÉRE

01.15 Istenek Istene És Uraknak Ura

Dátum: 
2018.01.15

5Mózes 10,12-22

01.11 ÚR

Dátum: 
2018.01.11

2Mózes 6,1-8; Ézsaiás 12,1-6

01.01 Isten szelleme

Dátum: 
2018.01.1

1Mózes 1,1-31

12.18 Immánuel

Dátum: 
2018.12.18

Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el. (Ezs 7,14)

Kodály Zoltán Adventi ének című műve egy középkori himnusz feldolgozása. Ez a himnusz Ézsaiás könyvének négy Messiás-jövendölését sorolja fel, így ragyogtatja fel az eljövendő Krisztus nagyságát.

12.17 Készülünk karácsonyra

Dátum: 
2018.12.17

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek... (Zsolt 46,11)

Ezekben a napokban nagyon sok tennivalónk van, a legtöbb ember készül karácsonyra. De hogyan?

Tervezni és szervezni kell, pénzt és időt beosztani, munka után zsúfolt üzletekben vásárolni... Aztán mire megérkezünk az ünnephez, elfogy az erő, kiürül a pénztárca, kimerülten próbálunk illedelmesen viselkedni, és sokan el is feledkeznek arról, hogy karácsony az Úr Jézus Krisztus születésnapja.

12.15 A sorsdöntő de

Dátum: 
2018.12.15

...de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. (Lk 5,5)

Egy sötét éjszaka. A Genezáreti tóban a halak éjszakára a mélyebb vízbe húzódnak, mert ott nem hűl le olyan gyorsan a víz, nappal viszont a part menti sekélyben szétszóródnak. A halászok ezért éjjel dolgoztak, s a mélyben halásztak. Péter és társai ezt jól tudták, egyik éjjel azonban szorgos munkájuk ellenére sem fogtak semmit.

09.03 Kiút a szellemi halálból

Dátum: 
2018.09.3

„Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem!" (Ez 37,13).

 Valóban így van: akik életre támadnak a halálból, ebben a feltámadásban felismerik majd az Úr kezét. Ez lesz az embert érhető legnagyobb és legnevezetesebb változás. Isten kihozza a szellemi halál sírjából, valamint a szellemi élet fényét és szabadságát ajándékozza neki. Ezt senki más nem képes megcselekedni, csak az élő Isten, az élet Ura és teremtője.

08.02 Mondd, ha nehezedre esik is

Dátum: 
2018.08.2

„Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj" (2Móz 4,12).

05.26 A mi tetteink és Isten tettei

Dátum: 
2018.05.26

Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. (Zsolt 127,1)

Korunk eszménye a nagy teljesítményekre képes ember. Eszerint mindenki annyit ér, amennyit teljesít. Éppen ezért a teljesítményt kell fokozni, munkában, tanulásban, sportban, szexben, mindenben, kerül, amibe kerül. Ha az emberbe kerül, akkor is. Bele is roppan sok ember és sok emberi kapcsolat ebbe a hajszába. Sok ilyen teljesítményen ott a bélyeg: hiába. „Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök." Íme az ember - Isten nélkül.

Tartalom átvétel