Skip to main content

ÚR

09.03 Kiút a szellemi halálból

Dátum: 
2017.09.3

„Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem!" (Ez 37,13).

 Valóban így van: akik életre támadnak a halálból, ebben a feltámadásban felismerik majd az Úr kezét. Ez lesz az embert érhető legnagyobb és legnevezetesebb változás. Isten kihozza a szellemi halál sírjából, valamint a szellemi élet fényét és szabadságát ajándékozza neki. Ezt senki más nem képes megcselekedni, csak az élő Isten, az élet Ura és teremtője.

08.02 Mondd, ha nehezedre esik is

Dátum: 
2017.08.2

„Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj" (2Móz 4,12).

05.26 A mi tetteink és Isten tettei

Dátum: 
2017.05.26

Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. (Zsolt 127,1)

Korunk eszménye a nagy teljesítményekre képes ember. Eszerint mindenki annyit ér, amennyit teljesít. Éppen ezért a teljesítményt kell fokozni, munkában, tanulásban, sportban, szexben, mindenben, kerül, amibe kerül. Ha az emberbe kerül, akkor is. Bele is roppan sok ember és sok emberi kapcsolat ebbe a hajszába. Sok ilyen teljesítményen ott a bélyeg: hiába. „Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök." Íme az ember - Isten nélkül.

04.21 Jézus Krisztus Úr

Dátum: 
2017.04.21

És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. (Lk 24,30)

Amikor Jézus bement az emmausi kis házba, két meglepő esemény történt. Az egyik: az asztalfőre ült, imádkozott és ő adott enni a háziaknak. Ma is furcsa lenne, ha egy vendég így viselkedne. A másik: a háziak ezt tudomásul vették, elfogadták, hogy ő az Úr a háznál. És ezt követően ismerték fel, hogy a feltámadott Krisztus van jelen közöttük.

04.14 Azt választom, amit Ő választ

Dátum: 
2017.04.14

"Kiválasztja a mi örökségünket" (Zsolt 47,5).

Ellenségeink szűkmarkúak velünk szemben, de nem vagyunk kiszolgáltatva nekik. Az Úr gondoskodik rólunk, végtelen bölcsessége jelöli ki helyünket a világban. Sorsunkat nálunk bölcsebb értelem irányítja. Minden dolgot Isten rendez el, és mi ennek örülünk; azt választjuk, amit Isten választ a számunkra. Ha saját elképzeléseink szerint választhatnánk, akkor is azt kívánnánk: bárcsak minden Isten akarata szerint történne.

04.06 Egy király, egy Úr

Dátum: 
2017.04.6

"Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név" (Zak 14,9).

02.09 Önmegváltás?

Dátum: 
2017.02.9

Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. (Mk 10,20)

Mivel volt még tele a gazdag ember keze? A teljesítményeivel. Jó nevelést kapott, gyerekkorától komolyan vette a tízparancsolatot. Vallásos családban nőtt fel, ismeri a Szentírást, és erkölcsös életet él.

02.05 Az új ember

Dátum: 
2017.02.5

Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki." (Lk 19,8)

Zákeus befogadta Jézust a házába, a szívébe, Jézus pedig feltétel nélkül bement egy ilyen bűnöshöz is. Ő nem azt mondja: szeretlek, ha megváltozol, hanem ezt: szeretlek, s majd meg fogsz változni.

01.21 Isten ellenségei térdet hajtanak

Dátum: 
2017.01.21

"Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr" (2Móz 7,5).

01.14 Isten királyi uralma

Dátum: 
2017.01.14

 ...jöjjön el a te országod... (Mt 6,10)

Az Újszövetség eredeti görög nyelvén az ország szó azt jelenti: királyi uralom. Jézus tehát ebben a mondatban azt kéri: valósuljon meg Isten királyi uralma ezen a földön úgy, ahogyan a mennyben - vagyis teljesen, igazán. Hol valósul meg itt Isten királyi uralma? Ott, ahol az emberek őt Úrnak vallják, Királyként tisztelik, és neki önként engedelmeskednek.

11.18 Az úr napja el fog jönni

OLVASNIVALÓ: 
2Péter 3,1-18

AZOK a kellemetlen dolgok, amelyeket Péternek el kellett mondania, majdnem befejeződtek, és most gondolhat a szentekre, akiket ebben a fejezetben négyszer „szeretteimnek" nevez. Az emlékezés Isten Igéjére mindig megmozgatja az őszinte elmét. A hamis tanítók hiábavalóságainak dagályos szavai között ott éktelenkedett a következő kérdés is; „Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad." Nekik, mint mindenki másnak, ott volt az Ószövetség, hogy olvassák, de szándékosan tudatlanok lettek annak igazsága felől.

09.27 Ki az Úr a szívedben?

„Az Úr Krisztust szenteljétek meg szívetekben!" (1Pt 3,15).

09.24 Szuverén, mindenek felett való

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 6,13-22

PÁL EZT a levelet azzal fejezi be, hogy újra megerősíti Timóteusnak adott megbízását, és ezt Isten jelenlétében teszi, Aki az élet fenntartója annak minden formájában, az az erőforrás, amelyből minden élet származik, valamint Krisztus Jézus jelenlétében, Aki Ember voltának idejében tökéletes hűséget mutatott Poncius Pilátus előtti bizonyságtételében. Ennek a szakasznak a hangneme és elrendezése folytán világos, hogy az apostol azt akarta, hogy Timóteus ezt a felelősséget szigorú megbízásnak tekintse, amelyet meg kell tartania az Úr Jézus Krisztus megjelenéséig.

09.01 A kegyelem az alap

„Asszony! Nagy a te hited. Legyen neked a te akaratod szerint" (Mt 15,28).

07.14 Te vagy!

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia" (Mt 16,16).

07.10 Csendesedjetek el

„Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt" (Zsolt 46,11).

07.08 Rendetlenség a szentek összejövetelében

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 11,17-34

KEZDŐ VERSÜNK arra tanít bennünket, hogy tegnapi olvasmányunk témája részben rendetlenséget okozott a gyülekezetben. Volt egy másik ok is. A megosztottság és a szakadás nyilvánvaló volt közöttük, és ez így volt akkor is, amikor összejöttek, hogy megemlékezzenek az Úrról. Azokban a napokban az összejövetel „szeretetvendégséggel" kezdődött, de ez ivászatba és lakoma-orgiába csapott át, amikor a gazdagok dőzsöltek, a szegények pedig éhesek maradtak, és feszélyezve érezték magukat (21-22. v.).

06.01 Meddig sántikáltok kétfelé?

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 18,21-46

EZ A FEJEZET a szárazságtól egészen a felhőszakadásig vezet bennünket. A háttér ismert, 1-20. v. Amikor mindenki összegyülekezett, Illés felszólítja a népet, és javaslatot tesz a kihívás feltételeire, 21-24. Hamarosan kiderült Baál tehetetlensége, 25-29. Ezután Illés közeledett az Úrhoz, aki a próféta könyörgésére tűzzel válaszolt, színvallásra kényszerítve a népet, 30-39. v. Baál prófétáinak lemészárlása, Illés könyörgése, valamint a vihar teszi teljessé a történetet, 40-46.

05.27 Te vagy az Úr!

„Tartsuk meg reménységünk hitvallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett" (Zsid 10,23).

04.12 Ura a mennyiségnek és ura a természeti törvénynek

OLVASNIVALÓ: 
János 6,1-21

EZ a szakasz két további jelet tartalmaz, amelyek az evangéliumban előfordulnak. A 2. fejezetben úgy láttuk Krisztust, mint a minőség Urát, míg itt, az ötezer ember megvendégelésével kapcsolatban Ő a mennyiség Ura (1-14. v.). A második jel, amikor Krisztus jár a tengeren, a természeti törvény Uraként mutatja Őt (15-21). Nagy sokaság követte Jézust és most azt akarta, hogy adjanak nekik valamit enni. Megkérdezte Filepet a dologról nagyon is pontosan tudva, hogy mit szándékozik tenni (6. v.).

Tartalom átvétel