Skip to main content

Király

10.15 Egy igazi király

„Az én uramnak, Dávid királynak királyi székénél" (1Kir 1,37).

08.16 Mennyei királyság

„Királyának pedig hatalmat ad" (1Sám 2,10).

A Bírák könyve a hit megújulásának krónikája. Isten népének történetében ismételt visszaesések következtek be, de Isten hol itt, hol ott embereket választott ki, hogy ők vezessék vissza a népet a hit útjára. Ma is várhatunk vajon megújulásra? Gondolataink természetesen erre irányulnak, de ez lenne Isten igazi célja vagy valami más?

07.14 Te vagy!

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia" (Mt 16,16).

06.09 Lásd szeretetét, de lásd fenségét is!

„Szeme olyan volt, mint a tűzláng, és lába hasonló volt a kemencében izzó aranyfényű érchez, hangja pedig olyan, mint sok víz zúgása" (Jel 1,14-15).

05.27 Te vagy az Úr!

„Tartsuk meg reménységünk hitvallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett" (Zsid 10,23).

03.12 Az uralkodó hatalmának alávetve

„És neked adom a mennyek királyságának kulcsait" (Mt 16,19).

Mi tette Pétert alkalmassá, hogy Isten szószólója legyen, és megnyissa a hit ajtaját először a zsidók, majd a pogány népek előtt? Mielőtt Péter szólt, őt kellett valakinek megszólítania: mielőtt a mennyek királyságának kulcsát használhatta, meg kellett ismernie a mennyek királyságának vele szemben támasztott követelményeit.

12.25 Királyoknak Királya

Dátum: 
2019.12.25

Jelenések 19,15-21

12.20 Szentek Királya

Dátum: 
2019.12.20

Jelenések 15,1-4

11.02 A Szentély Szolgája

Dátum: 
2019.11.2

Zsidók 8,1-3

10.30 Békesség Királya

Dátum: 
2019.10.30

Zsidók 7,2-6

10.29 Igazság Királya

Dátum: 
2019.10.29

Zsidók 7,1-3

10.19 Isten

Dátum: 
2019.10.19

Zsidók 1,7-9

08.08 Izráel Királya

Dátum: 
2019.08.8

János 19,8-16

05.31 Király az Egész Földön

Dátum: 
2019.05.31

Zakariás 14,1-9

05.15 Mennyei Király

Dátum: 
2019.05.15

Dániel 4,31-34

02.23 Dicső Király

Dátum: 
2019.02.23

Zsoltárok 24,1-10

DICSŐ KIRÁLY

Tegnapi olvasmányunkban megjegyeztük, hogy az Úr, Jahve a jó Pásztor, aki gondoskodik népéről. A mai napi olvasmányunk azonban azt mutatja, hogy ugyanaz az Úr elfoglalja az Őt megillető helyet, mint alkalmas uralkodó, akié a világuralom.

02.21 Királyi Hatalom a Népeken

Dátum: 
2019.02.21

Zsoltárok 22,23-32

KIRÁLYI HATALOM A NÉPEKEN

Micsoda különbség van a 6. vers "férge" és a 28. vers "Királya" között! Minden hívő ember szívét töltse el túláradó örömmel, hogy Urunk, Jézus Krisztus a legmagasabb helyre emelkedett. Ez a cím egyik a sok közül, amelyet a dicsőség magasságaiban visel.

09.11 A bölcsek

OLVASNIVALÓ: 
Máté 2,1-2.7-12

Nem tudjuk megmondani, hány bölcs férfi volt ott. Azt sem tudjuk pontosan, honnan jöttek - talán Perzsiából; lehet, hogy Babilonból. Minden bizonnyal pogányok voltak, és ez nagyon szép - Újszövetségünkben első kérdésük ez volt: "Hol van Ő?", és ezt kérdezik majd a Messiást kereső pogányok is. A bölcsek kérdésére a válasz bizonyos értelemben az Újszövetség többi része, amely a kereső lelkeket mindig az Üdvözítőhöz irányítja.

04.11 Saul - a nép választása

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 8,1-9,2.15-17

Saul, Izráel első királya úgy jelenik meg a Szentírásban, mint boldogtalan, sőt tragikus alak. Neve azt jelenti, hogy "akit kértek”, és mennyire találó volt ez, mert a nép közös követelése volt, hogy király uralkodjon felettük, hogy végül is ő foglalja el a trónt. Noha az események kialakulásához a népnek az a felismerése is hozzájárult, hogy Sámuel fiai képtelenek bíróként úgy helytállni, hogy végül apjuk helyébe lépjenek, ezt a tőlük jövő kérést Isten már régen előre látta, 5Móz 17,14.

Tartalom átvétel