Skip to main content

gyümölcs

06.02 Virág vagy gyümölcs vagy?

„Visszatérnek az Ő árnyékában lakók, és felelevenednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő" (Hós 14,8).

08.02 Igazi Szőlőtő

Dátum: 
2019.08.2

János 15,1-8

11.10 István (2)

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 6,1-10; 7,54-60

A Krisztushoz való hasonlóság volt István kiemelkedő jellemvonása. Ez adta bizonyságtételének az erejét. István szavait az Úréhoz hasonlóan a Szent Szellem vezérelte, és teljesek voltak bölcsességgel. Ellenségei nem tudtak neki ellenállni. Ugyanúgy, mint az Úr Jézusnál, az ellenségei hamis vádakhoz folyamodtak. István a szellemi érettséget mutató férfiak csoportjából is kiemelkedik azáltal, hogy teljes volt hittel és Szent Szellemmel. Ezek voltak egész életének fő jellemvonásai. Lukács is megjegyzi, hogy István kegyelemmel teljes volt (pl. 6,8).

08.25 Élni fog benne minden

Dátum: 
2019.08.25

Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. (Ez 47,9)

08.09 Megnyeseget, hogy gyümölcsöt teremj

Dátum: 
2019.08.9

„Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen" (Jn 15,2).

08.07 Stabilitás és termékenység

Dátum: 
2019.08.7

Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne (Krisztusban)... (Kol 2,7)

Pál apostol élete olyan volt, mint egy mélyen gyökerező, egészséges gyümölcsfa, amelyet a stabilitás és termékenység jellemez.

05.27 Amilyen az élet - olyan a gyümölcse

Dátum: 
2019.05.27

"Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek" (2Pt 1,8).

04.28 Mikál

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 18,20; 19,11-17; 2Sámuel 3,13-16; 6,16,20-23

Ha egy férj és egy feleség arra törekszik, hogy az Úr áldásosan felhasználhassa őket, szellemi vágyaiknak azonosnak kell lenniük. Megosztott ház nem tud megállni. Világos, hogy a Mikál és Dávid közti kötelék vékony volt. Inkább természeti, mint szellemi vonzalom volt az alapja. A Bibliában Mikálra gyakrabban hivatkoznak "Saul lányaként", mint "Dávid feleségeként". Jobban ragaszkodott ahhoz az emberhez, akit Isten elvetett, mint "az Isten szíve szerinti férfihez".

07.19 Levelek és szövetségek

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 3,1-18

A KOR1NTUSIAK voltak Pál „levele", munkájának gyümölcse (2 v.). „Krisztus levele is voltak" (3. v.). Ugyanúgy, ahogyan egykor Isten írt a kőtáblákra Izráel számára, most Krisztus az Ő népének szívére van rávésve. A keresztyén ember élete levél: Krisztus üzenete a világhoz. A leghatalmasabb igehirdetés a világban az állhatatos keresztyén élet. Az Ő emberekhez szóló üzenete olvasható-e a mi életünkben?

04.26 Az igazi szőlőtő

OLVASNIVALÓ: 
János 15,1-27

KRISZTUS az igazi szőlőtő, ellentétben Izráellel, amely elmulasztott gyümölcsöt hozni Isten számára (Ézs 5,2; Zsolt 80,9). A tanítványok a szőlővesszők (Jn 15,4), most tehát azt képviselik, amit a nemzet elmulasztott. A természetes szőlőtő egy célért van, éspedig hogy gyümölcsöt teremjen. Semmi másra nem jó; még faszeget sem lehet csinálni a fájából, amire valamilyen dolgokat akaszthatnának (Ez 15,3). A tanítványok arra vannak kiválasztva (Jn 15,16), hogy ezt a célt megvalósítsák. A gyümölcstelen szőlővesszőkről a 2.

01.30 Csak levelek

OLVASNIVALÓ: 
Máté 21,17-22,14

JÉZUS ÉS tanítványai egyik reggel korán elhagyták Betániát. A friss, tavaszi levegőben az Úr megéhezett. Az út mentén egy magányos fügefa nőtt a sziklás talajban. Nem volt fügeérés ideje, de a fa, amelyet lombok borítottak, felkeltette a figyelmét. Jól ismert dolog, hogy a fügefa lombjai a gyümölcsöt követően bontakoznak ki. Ez a fa idő előtt hozta elő lombjait, azt ígérve, hogy alatta gyümölcs van.

03.03 Öröm, ami terem

„A Szellem gyümölcse pedig: ...öröm..." Galata 5,22

Senki nem talál igazi örömet mindaddig, amíg az Urat meg nem ismerte. De akkor megtapasztalja azt, amit Péter „kimondhatatlan dicsőült öröm"-nek nevez (1Pt 1,8).

Az igazi gyümölcs

Video: 
Video
Mintha egy másik bolygóról jöttem volna,
sokszor úgy érzem magam.
Mert keveseket érdekel az igazi lényeg,
hogy a szív mélyén mi van.
Azt mondják, bio étel, Norbi update,
akkor leszel menő.
De nem akarok úgy járni, mint Hófehérke:
Bár látszólag piros az alma, de mérgező.
Tartalom átvétel