Skip to main content

ünnep

12.20 Mire való az ünnep?

Dátum: 
2019.12.20

A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek! (Ézs 30,15)

Pilinszky János ezt írja az ünnepek lényegéről: „A statisztika azt mutatja, hogy az ünnep sokak számára a napi felelősségből az ünnepi felelőtlenségbe való menekülést jelenti... A keresztény ünnep a pihenés, a hálaadás, a megszentelés napja kell hogy legyen. A kikapcsolódás erre kevés..., valójában bekapcsolódásnak kell lennie. Az ünnep az élet egészébe való visszatalálás lehetőségét kínálja."

03.28 Háromszor egy évben

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 16,1-22

GYAKRAN AZ A BENYOMÁSUNK, hogy a judaizmus öröm nélküli hit volt, amelyet hideg törvényesség és előírásos szertartásosság szabályozott. Ez teljesen hamis. Fejezetünk nemcsak az ünneplés okairól beszél, hanem az annak érdekében adott szabályokról is, hogy bizonyos legyen: az örvendezés és hálaadás időszakaira rendszeresen sor kerül. Minden év kijelölt idejében Izráel Isten jóságát ünnepelte azon a helyen, ahová nevét helyezte. „Ügyelj az Abib hónapra", 1. v. Az a szó, hogy ügyelj, gyakran ismétlődik; pl 5,1; 6,3; 11,32 stb. Tanulmányozd ezeket!

09.01 Ötvenedik év - az Úr közel

„Szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és hirdessetek fölszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep, hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez." 3Mózes 25,10

Miért fontos a pünkösd?

Pünkösd napja [a hetek ünnepe] kiemelkedő jelentőséggel bírt a zsidó nép történelmében.

Zsidó vallási ünnepek

Vallási ünnepek

szentély, áldozati rendszer, éves ünnepkör

(az Ószövetségi vallási ünnepek) ... csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Kol. 2.17

Az Úr ünnepei - A Mieink I.

P. Kende

Pünkösd van, a gyülekezet születésnapja. Boldog születésnapot a gyülekezetnek! Mi is ugyanaz a gyülekezet vagyunk.

Tartalom átvétel