Skip to main content

otthon

06.18 Az Ács Fia

Dátum: 
2019.06.18

Máté 13,53-56, Márk 6,3

06.15 Az áldott otthon áldás lesz másoknak is

Dátum: 
2019.06.15

„Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át" (Zsolt 128,5).

Otthon

Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5)
Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták. (Zsid 10,24-25)

Otthonunk van

A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bûneink miatt törték össze. (Ézs 53,5)
Pál írja: Nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára. (Gal 6,14)

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!

Tartalom átvétel