Skip to main content

forrás

03.01 Gyökereink

Felnőtt, mint egy vesszőszál Őelőtte, és mint gyökér a száraz földből" (Ézs 53,2).

02.09 Kimerültél szellemileg?

"Örökkévaló Isten az Úr... nem fárad és nem lankad el" (Ézs 40,28).

03.24 Sámson gyengesége

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 14,1-20

A vasárnapi iskolák Sámson-ábrázolásai herkulesi erővel festik meg őt. Látjuk, ahogyan széttép egy oroszlánt, megöl ezer filiszteust egy szamárállcsonttal, Gáza kapuival a vállain sétál, és csodáljuk dagadó izmait. A Szentírás nem így írja le. Nincs rá bizonyíték, hogy Sámson izmosabb volt másoknál. Erejének titkát nem a jól kifejlesztett bicepszek jelentették, hanem Ura iránti odaadása, vagyis nazíreusi fogadalma.

01.07 A tartós öröm forrása

Dátum: 
2019.01.7

Örökké ujjonganak... Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. (Zsolt 5,12)

Sokan panaszolják, hogy az öröm nagyon hamar múló ajándék. Tóth Árpád szép verse is erről szól: Az Öröm illan, ints neki, Még visszavillan szép szeme, Lágy hangja halkuló zene, S lebbennek szőke tincsei.

Vannak, akik pénzért akarnak örömöt vásárolni, mások átélik, hogy „nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat" (Péld 14,13).

08.23 Soha meg nem szomjazni

„Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat vájjanak, repedezett falú víztartókat, amelyek nem tartják a vizet." Jeremiás 2,13

Soha ki nem apadó forrás

Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. (Ézs 55,2)
Krisztus mondja: "Az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret." (Jn 6,32)

Ígéretedben bízom, Uram!

Elindulni a Forrás felé

Elhatároztam, hogy bevallom hûtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bûnömet, amit vétettem. (Zsolt 32,5b)
Jézus Krisztus engesztelõ áldozat a mi bûneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bûnéért is. (1Jn 2,2)

Jézus Krisztus az örök élet hûsítõ forrása!

Tartalom átvétel