Skip to main content

lélek

11.03 A halottak és mi

Dátum: 
2019.11.3

Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. (Lk 16,31)

07.16 Kinek engedsz?

Dátum: 
2019.07.16

Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek... (Lk 9,55)

Jézus és tanítványai úton voltak, s egy samáriai faluban rájuk esteledett. Ott azonban nem fogadták be őket a népeik közti régi ellentét miatt. Két tanítvány méregbe jött, s tüzet akartak kérni az égből a gonosz falura. Ekkor mondta nekik Jézus: „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse."

06.10. Jézus csendje

Dátum: 
2019.06.10

...elvonult velük külön... De amikor a sokaság észrevette, utánament. (Lk 9,10-11)

Isten néhány jellemző tulajdonsága után foglalkozzunk most Jézus személyével! Kinek ismerjük meg őt az evangéliumok leírásából?

12.26 Mindennél fontosabb

„Sodoma királya azt mondta Abrámnak: Add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak!" 1Mózes 14,21

02.11 Csak a szellemi marad meg, a lelki elég

„...lélek és szellem... szétválásáig." Zsidók 4,12

Amikor a Biblia az ember lényének hármas felosztásáról beszél, akkor a sorrend mindig szellem, lélek és test. De ha ezt a hármat az ember említi együtt, akkor a felsorolás csaknem mindig test, lélek és szellem. A bűn visszájára fordította Isten rendjét. Most az ember a testet helyezi az első helyre, azután jön a lélek, és csak egészen a végén a szellem.

És mégis élnek a halottak

Szerző: 
Ronsdorf, Hans-Jörg

- A lélek halhatatlansága -

Élnek a halottak - vagy a halál minden létezés végét jelenti?
Az ember lelke a halálon túl álomba merül - vagy tudatánál van?
Létezik a lélek halhatatlansága - vagy a menny és a pokol csak középkori találmány?

esmegiselnekahalottak.jpg

Félj a lélekölőtől

Ne bízzatok az elõkelõkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. (Zsolt 146,3)
Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. (ApCsel 5,29)

A világot megnyerni - lelkedet elveszteni

A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. (Zsolt 104,4)
Isten mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsõségének magasztalására legyünk. (Ef 1,11-12)

Mindenható mennyei Atyám, formálj engem és alakíts, hogy tetszésedre lehessek. A magam erejébõl nem változhatok, csak akaratod által!

Új szív, új lélek

Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. (Dán 2,20)
Nagyok és csodálatosak a te mûveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. (Jel 15,3)

Új szívet kaptunk

Erõm és énekem az Úr, megszabadított engem. (2Móz 15,2a)
Amikor erõtlen vagyok, akkor vagyok erõs. (2Kor 12,10)

Uram, biztass, mikor újat kezdek veled!

Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. (Ez 36,26)

Tartalom átvétel