Skip to main content

Jézus

05.30 Fiú és Atya!

„És senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya." Máté 11,27

Az őslakó filmkritika - keresztény szemmel

A messziről jött ember című film keresztény szemmel - film kritika

Film eredeti címe: The Man from Earth (2007)  
Magyar cím: Az őslakó (vagy) A messziről jött ember (vagy) A tizennégyezer éves ember
Rendezte: Richard Schenkman   
Írta: Jerome Bixby

Az alábbi cikk egy keresztény véleménye, aki Jézus Krisztusban hisz és bízik, mint megváltójában, mint Istenében. Azért írom le a véleményemet a fenti filmről, mert nem találtam hasonló véleményt még az interneten.

02.29 Ő az ÚR

"Jézus Krisztus... Ő a Mindenség Ura." Cselekedetek 19,36.

 Az Újszövetség egyik fő témája Jézus Krisztus Úr volta. Újra meg újra emlékeztet minket, hogy Ő Úr, és nekünk is ezt a helyet kell biztosítanunk számára a magunk életében.

02.08 Mellette vagy ellene?

„Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol." Máté 12,30

Az Úr Jézus ezt a farizeusokkal kapcsolatban mondotta. Azok éppen akkor az Úr Jézus csodáit Belzebubnak, a démonok fejedelmének tulajdonították, holott azok valójában Isten ereje által mentek végbe. Nyilvánvalóvá lett immár, hogy nem fogadják el Őt Izráel Messiásának. S mivel nem álltak Krisztus oldalára, szükségképpen szembekerültek Vele. Mivel nem az Ő oldalán szolgáltak, ellene dolgoztak.

14 Jézus bemutatása a templomban; Simeon és Anna

Igehely (történet): Jézus bemutatása a templomban; Simeon és Anna Lk 2.21-40

Aranymondás/kulcsige: Zsolt. 27.4: "Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában."

Óracél: Lássák meg, hogy Isten nem hagy bizonytalanságban, küld embereket, hogy bátorítson, felkészítsen a várható eseményekre.

Fő üzenet, központi igazság: Rejtsd el a szívedben Isten szavait!

Üzenet/téma:

09.23 Én is felmegyek Jeruzsálembe

"Íme, felmegyünk Jeruzsálembe" (Lk 18,31).

Eljött a Fény

Video: 
Video

Eljött a Fény a sötétségbe,
de övéi nem ismerték föl.
Eljött, mint orvos a beteg szívekhez,
régen várta már e föld.

Az Atya elküldte Fiát e földre,
Hisz égett értünk lángoló szíve.
A Fiú eljött, magát megüresítve,
Mi nem tudtuk, hogy mit kezdjünk Vele.

Pedig ő Jézus, megváltott vére árán.
Ő Jézus, a megfeszített Bárány.
Ő Jézus, ki azóta is vár rám.
Ő Jézus, a megfeszített Bárány.

Igen, ő Jézus, megváltott vére árán.
Ő Jézus,  a megfeszített Bárány.
Ő Jézus, ki azóta is vár rám.

A szent sátor

Video: 
Video

30. Péter meggyógyítja a sántát

Igehely (történet): ApCsel 3,1-16: Péter meggyógyítja a sántát

Aranymondás/kulcsige: Ján 14, 12-14: "Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban;  ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem.”

Jézus az enyém

Jézus az enyém

(Pintér Béla, Hazahoztál album)

Tökéletes Jézus

Video: 
Video

Tökéletes Jézus
(Pintér Béla, Hazahoztál album)

Életem ereje,
Hűséges szövetségesem.
Uram és Megváltóm,
Közelséged elég nekem.
Tökéletes Jézus.

Reményem, örömöm,
forrásom Belőled fakad.
Ékszerem, koronám,
minden gazdagságom Te vagy!
Tökéletes Jézus.

Szerelmed féltőn átkarol,
Hozzád bújva nyugszik  meg lelkem.
Békességed szárnyakra emel.
Nem rémít a háborgó tenger.

Vers1,2,3
Vers3

Reménységem, amíg élek el nem hagy.
Az út végén színről-színre látlak majd!

A szoba

Joshua Harris: A szoba

szeretet.jpg

25. Jézus kereszthalála

Igehely (történet): Mk 15,20 - Mk 16,1-8: Jézus keresztre feszítése, halála, eltemettetése és feltámadása

Aranymondás/kulcsige: Ézs 53,5:"a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg."

Óracél: Ismerjék meg húsvéti ünnepkör valódi tartalmát

Fő üzenet, központi igazság: Jézus helyettünk vállalta a kínzást, a halált, mert nagyon szereti az embert.

Üzenet/téma:  

Ádámtól Jézusig

Ádámtól Jézusig (leszármazások)

22. Összefoglalás

Igehely (történet): Összefoglalás

Óracél: Az eddigi órák anyagának felelevenítése

Fő üzenet, központi igazság: Lássák Jézus földi szolgálatának természetfeletti eredetét!

Üzenet/téma:

Írjuk fel egy csomagoló papírra, középre Jézus nevét, tegyük le a földre, és tollal minden gyerek írjon rá, rajzoljon rá valamit, ami leginkább tetszett neki Jézus életéből, vagy leginkább szólt hozzá! (Max. 10 perc)

Negyedik típusú megtévesztések -- A földönkívüliek leleplezése

Video: 
Video

Vajon az UFÓ észlelésekről és a földönkívüliekkel való találkozásokról szóló történetek csak néhány zavart ember képzelgései? Kaphatunk erre a kérdésre elfogadható választ?
Joe Jordan a világ egyik legnagyobb földönkívüli kutatással foglalkozó intézetének munkatársa és immár 20 éve foglalkozik a terület tanulmányozásával. A videóból kimerítő választ kaphatunk a kérdésre és azt is megtudhatjuk, hogy kik vagy mik ezek az úgynevezett földönkívüli lények.

"Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!" - Máté 24:4

A Találkozás 2: Elveszett paradicsom

Hét évvel a pusztító szökőár után hat idegen menedéket talál egy thaiföldi hotelben a hurrikán elől. Mindegyikük szíve megtört, vagy megkeményedett különböző okok miatt és némán kiált megoldás után. Amíg tombol a vihar, a legutoljára érkezett titokzatos idegen egyre mélyebben a szívükre próbál hatni. Azt mondja, Jézus Krisztus és ismeri a jelenlévők életének minden részletét. Elhozta a remény üzenetét, egy utolsó hívást számukra, amely megmenti Őket szívük sötét oldalától. 

14. A mennyei Atya ajándéka az emberiség számára

Igehely (történet): Ézs 9,1-5:A Messiás uralkodása; Luk 4,16-21: Jézus szolgálatának kezdete

Aranymondás/kulcsige:  Ézs 9,5: "Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!"

Fő üzenet, központi igazság: Jézus Krisztus hatalmas úr és király, főpap, a megígért fejedelem

13. Jézus születése, a pásztorok, a bölcsek látogatása

Igehely (történet): Lk 2,1-20; Mt 2

Aranymondás/kulcsige: 1Ján 4,15: "Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben"

Fő üzenet, központi igazság: Jézus Krisztus az Isten Fia, aki képes megszabadítani a bűnökből, a rossz érzésekből, félelmekből, szorongásokból.

Üzenet/téma/óracél: Legyenek tisztában azzal, hogy Karácsonykor nem egy kisbaba születését ünnepeljük, aki ajándékokat osztogat, hanem Isten Fiának születését, aki élete végén az emberek bűneiért halt meg.

12. Jézus születésének előzményei

Igehely (történet): Mt 1,18-25; Lk 1,26-38: Isten elküldte a megígért szabadítót.

Aranymondás/kulcsige:  Ján 3,16: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

Fő üzenet, központi igazság: Isten elküldte a megígért szabadítót

Tartalom átvétel