Skip to main content

Jézus

Jézus az enyém

Jézus az enyém

(Pintér Béla, Hazahoztál album)

Tökéletes Jézus

Video: 
Video

Tökéletes Jézus
(Pintér Béla, Hazahoztál album)

Életem ereje,
Hűséges szövetségesem.
Uram és Megváltóm,
Közelséged elég nekem.
Tökéletes Jézus.

Reményem, örömöm,
forrásom Belőled fakad.
Ékszerem, koronám,
minden gazdagságom Te vagy!
Tökéletes Jézus.

Szerelmed féltőn átkarol,
Hozzád bújva nyugszik  meg lelkem.
Békességed szárnyakra emel.
Nem rémít a háborgó tenger.

Vers1,2,3
Vers3

Reménységem, amíg élek el nem hagy.
Az út végén színről-színre látlak majd!

A szoba

Joshua Harris: A szoba

szeretet.jpg

25. Jézus kereszthalála

Igehely (történet): Mk 15,20 - Mk 16,1-8: Jézus keresztre feszítése, halála, eltemettetése és feltámadása

Aranymondás/kulcsige: Ézs 53,5:"a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg."

Óracél: Ismerjék meg húsvéti ünnepkör valódi tartalmát

Fő üzenet, központi igazság: Jézus helyettünk vállalta a kínzást, a halált, mert nagyon szereti az embert.

Üzenet/téma:  

Ádámtól Jézusig

Ádámtól Jézusig (leszármazások)

22. Összefoglalás

Igehely (történet): Összefoglalás

Óracél: Az eddigi órák anyagának felelevenítése

Fő üzenet, központi igazság: Lássák Jézus földi szolgálatának természetfeletti eredetét!

Üzenet/téma:

Írjuk fel egy csomagoló papírra, középre Jézus nevét, tegyük le a földre, és tollal minden gyerek írjon rá, rajzoljon rá valamit, ami leginkább tetszett neki Jézus életéből, vagy leginkább szólt hozzá! (Max. 10 perc)

Negyedik típusú megtévesztések -- A földönkívüliek leleplezése

Video: 
Video

Vajon az UFÓ észlelésekről és a földönkívüliekkel való találkozásokról szóló történetek csak néhány zavart ember képzelgései? Kaphatunk erre a kérdésre elfogadható választ?
Joe Jordan a világ egyik legnagyobb földönkívüli kutatással foglalkozó intézetének munkatársa és immár 20 éve foglalkozik a terület tanulmányozásával. A videóból kimerítő választ kaphatunk a kérdésre és azt is megtudhatjuk, hogy kik vagy mik ezek az úgynevezett földönkívüli lények.

"Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!" - Máté 24:4

A Találkozás 2: Elveszett paradicsom

Hét évvel a pusztító szökőár után hat idegen menedéket talál egy thaiföldi hotelben a hurrikán elől. Mindegyikük szíve megtört, vagy megkeményedett különböző okok miatt és némán kiált megoldás után. Amíg tombol a vihar, a legutoljára érkezett titokzatos idegen egyre mélyebben a szívükre próbál hatni. Azt mondja, Jézus Krisztus és ismeri a jelenlévők életének minden részletét. Elhozta a remény üzenetét, egy utolsó hívást számukra, amely megmenti Őket szívük sötét oldalától. 

14. A mennyei Atya ajándéka az emberiség számára

Igehely (történet): Ézs 9,1-5:A Messiás uralkodása; Luk 4,16-21: Jézus szolgálatának kezdete

Aranymondás/kulcsige:  Ézs 9,5: "Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!"

Fő üzenet, központi igazság: Jézus Krisztus hatalmas úr és király, főpap, a megígért fejedelem

13. Jézus születése, a pásztorok, a bölcsek látogatása

Igehely (történet): Lk 2,1-20; Mt 2

Aranymondás/kulcsige: 1Ján 4,15: "Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben"

Fő üzenet, központi igazság: Jézus Krisztus az Isten Fia, aki képes megszabadítani a bűnökből, a rossz érzésekből, félelmekből, szorongásokból.

Üzenet/téma/óracél: Legyenek tisztában azzal, hogy Karácsonykor nem egy kisbaba születését ünnepeljük, aki ajándékokat osztogat, hanem Isten Fiának születését, aki élete végén az emberek bűneiért halt meg.

12. Jézus születésének előzményei

Igehely (történet): Mt 1,18-25; Lk 1,26-38: Isten elküldte a megígért szabadítót.

Aranymondás/kulcsige:  Ján 3,16: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

Fő üzenet, központi igazság: Isten elküldte a megígért szabadítót

Adventi üzenet

A karácsony előtti négy hetet adventi időszaknak szokták nevezni. Ez a szó az adventus Domini latin kifejezésből jön, ami ezt jelenti: az Úr eljövetele, és Jézus Krisztusnak a történelem végén bekövetkező második eljövetelére utal.
Bod Péter, a 18. században Erdélyben élt tudós református lelkész és irodalomtörténész ezt írja: A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa, eljövetele van: midőn testben megjelent, midőn a szívbe beszáll és az embert megtéríti, midőn halála óráján elmégyen az emberhez, és midőn eljő az utolsó ítéletre.
Advent idején jó ezeken elgondolkodnunk.
- Az első megtörtént, minden Jézus eljöveteléről szóló ígéret pontosan beteljesedett karácsonykor. Jézus elvégezte a megváltás munkáját, és megígérte, hogy visszajön majd ítéletre.
- Egy ember szívébe akkor száll be ő, amikor az illető rádöbben, hogy gyakorlatilag Jézus nélkül élt, és ez maga a halál. Nem akar tovább így maradni, s átadja az uralmat élete felett Jézusnak. Tőle kér bocsánatot a múltjára, rábízza a jövőjét, s neki akar engedelmeskedni a jelenben.
- Halálunk órája mindnyájunknak eljön, s addig van módunk arra, hogy Jézussal összekössük az életünket. Ha ez megtörtént, magához vesz a mennyei dicsőségbe, ha azonban ez az óra nélküle, a benne való hit nélkül ér, az örök kárhozat következik.
- És mi most ebben a világkorszakban várjuk, hogy egyszer hirtelen megjelenik majd a mi Urunk ítélni élőket és holtakat, véget ér a történelem mostani szakasza, s elkezdődik egy új világ, aminek már nem lesz vége.
Jó, ha meghányjuk-vetjük ezzel kapcsolatos gondolatainkat, és Istentől kérünk világosságot, hogy tisztán lássunk, és idejében rendezzük, amit kell.

Szemét

Video: 
Video

A logika vizsga

Egy nagy egyetem kezdő logika kurzusán a professzor szokatlan ajánlatot tett a záróvizsgára készülő diákoknak. „A vizsga napján annyi információt hozhatnak magukkal, ami egy füzetlapra ráfér."

Minden diák kihegyezte a ceruzáját és egész héten kemény munkával igyekezett a lehető legtöbb adatot belesűríteni egy A/4-es füzetlapba.

04. A Találkozás

Video: 
Video

 

 

5 idegen, 1 büfé, 1 Isten, egy jó vacsora és egy életet megváltoztató beszélgetés. Ez az utolsó esély számukra.

 

 

A film második része:  A találkozás 2 - Elveszett paradicsom

 

 

 

 

 

 

Személy és nem rendszer

P. Kende

Remény

(folytatás innen)

Remény

Úgy gondolom, hogy a remény az ön szívében, ugyanaz, ami az enyémben. Hogy lehet ez? Miért vágyunk az életünkben igazságra, célra, szépségre, erkölcsösségre, szeretetre és elfogadásra?

Azért mert valaki szándékosan helyezte ezeket a szívünkbe. Vajon miért? Talán azért hogy a keresésére induljunk, hogy megtaláljunk Őt. Talán azért, mert Ő be tudja tölteni a szükségeinket, mindazokat, amiket elsoroltam. Ki Ő?

7. Hogyan állíthatod, hogy Jézus az egyetlen út a Mennybe?

Ezt tanítja a Biblia.[1] Képzeljük el egy pillanatra, hogy nemrég nagyon megbántottál. Gonosz dolgokat mondtál nekem, és aljas módon bántál velem. Odamehetnél-e bárkihez, és bocsánatot kérhetnél-e tőle azért, hogy a mi kapcsolatunkat helyrehozd? Persze, hogy nem. Ugyanez vonatkozik az Istennel való kapcsolatunkra is.

Követlek Jézus

Követlek Jézus,
bármerre mész.
Követlek Jézus,
szívem tiéd! :/3x

/:Követlek Jézus,
bármerre mész.
Követlek Jézus,
szívem tiéd!

Szeretlek téged,
oly jó veled,
békét adsz nékem,
szeretetet!

Te vagy az élet,
út igazság,
te vagy a Mester,
hallgatunk Rád! :/ 2x


Követlek Jézus,
bármerre mész
Követlek Jézus,
szívem tiéd!

Hús-vér templom

Video: 
Video

Nekem nincs más Rajtad kívűl Jézus
Életem forrása vagy
Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal
Dícsérlek Uram.

Ez a Hús-Vér templom Érted épült,
Neked ég a tűz, bent oltárainál.
Ez a Hús-Vér templom Téged dícsér,
Szívem minden húrja Rólad muzsikál...

Tartalom átvétel