Skip to main content

Jézus

The End of the Beginning

Video: 
Video

Bizonyítékok Jézus feltámadására

Video: 
Video

Feliratos, 40 perces előadás. Előadó: dr. William Lane Craig

Eredeti: http://www.youtube.com/watch?v=F3Jli4gUr1s

Jézus második eljövetelének ideje

Jézus második eljövetelének időpontja nincs megadva a Szentírásban. Jézus ezt mondja: „Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül" (Máté 24,36). Isten azonban nem hagy bennünket világos útmutatások nélkül. Jeleket ad az Úr számunkra az időre vonatkozóan:
1.  POLITIKAI JELEK:

  • Izráel állam megalapítása   (Ez 37,1-14; Lk 21,29-32)
  • Jeruzsálem felszabadítása  (Lk 21,24; Jel 11,2)
  • Háborúk és lázadások  (Lk 21,9-10)

2.  GAZDASÁGI JELEK:

Ki a Teremtő?

    Dr. Werner Gitt

   KI A TEREMTŐ?

   A világ, amelyet látunk


    Ha csak egy pillantást vetünk az élőlények világára, akkor is csodálatos tervszerűséget láthatunk: az ámbrás cet, amely emlősállat, olyan szervekkel rendelkezik, hogy 3000 méter mélyre le tud süllyedni anélkül, hogy feljövetelekor merülési betegségben elpusztulna; a tarkaharkály pedig a csőrével erőteljes kopácsolással üti a fát anélkül, hogy agyrázkódást kapna.

Jézus

A Jézus egy elég gyakori keresztnév ma is. A Krisztus az egyedi név.

Jézus családfája

(Ezt a történetet úgy olvassuk fel a csoportnak, mintha az Igét olvasnánk. Ez a Máté 1-nek, Jézus Krisztus nemzetségtáblázatának adaptált verziója. Vezessük be ilyen szavakkal: „Most a Biblia egyik legunalmasabb szakaszát szeretném nektek felolvasni. De szeretném, ha segítenétek. Kézjeleket fogok mutatni, és szeretném, ha ti a kézjelnek megfelelően reagálnátok.

Jézusért Felvonulás 2011 Dunaújváros

Video: 
Video

A Jézusért felvonulás célja, hogy mindenkinek hirdetessék az örömhír: Jézus Krisztus él, Ő Isten Fia, az emberiség Megváltója. Aki Jézusba veti hitét, bizalmát, megmenekül, örök életet kap Istentől inygen, ajándékba. (Biblia: Jn 3.16, Ef. 2.8, Jn .5.24) 

Az igaz király

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE

Meghívó a szülinapomra

 

Kedves Barátom!

Mint tudod, közeledik a születésnapom. Megtiszteltetés számomra, hogy minden évben ünnepséget rendeznek, és úgy tűnik, ez idén is így lesz. Nagyon sok ember vásárol sokat, rengeteg a külön erre az alkalomra szóló rádió- és TV-műsor, hirdetések, reklámok, és a világ minden pontján arról beszélnek, hogy születésnapom egyre közeledik. Igazán nagyon jó érzés tudni, hogy legalább egyszer egy évben sok ember gondol rám.

Amint tudjátok, születésnapomra való emlékezés sok évvel ezelőtt kezdődött. Az első időkben még úgy tűnt, hogy az emberek egy része értette, és hálás volt mindazért, amit értük tettem, de manapság egyre inkább úgy látszik, hogy alig akad, aki tudja az okát az ünneplésnek. Mindenhol összejönnek az emberek, családok, barátok, és nagyon kellemesen érzik magukat, de valójában nem tudják, nem értik, és nem is keresik az ünnep valódi jelentőségét.

Emlékszem, az elmúlt évben is volt egy hely, ahol hatalmas lakomát rendeztek a tiszteletemre. Az asztal roskadásig tele volt ízletes ételekkel, gyümölcsökkel, édességekkel. Tökéletesen díszített helyiségekben sok-sok gyönyörűen becsomagolt ajándék várta gazdáját. S tudjátok, mi történt? Meg sem hívtak! Pedig én voltam az ünnepség díszvendége, mégsem küldtek meghívót. Miattam volt az egész összejövetel, a sok dísz, és minden egyéb, és amikor maga az ünneplés elkezdődött, én kívül maradtam, bezárták előttem az ajtót. Pedig be akartam menni, velük lenni, együtt ünnepelni… Habár az igazság az, hogy mindez nem lepett meg, hiszen az elmúlt néhány évben sokan bezárták előttem az ajtót. Mivel nem hívtak meg, hát úgy döntöttem, hogy titokban megyek be, minden zaj nélkül, és csendesen megállok az egyik sarokban. Mindenki nagyon jól érezte magát, ittak, ettek, beszélgettek, vicceltek, nevettek, és hatalmas jókedvük volt. Aztán az emberek körülállták a karácsonyfát, és átölelték egymást. Én is kitártam a karomat, de engem nem ölelt át senki. Aztán nagy várakozással elkezdték osztogatni, és csomagolni az ajándékokat. Végül minden elkelt, és néztem, vajon nekem van-e valami – de nem, én nem kaptam semmit. Te hogyan éreznéd magad, ha a születésnapodon mindenki kapna ajándékot, csak éppen te nem?

Megértettem, hogy nemkívánatos személy vagyok saját születésnapom emlékünnepén, és csendben elhagytam a helyiséget. És tudjátok, ez minden évben rosszabb és rosszabb. Az embereket csak az étel, az ital, az ajándékok, az összejövetelek érdeklik, és alig néhányan emlékeznek rám. Pedig én annyira szeretném, ha ezen a karácsonyon beengednének engem az életükbe! Nagyon szeretném, ha felismernék a tényt, hogy több mint kétezer évvel ezelőtt azért jöttem el erre a világra, hogy megmentsem őket. Csak annyit szeretnék, hogy ezt teljes szívvel elhiggyék, és beengedjenek az életükbe.

Valamit szeretnék megosztani veletek, különösen arra való tekintettel, hogy jó néhányan tudjátok az ünnep igazi értelmét. Hamarosan rendezek én is egy saját ünnepséget: látványosat, hatalmasat, amilyet soha senki még elképzelni sem volt képes. Most még dolgozom rajta. Már küldöm a meghívókat – Te is kaptál már, személyesen. Remélem, észrevetted a sokféle invitálás között, s nem dobtad el…

Kérlek, feltétlenül jelezz vissza, részt akarsz-e venni az ünnepségemen, foglalhatok-e egy helyet a számodra? Beírhatom-e a nevedet aranybetűkkel a vendégkönyvembe? Az ünnepségemen ugyanis csak azok jelenhetnek meg, akiknek nevei ott szerepelnek. Sok vendéget várok.

Akik elvesztették vagy eldobták a meghívókat, el sem jönnek – kár értük! Akik nem válaszolnak a meghívásra, azok hiába jönnek, nem lesz helyük, kívül maradnak. Nagyon lesújt minden ilyen elmaradás…

Kérlek, készülj és válaszolj, mert így, amikor mindent előkészítettem, te is részese lehetsz az én csodálatos ünnepségemnek.

A találkozás reményében szeretettel üdvözöllek:

Jézus Krisztus

Remek válaszok, de semmi segítség

Egy ősi legenda szerint egy férfi egyszer eltévedt vándorlásai közben, és futóhomokos talajra került.

Konfucius meglátta a férfi nyomorúságát, és így szólt: „Nyilvánvaló, hogy az embernek el kell kerülnie az ilyen helyeket."

Ezután Buddha vizsgálta meg a helyzetet, és ő azt mondta: „Ennek az embernek a szerencsétlensége legyen példa a többiek számára!"

A börtön

Bizonyára mindannyian tapasztalták már, milyen végtelenül magányos tud lenni az ember...
Engem az élet nagy, sötét mélységekbe is dobott. Ültem náci börtönökben a hitemért.

a-vaci-fegyhaz-es-borton.jpg

Az égbe vezető Út

A Róma 3,23-ban ezt olvassuk: „Mindnyájan vétkeztek, és szű­kölködnek az Isten dicsősége nélkül." A „vétek" szóval fordított görög szó a pogány görögöknél azt jelentette: „valamiből kima­radni", vagyis „nem megütni a mértéket, kudarcot vallani".

Isten Igéje

János ezt a kifejezést az Úr Jézus neveként használja. A görög nyelvben három szó van a „szó" kifejezésére: az egyik csak a füllel érzékelhető hangra vonatkozik, a másik a hangot, mint a lelkiál­lapot megnyilvánulását jellemzi, és a harmadik, amelyet János használ. Ennek jelentését fogjuk megtárgyalni.

Kérjetek az én nevemben

Jertek, halljátok, ti istenfélõk mind, hadd mondjam el, mit tett velem! (Zsolt 66,16)
Az Isten Fiában való hitben élek, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. (Gal 2,20)

Kalitka

kalitka.jpg

 George Thomas lelkipásztor húsvét reggelén, amikor a zsúfolt templomban felment a szószékre, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával, és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A prédikáció így kezdődött:

Jézus

"Őbenne megtalálható minden jó tulajdonság, amely az embert jellemezheti, és nem túlzás kijelenteni, hogy egyetlen olyan tulajdonság sem hiányzik belőle, amelyet az emberi jellemben kívánatosnak tartunk" - Griffith Thomas

Mit tenne Jézus?

A film egy lelkészt is súlyosan megrázó tragédiával indul. Végül azonban nagyszerű példát mutat arra, mit jelent meg is cselekedni azt, amire Jézus az Ige által indítja az övéit. "Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. ... Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." (Róma 8,9-14)

Az ajtóban álló idegen

Havas karácsonyeste volt. A meleg házban vidáman ragyogtak a karácsonyfa fényei, alatta ott sorakozott tucatnyi ajándék.
Az anya és a gyerekek ünneplőbe öltözve készülődtek a templomba. "Gyere velünk"- kérték az apát, mert nagyon szerették.
"Én aztán nem" - csattant fel. "Én nem hiszem el ezt a sok vallásos szemetet".
A felesége évek óta próbált neki Jézus Krisztusról és az általa felkínált üdvösségről beszélni. Arról, hogy Isten Fia hogyan lett emberré, hogy megmutassa nekünk az utat a Mennybe.
"Ostobaság" - mondta erre mindig a férfi.

MacskakViharban.jpg

Fia ismeri igazán az Atyát

Isten ruház föl engem erõvel. (Zsolt 18,33)
Pál írja: Krisztus ereje által küzdök, amely hatalmasan mûködik bennem. (Kol 1,29)

A hídkezelő

Volt egyszer egy ember, aki egy kisvárosban a folyó felvonóhídját kezelte. A hídon vonatsín haladt át, és a hídkezelő feladata az volt, hogy amikor nem jött vonat, felvonva tartsa a hidat, hogy a hajók áthaladhassanak alatta. Amikor vonat közeledett, meg kellett fújnia a sípját, és leengedni a hidat.

Tartalom átvétel