Skip to main content

Jézus

A "legtöbb" mi adható - Jézus - a Tökéletes Ajándék

A világ azt mondja:  "Tchibo - a legtöbb mi adható." - Hááát?

Szerencsénkre Isten nem így gondolta / gondolja.

Ő a fiát adta értünk - erről szól a karácsony. (Jn 3.16) Jézus - a tökéletes ajándék.

Milyen lenne, ha nem jött volna el Jézus?

1. Nem tudnánk (nem ismernénk)

Karácsony - igazi ajándék

Az Úr fölegyenesíti a görnyedezõket. (Zsolt 146,8)
Volt ott egy asszony, aki egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta õt, elõszólította, és ezt mondta neki: "Asszony, megszabadultál betegségedbõl." És rátette a kezét, mire õ nyomban felegyenesedett, és dicsõítette az Istent. (Lk 13,11-13)

A Szeretet

Ha olyan kiváló szónok vagyok, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy "van egy álmom", de szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint egy leomlott templomtorony megrepedt harangja.

Jézus örök

Én hozzád imádkozom, Uram, a kegyelem idején, Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hûségesen segíts meg! (Zsolt 69,14)
Krisztus mondja: "Ha valamit kértek tõlem az én nevemben, megteszem." (Jn 14,14)

Uram! Taníts minket ma is igéddel! Vezess, formálj minket akaratod szerint!

Látogatás az űrből

Egy nap egy űrhajó landolt egy nagy mező közepén egy kis vidéki városka közelében. Az űrlények elég barátságosnak néztek ki, úgyhogy néhány farmer óvatosan közelebb ment hozzájuk, remélve, hogy jó viszonyt sikerül velük kialakítani.

Látomás Jézusról

Egy Brennan Manning nevű író és előadó szokta elmesélni ezt a történetet az asszonyról, aki elment a paphoz, és elmondta neki, hogy amikor imádkozik, látomásban látja Jézust.

Logan és a kis boci

Video: 
Video

Logan és a kis boci

 

Õ jó!

Ti vagytok a tanúim - így szól az Úr. (Ézs 43,10)

Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. (Mk 16,15)

Az ajtód előtt állok

Video: 
Video

Az ajtód előtt állok

Az ajtód előtt állok és zörgetek,
Arra várok, hogy bebocsáss.
Szíved ajtaján kívül nincs kilincs,
Csak rajtad áll a nagy találkozás.

Ó halld meg hangom és válaszolj,
Nyisd meg szíved ajtaját!
Ó halld meg hangom és válaszolj,
Hogy velem együtt vacsorázz.

Az utolsó vacsora festése

Az egyik milánói templomban[1] található Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora c. freskója. Ehhez a festményhez két igen érdekes történet fűződik:

Különbözik-e a keresztyénség más vallásoktól?

Ha valaki kapcsolatba kerül emberekkel, és megismeri vallásos hitüket, természetszerűleg merül fel a kérdés, hogy vajon a keresztyénség egyedülálló-e a világval­lások között. Vagy csak egyik változata az összes vallást foglal­koztató alapkérdésnek?

Isten-e Jézus?

Abban a kritikus pillanatban, amikor élete kockán forgott e kijelentése miatt, megerősítette ezt a főpap előtt, aki egyenesen nekiszegezte a kérdést: „Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia?" ő ezt mondta: „Én vagyok." Majd így folytatta: „És meglátjá­tok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben." A főpap erre megszaggatta ruháit és így szólt: „Mi szüks&eacu

Ismered-e Jézust?

Három ember meghal és felmennek a Mennybe. Be is akarnak menni, de a kapuban egy ember megállította őket.
 
– Ki vagy te? – kérdezi a kapuban álló az első embert.
– Én egy híres evangélista vagyok, sok könyvet írtam, még televíziós szolgálatom is volt, és általam sok millió ember ismerte meg az Úrjézust.

Keresztény vagyok

Szerző: 
C.S. Lewis

"Mindenekelőtt azt a kérdést kell feltennünk: melyik ajtó az igazi, s nem azt, hogy melyik tetszik a legjobban a színe vagy a burkolata alapján. Magyarán, a kérdés soha ne az legyen: "Kedvelem-e ezt az istentiszteleti formát?", hanem az, hogy "Igazak-e ezek a tanítások? Valóban szent hely-e ez?" ...

KeresztenyVagyok

Jézus a mi sorsunk

Szerző: 
Wilhelm Busch

Wilhelm Busch sok könyvet írt. Minden írása mély, eleven hitét, Isten- és emberszeretetét tükrözi. Mint tapasztalt lelkigondozó mindig közvetlenül és személyesen szólítja meg az embert. "Jézus a mi sorsunk" című evangelizációs előadásait tartalmazó könyvét már több nyelvre lefordították, eredeti nyelvén milliós példányszámban terjedt el.

JezusAMiSorsunk

Kegyelmem tiétek!

   Ez amaz én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm. Máté 3, 17.

Az Ige testté lett

  És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert imé  hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lukács 2,10-11.

Jézus vállalta értünk az elutasítást

P. Barry

Észrevettétek, hogy az idők gonoszabbak, mint tegnap? Ennek közepette Isten nem rendül meg. Ő nem reszket a földi napjaink miatt. Egy nap minden térd meghajol Őelőtte. Hála Istennek, hogy ismerjük Őt.

A kereszt a szeretet kifejezése Istentől

Legutóbb a feltámadásról beszéltünk. Mit jelent Jézus feltámadása számunkra. Azért beszélünk róla, mert így jobban megértjük a karácsony lényegét. Így növekszünk, hogy látjuk a nagyobb képet.

Az idők teljességében jön

  Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Galáciai levél 4, 4.

Tartalom átvétel