Skip to main content

Jézus

Õ jó!

Ti vagytok a tanúim - így szól az Úr. (Ézs 43,10)

Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. (Mk 16,15)

Az ajtód előtt állok

Video: 
Video

Az ajtód előtt állok

Az ajtód előtt állok és zörgetek,
Arra várok, hogy bebocsáss.
Szíved ajtaján kívül nincs kilincs,
Csak rajtad áll a nagy találkozás.

Ó halld meg hangom és válaszolj,
Nyisd meg szíved ajtaját!
Ó halld meg hangom és válaszolj,
Hogy velem együtt vacsorázz.

Az utolsó vacsora festése

Az egyik milánói templomban[1] található Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora c. freskója. Ehhez a festményhez két igen érdekes történet fűződik:

Különbözik-e a keresztyénség más vallásoktól?

Ha valaki kapcsolatba kerül emberekkel, és megismeri vallásos hitüket, természetszerűleg merül fel a kérdés, hogy vajon a keresztyénség egyedülálló-e a világval­lások között. Vagy csak egyik változata az összes vallást foglal­koztató alapkérdésnek?

Isten-e Jézus?

Abban a kritikus pillanatban, amikor élete kockán forgott e kijelentése miatt, megerősítette ezt a főpap előtt, aki egyenesen nekiszegezte a kérdést: „Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia?" ő ezt mondta: „Én vagyok." Majd így folytatta: „És meglátjá­tok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben." A főpap erre megszaggatta ruháit és így szólt: „Mi szüks&eacu

Ismered-e Jézust?

Három ember meghal és felmennek a Mennybe. Be is akarnak menni, de a kapuban egy ember megállította őket.
 
– Ki vagy te? – kérdezi a kapuban álló az első embert.
– Én egy híres evangélista vagyok, sok könyvet írtam, még televíziós szolgálatom is volt, és általam sok millió ember ismerte meg az Úrjézust.

Keresztény vagyok

Szerző: 
C.S. Lewis

"Mindenekelőtt azt a kérdést kell feltennünk: melyik ajtó az igazi, s nem azt, hogy melyik tetszik a legjobban a színe vagy a burkolata alapján. Magyarán, a kérdés soha ne az legyen: "Kedvelem-e ezt az istentiszteleti formát?", hanem az, hogy "Igazak-e ezek a tanítások? Valóban szent hely-e ez?" ...

KeresztenyVagyok

Jézus a mi sorsunk

Szerző: 
Wilhelm Busch

Wilhelm Busch sok könyvet írt. Minden írása mély, eleven hitét, Isten- és emberszeretetét tükrözi. Mint tapasztalt lelkigondozó mindig közvetlenül és személyesen szólítja meg az embert. "Jézus a mi sorsunk" című evangelizációs előadásait tartalmazó könyvét már több nyelvre lefordították, eredeti nyelvén milliós példányszámban terjedt el.

JezusAMiSorsunk

Kegyelmem tiétek!

   Ez amaz én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm. Máté 3, 17.

Az Ige testté lett

  És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert imé  hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lukács 2,10-11.

Jézus vállalta értünk az elutasítást

P. Barry

Észrevettétek, hogy az idők gonoszabbak, mint tegnap? Ennek közepette Isten nem rendül meg. Ő nem reszket a földi napjaink miatt. Egy nap minden térd meghajol Őelőtte. Hála Istennek, hogy ismerjük Őt.

A kereszt a szeretet kifejezése Istentől

Legutóbb a feltámadásról beszéltünk. Mit jelent Jézus feltámadása számunkra. Azért beszélünk róla, mert így jobban megértjük a karácsony lényegét. Így növekszünk, hogy látjuk a nagyobb képet.

Az idők teljességében jön

  Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Galáciai levél 4, 4.

Fejezd be a versenyt!

Az 1992-es Barcelonai Olimpiai Játékokon az atlétika történetének egyik leghihetetlenebb jelenete játszódott le.

A Nagy Mágnes

Ef. 2.1-3 Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik.

Jézus méltó egyedül hogy ítéljen

P. Bendegúz
Mát 1:21  Szûl pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ô szabadítja meg az ô népét annak bûneibôl.

A Jézus dosszié

Szerző: 
Lee Strobel

Jézus. Jézus Krisztus. Úr Jézus Krisztus. Volt? Van? Ki ő? Nem tagadhatom, hogy élvezettel olvastam végig Strobel könyvét. Apropó Strobel. Lee Strobel. Ő vajon létezik? A könyv olvasásakor meglehetősen valóságos személynek tűnt. Sose láttam. Sose hallottam róla. De meglehet, hogy ez csupán az én tájékozatlanságom. Tán ha amerikai lennék magam is, rögtön felkaptam volna a fejem: Á, Strobel!

AJezusDosszie

A szabadító

Harlem! New York négernegyede! Annak, aki először jár itt, megdöbbentő benyomás. Afrika és nyugati civilizáció keveréke amerikai talajon. Zsebemben a meghívó egy klubba, ahol fekete professzor fog előadást tartani. Kissé elfogódottan lépek be a pazar épület széles ajtaján. A hallban elegáns hölgyek, urak jól szabott öltönyben...A professzor amerikai faji problémákról beszél...

Krisztussal reggel

Egy idősebb hívő leánytól egyszer megkérdezték, hogy tulajdonképpen mi az ő életének a titka. Mindig vidám és jókedvű volt. Nem panaszkodott soha, nem volt békétlen, elhallgatta és hordozta, ha igazságtalanság történt vele és ami különösen felhívta rá a figyelmet, alázatos és szelíd volt.

Tartalom átvétel