Skip to main content

teremtés

Creatió

Szerző: 
Alexander vom Stein

A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, merész vállalkozás. A szerző a kezdet, a Bibliában olvasható teremtési beszámoló és őstörténet feldolgozását tűzte ki célul, egyszerre vállalva a szóban forgó szakaszok ihletettségébe vetett hitét és a tudományos megmérettetést. Nem mellőzi a tudományos tényeket, hanem azt vizsgálja, miként illeszthetők be a bibliai beszámolóba, mennyiben magyarázzák és teszik érthetővé.

creatio.jpg

10.15 Teremtő

Dátum: 
2019.10.15

Zsidók 1,2.10-12

09.29 Teremtő

Dátum: 
2019.09.29

Kolossé 1,16-17; Zsidók 1,2; Jelenések 3,14

05.05 Fazekas

Dátum: 
2019.05.5

Ézsaiás 64,1-11

12.14 Semmi régi nem marad

Dátum: 
2019.12.14

"A királyi széken ülő ezt mondta: 'Íme, újjáteremtek mindent'" (Jel 21,5).

09.24 Foltozni vagy átöltözni?

Dátum: 
2019.09.24

Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki... megromlott... (Ef 4,22)

04.13 Az újjáteremtett test

Dátum: 
2019.04.13

"Aki az Ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket" (Fil 3,21).

Amikor gyötör a testi fájdalom és képtelenek vagyunk még imádkozni is, érezzük, milyen nyomorúságos a testünk. Amikor pedig a testi szenvedély csábít, megtapasztaljuk, milyen nagyon találó a "gyarló" jelző. Testünk alázatosságra tanít minket, és ez a legjobb, amit velünk tesz. Bárcsak igazán alázatosak lennénk, mivel testünk az állatokhoz, sőt a föld porához kapcsol bennünket!

01.01 Ádám, Isten különleges teremtménye

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 1,26-2,25

Ádám egyedülálló lénye két isteni dolognak volt az eredménye -  Isten lehelete keltette életre, és az Ő képére teremtette, megadva ezáltal neki az Őhozzá való hasonlatosságot, ezért ő és minden emberi lény őutána 'Isten leszármazottja' lett, Csel 17,29 - szellem, lélek és test. Ádám nem lassú evolúció csúcspontja volt, hanem Isten teremtő hetének a koronája. Minden lehetséges jövőbeli emberi változatosság jelen volt benne, minden különböző faji jellegzetességgel együtt az ő génjeiben.

02.18 Szánakozás és uralom

OLVASNIVALÓ: 
Márk 6,33-56

AZ ÚRNAK és tanítványainak az elhajózását sokan látták, akik ismerték, és úgy látszik, hogy megelőzték őket, mert nagy sokaság várta, amikor partot értek. Az Úr pásztori szíve szánalomra indult, amikor meglátta őket (34. v.), és ellátta őket szellemi eledellel. A nap vége felé a tanítványok el akarták küldeni őket a falvakba élelemért, de az Úr a tizenkettőre ruházta azt a felelősséget, hogy enni adjanak nekik (37. v.). Az Úr sohasem alkalmaz próbát anélkül, hogy arra nála ne lenne megoldás. Mindössze tökéletes bizalmat vár.

01.01 A teremtés

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 1,1-2,3
BEVEZETÉS MÓZES 1. KÖNYVÉHEZ (GENEZIS)

Elnevezés. Az angol bibliai elnevezés (Genezis) a Szeptuagintából származik. A héber bibliai elnevezés a Biblia kezdő szavából áll: „Kezdetben".

22. Ha Istennek nincs szüksége teremtőre miért nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy a világegyetemnek sincs szüksége teremtőre?

22. Ha Istennek nincs szüksége teremtőre [lásd az előző kérdést és választ], miért nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy a világegyetemnek sincs szüksége teremtőre?

Istennek azért nincs szüksége teremtőre, mert ő mindig létezett, a világegyetem viszont nem. Rengeteg bizonyíték — például a galaxisok mozgása, a termodinamika II. alaptörvénye és a háttérsugárzási visszhang - támasztja alá, hogy a világegyetem valamikor keletkezett. Ezt a tényt aligha vitatják a tudóstársadalmon belül. Logikus, hogy mindennek, ami elkezd létezni, van egy okozója vagy alkotója.

21. Úgy tűnik, a keresztények szerint mindennek kell, hogy legyen teremtője. Akkor viszont ki teremtette Istent?

Senki. Mindennek, ami elkezd létezni, valóban kell, hogy legyen egy előidézője, de a Biblia azt mondja, hogy Isten Szellem (János 4,24) és örök, vagyis kezdet nélküli (Zsoltár 90,2). Mivel ez a helyzet, Istennek nem volt szüksége teremtőre, vagy előidézőre. Ő az Okozatlan Ok, vagy mindenek Teremtője (Ézsaiás 44,24; János 1,3).

A Tervezőről szóló bizonyítékról:

20. Mi a helyzet az evolúcióval? Darwin elmélete nem cáfolta meg Isten létezését?

Tegyük fel, hogy Darwin elmélete az evolúcióról igaz. Vajon ez megcáfolja Isten létezését? Egyáltalán nem, mert lehetne úgy is érvelni (bár én ezzel nem értek egyet), hogy Isten az evolúciós folyamatokat felhasználva hozta létre azt a világot, amelyben élünk. Ha ragaszkodsz is Darwin elméletéhez, ne engedd, hogy megakadályozzon abban, hogy felismerd, hogy bűnös vagy, és szükséged van Isten kegyelmére és megbocsátására!

Egerek a zongorában

Élt egyszer egy egércsalád egy nagy zongorában. Rajongtak zongora-világukért és a zenéért, ami gyakran hangokkal és harmóniával árasztotta el a sötét zugokat. Az egereket ez először egészen lenyűgözte. Vigaszt jelentett számukra és csodálattal töltötte el őket a gondolat, hogy van valaki, aki zenél. Bár ez a valaki láthatatlan volt a számukra, úgy érezték, közel van hozzájuk. Szívesen gondoltak a Láthatatlan Zongoristára, akit nem láthattak.

003. Az Édenkertben - az ember teremtése

Igehely (történet): 1Móz 2.4-2.25  (Pintér Béla: Nem vagyok majomból /Gyerexáj album)

Aranymondás/kulcsige:  1Móz.2.7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.

Fő üzenet, központi igazság: Isten szelleme (lehelete) van az emberben! A képmása vagyunk.

Üzenet/téma: Ádám és Éva boldogok lehettek, hogy együtt voltak Istennel az Édenkertben. Isten nagyon szerette a képmására teremtett embert.

002. A teremtés

Csillag-Ász  (Pintér Béla: Mesés valóság)

 

Igehely (történet): 1Móz 1.1-2.4

Aranymondás/kulcsige:  1Móz. 1.26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra

Fő üzenet, központi igazság: Mindent Ő teremtett!

Üzenet/téma: A teremtés rendjének megismerése

1. Átvezetés, dalismétlés: Isten szeret

Tartalom átvétel