Skip to main content

szeretet

07.04 Törődés az egykori bálványimádókkal

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 8,1-13

A KORINTUSI hívők bálványimádók voltak, de az evangélium szabaddá tette őket. Mindenesetre az ilyen szolgalelkű generációk után és a bálványimádó praktikák folyamatos jelenléte mellett érthető, hogy sok hosszan tartó nehézséggel szembekerültek. Sokan manapság is, akik megszabadultak a kicsapongó és erkölcstelen életből vagy valamilyen eretnek vallás hatalmából, gyakran viaskodnak gonosz hajlamokkal. Az ilyen hívők iránt együttérzést és gyengédséget kell tanúsítani, tanácsolja Pál.

07.03 „Első szeretet" és „első utak"

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 18,1-19,3

MIÉRT URALKODOTT JÓSÁFÁT ENNYIRE ÁLDOTTAN? „Mivel az ő atyjának, Dávidnak előbbi útain járt", 17,3-4. Ez Isten parancsolatainak őszinte megtartását jelenti. De ennek ellentétéről olvasunk ma, hogy „az istentelent" segítette. Jósáfátnak mind ősapja Dávid, mind pedig közvetlen apja Asa jól indult, de a későbbi években szégyenteljes bűnbe esett. Milyen nagyszerű volt Dávid kezdeti története, megölve az oroszlánt és a medvét, utána Góliátot. Majd kétszer is irgalmat mutatott megrögzött ellensége Saul király iránt, amikor megölhette volna.

06.09 Lásd szeretetét, de lásd fenségét is!

„Szeme olyan volt, mint a tűzláng, és lába hasonló volt a kemencében izzó aranyfényű érchez, hangja pedig olyan, mint sok víz zúgása" (Jel 1,14-15).

04.26 Az igazi szőlőtő

OLVASNIVALÓ: 
János 15,1-27

KRISZTUS az igazi szőlőtő, ellentétben Izráellel, amely elmulasztott gyümölcsöt hozni Isten számára (Ézs 5,2; Zsolt 80,9). A tanítványok a szőlővesszők (Jn 15,4), most tehát azt képviselik, amit a nemzet elmulasztott. A természetes szőlőtő egy célért van, éspedig hogy gyümölcsöt teremjen. Semmi másra nem jó; még faszeget sem lehet csinálni a fájából, amire valamilyen dolgokat akaszthatnának (Ez 15,3). A tanítványok arra vannak kiválasztva (Jn 15,16), hogy ezt a célt megvalósítsák. A gyümölcstelen szőlővesszőkről a 2.

04.22 A magát megalázó Úr

OLVASNIVALÓ: 
János 13,1-17

A felső teremben végzett szolgálat áttekintése

Szeretet a javából

Video: 
Video

(Pintér Béla - Örökország album)

/:

Van szerelem, ami nem gyógyítható,
Semmi mással nem pótolható,
Olyan tűz, ami teljes lánggal ég.

Nála nincs olyan, hogy bal lábbal kel fel,
És ha kérdezem, csak morcosan felel,
Ez a szeretet engem ünnepel.

És mint rúzzsal írt üzenet,
Ami reggel a tükörben engem vár,
A szívembe írta szavait,
Soha senki nem vesz el tőlem már.
:/

Ez

Refr:
Szeretet a javából,
cselekszik és nem csak beszél.
Szeretet a javából,
Szeretet, ami szívtől szívig ér.

01.10 Hallás és megcselekvés

OLVASNIVALÓ: 
Máté 7,1-29

AZ ÚR ítélkezésre vonatkozó magyarázata (1-6. v.) nem a polgári törvényszékre (Róm 13,1-7) vagy a gyülekezeti fenyítésre (1Kor 5,1-13) vonatkozik. Szavai mások egyéni és kicsinyes megítéléséről szólnak, amely személyes ellenszenvből, részrehajló szellemből, irigységből stb. fakad. Az ilyen szükségtelen kritikai szellemnek nincs helye a saját hibáinak alázatos ismeretével rendelkező tanítvány életében. Ahogyan a keresztyén növekszik a kegyelemben, mind szigorúbbá válik önmaga megítélésében, és elnézőbb mások elítélésében.

01.07 A Törvény betöltése

OLVASNIVALÓ: 
Máté 5,17-48

AZ ÚR nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt (17-19. v.). Azért jött, hogy „betöltse". Vagyis meg akarja magyarázni igazi jelentését és a benne foglalt hallgatólagos következtetéseket; szavakon túl be akar hatolni szellemébe és alapelveibe. Vitája nem a törvénnyel van, hanem az írástudókkal és a farizeusokkal (20. v.). Gondolkodjunk el az Úr három „kiemeléséről" a királyságba való bejutással kapcsolatosan. A belépéshez lényeges a bűnbánat (18,3), az újjászületés (Jn 3,5) és a helyes viselkedés (20. v.). A 20. vers állapítja meg az egész beszéd témáját.

12.07 A legnagyobb

„...ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet." 1Korintus 13,13

A szeretet győztes hatalom a gyűlölettel, viszálykodással és önzéssel teli világban. El tudja érni azt, amire semmi más nem képes. A szeretet kedvességgel viszonozza a rossz bánásmódot. Sőt, aki szeret, az kegyelmet kér saját gyilkosa számára is. Önzetlenül cselekszik, még ha körülötte mindenki jogainak érvényesítéséért küzd is. Elajándékozza önmagát, amikor már semmi mást nem tud adni.

11.22 Elfogadni és adni

„Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem..." 1Korintus 13,1

Ez a szeretet

Pajor Tamás - Ez a szeretet

11.04 Hasonlítunk

"Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti testvérét!" 1János 3,10

Régebben a legtöbb polgári családban a nappali szoba asztalán volt a nagy, díszes családi fényképalbum vattával bélelt bőrbe kötve, dúsan aranyozva. Lapjai aranyszegélyes, virágmintás, fényes keménypapírból készültek. És minden oldalán több bemélyedés volt található, amelyekbe fényképet lehetett tenni.

10.20 Ki megy el?

„Dávid eltikkadt, és azt mondta: Ki hoz nekem vizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van?" 1Krónika 11,17

10.06 Csordultig tele

„Rajta minden oly kívánatos. Ilyen a szerelmesem, ilyen a kedvesem, Jeruzsálem leányai!" Énekek éneke 5,16

Szulamit odaadó, hűséges, megrendíthetetlen szerelme az ő szerelmese iránt annak a szeretetnek a képe, amit nekünk kellene tanúsítanunk lelkünk örök Szerelmese iránt. Ennél a következő dolgokat kell figyelembe vennünk.

A szeretethimnusz mai nyelven

Fabiny Tamás: A szeretethimnusz mai nyelven

„És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.”  1Kor 13:2

Az 5 szeretetnyelv - Egymásra hangolva

Szerző: 
Gary Chapman

Az életre szóló szeretet titka. (New York Times-bestseller)

Az egymásra hangolva megújult kiadása segít a pároknak abban, hogy ráhangolódjanak egymás szeretetnyelvére.

"A szeretet nyelve egyetemes. Ám ahányan vagyunk, annyiféle nyelvjárást beszélünk." (Gary Chapman)

07.06 Ne szomorítsd meg!

"És ne szomorítsátok meg az Isten Szent Szellemét, aki által meg vagytok pecsételve a váltság napjára." Efézus 4,30

Ahogyan a gyülekezeti összejöveteleken lehetséges a Szent Szellem kioltása, ugyanúgy a személyes életünkben is meg tudjuk Őt szomorítani.

06.21 Milyen a derék férj?

„Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte." Efézus 5,25

Mit várhat a keresztyén feleség a férjétől? Elsősorban annak szellemi életére figyel, nem pedig külső megjelenésére.

A szeretetre vágyó süni

Egyszer volt, hol nem volt, kerek erdő közepén élt egyszer egy sündisznó. Nagyon mogorva sündisznó volt, legalábbis ezt tartották róla. Mindenkivel csak morgott, mindennel elégedetlen volt, és még ha jó szándékkal közeledtek hozzá, akkor is tüskés gombóccá gömbölyödött, csak úgy meredeztek kifelé a tüskéi. Nem is közeledett hát hozzá senki jó szándékkal sündisznó-emlékezet óta.

05.07 Valódi gondoskodás

„Neki gondja van rátok." 1Péter 5,7

A Biblia tele van példákkal arról, milyen csodálatosan gondoskodik Isten az ő népéről. Izráel a negyvenévi pusztai vándorlása idején mennyei kenyeret evett (2Móz 16,4), kimeríthetetlen tartalékuk volt vízből (1Kor 10,4), és Isten ellátta őket elnyűhetetlen saruval (5Móz 29,4).

Tartalom átvétel