Skip to main content

szeretet

A szeretet nem fogy el sosem

Video: 
Video

Mindenütt a földön vágynak valami jó után,
minden ember keresi hol a boldogság.
Sok mindent elérhetsz mégis üres maradhat a szív,
ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít.

Az élet néha bonyolult nem is mindig értem én,
de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény.
E három dolog közül legnagyobb a szeretet,
mely mindent elhordoz, s ha kell sok vétket elfedez

Az igazi szeretet

Erik szívesen magával vitte Bobit, a kutyáját, hogy a patak mentén felfedező utat tegyenek a tanyájukon. Egyszer, amikor a legelőn jártak, Erik meglátott egy tehenet biztos távolban. De ahogy megálltak, hogy bizonyos nyomokat szemügyre vegyenek, dühödt tehénbőgést hallott, és valami nagy robajjal áttört a bozóton. Földbe gyökerezett a lába, ahogy egy fekete tehén rá akart rohanni.

Karácsony, a szeretet nagy csodája

Szerző: 
Gyökössy Endre

A modern ember mindent kérdez. Nagyon is el tudom képzelni, hogy valaki ezt mondaná:

"No és, ha nekem adta az Ő gyszülött Fiát, csak úgy és annak ellenére, akkor mi van? Itt állok életem romjai között, úgy érzem, nincs jövőm, mert a múltam is elvesztettem, meghalt mindenkim, akit szerettem -minek nekem a karácsony meg annak a misztériuma?!"

Isten szeret bennünket

Ez a könyvecske segítséget szeretne nyújtani abban, hogy a gyermekek megismerjék az Úr Jézust, és megszeressék Őt, mint Üdvözítőjüket. Rövid formában elbeszéli Isten üdvtervét, ahogyan arról a Biblia tanúskodik.
Tartalom:

istenszeretbennunket.jpg

Irgalomra hív

Szeresd felebarátodat, mint magadat! Én vagyok az Úr! (3Móz 19,18)
Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. (Róm 13,8)

Az eltört láb

Magányos juhakolhoz ért a vándor egy este. Az ajtó nyitva volt, így beléphetett. A juhok közt ott ült a pásztor, aki rövid köszöntés után ismét a bárány fölé hajolt, amely nyilvánvalóan betegen feküdt a szalmán.

- Mi baja? - kérdezte a vándor.

- Eltört a lába - felelte a pásztor, miközben lágyan simogatta a bárányt.

Az idegen tudni akarta, hogy történt a dolog. A pásztor elmondta:

pasztorgyogyit200.jpg

Szeretsz - érted a kérdést?

Bûneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. (Zsolt 38,5)
Krisztus eltörölte a követelésével minket terhelõ adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. (Kol 2,14)

Egymást szeretni

Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz! (Zsolt 37,8)
Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. (Jak 1,19)

Egymást Teérted szeretni

Hálát adok az Úrnak teljes szívembõl, elbeszélem minden csodatettedet. (Zsolt 9,2)
Vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. (Mt 11,5)

Megbocsátást kértél

Megváltott engem, hogy ne jussak a sírba, és életem a világosságban gyönyörködjék. (Jób 33,28)
Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. (Róm 8,11)

A titkos fegyver - szeretet

A szeretet lényegében maga a keresztyénség. Azt érezni az ellenség iránt, amit más érez a barátai iránt; esőként és napsugárként hullani mind igazakra, mind hamisakra; szolgálni azoknak, akik ellenszenvesek és visszataszítóak, ahogyan mások szolgálnak a vonzóknak és a szeretetre méltóknak.

Új parancsolat

Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. (Zsolt 118,18)
Tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. (Róm 5,3-4)

Féltő szeretet

Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! (Ézs 55,3)
Jézus Krisztus mondja: "Aki hallja az én beszédeimet, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kõsziklára építette a házát." (Mt 7,24)

Mutasd ki szereteted,amíg teheted

Amikor elcsüggedt a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád. (Jón 2,8)
Mindenkinek ugyanaz az Ura, és õ bõkezû mindenkihez, aki segítségül hívja. (Róm 10,12)

Szeretet és szenvedés

Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál. (Zsolt 118,21)
Az asszony odaérve leborult Jézus elõtt, és ezt mondta: "Uram, segíts rajtam!" (Mt 15,25)

Maga Isten?

Alighogy véget ért a második világháború, Európa kezdte összerakosgatni a széthullott darabokat. Az óhaza romokban hevert. Szétdúlta a háború. Talán mind között a legszomorúbb látvány az volt, ahogy éhező kis árvák kószáltak a háború sújtotta városok utcáin.

Drágakövek a Bibliában

A Bibliában sok helyen szerepel drágakő. Ezek mindig valamilyen tulajdonságot hordoznak.

szárdiusz (rubint) - Isten szeretete,

topáz (sárga) - öröm

smaragd (zöld) - irgalmasság

karbunkulus - mértékletesség

Ez a Szeretet

Szolgádat is figyelmeztetik törvényeid. (Zsolt 19,12)
Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétõl. (Zsid 12,15)

Atyám! Taníts, hogy megértsem mi is az a szeretet. Taníts, hogy felfogjam szeretetedet. Taníts, hogy én is tudjam szeretni embertársaimat!

Tökéletesen ismer - s mégis szeret

Megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén. (1Móz 41,52)
A minden vigasztalás Istene megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. (2Kor 1,3-4)

Uram! Add, hogy odafigyelhessek arra, hogy te odafigyelsz rám!

Tartalom átvétel