Skip to main content

szeretet

Mert nálam járt

Istenünk, az Úr nem tûri a hamisságot, a személyválogatást és a vesztegetés elfogadását! (2Krón 19,7)
Péter ezt mondta: "Nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves elõtte, aki féli õt, és igazságot cselekszik." (ApCsel 10,34-35)

Az igazi győzelem

Video: 
Video

Mi a fontosabb: a te dicsőséged, vagy megosztani az Ő dicsőségét?

Mikor a szeretet válogatni kezd

Hatalma kiterjed a föld határáig. (Mik 5,3b)
János irja látomásban: Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erõ és a királyság, a hatalom pedig az õ Krisztusáé." (Jel 12,10)

Úr Jézus Krisztus! Szégyeníts meg dicsõségeddel, vizsgálj meg engem, mikor mások felett ítélkezem!

A szeretet szabaddá tesz

A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem! (Zsolt 51,19b)
Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem elõkelõk, sõt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe elõtt. (1Kor 1,28-29)

Vágysz Istenre?

Video: 
Video

Te vágysz Istenre? Isten végtelen. A mennyben végtelen... felfedezés lesz. Felfedezzük a végtelenségig Isten dicsőségeit. De a legtöbben ezt nem akarják... Most még nem akarják. Ha most nem akarod, akkor sem fogod akarni, mert az örök élet nem akkor kezdődik, amikor meghalsz és a mennybe mész.

A tékozló lány története

Video: 
Video

A következő szavait hallom Istennek: "Nem érdekel mi lett belőled, és nem érdekel mit tettél. A Fiam mindenért fizetett a kereszten. Most kérlek, gyere haza."

A Szeretet

Ha olyan kiváló szónok vagyok, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy "van egy álmom", de szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint egy leomlott templomtorony megrepedt harangja.

Fekete kiskutya

Elisabeth Elliot: Fekete kiskutya

Ingyen ölelés/Free Hugs

Video: 
Video

A világ számos városában indult mozgalom képei önmagukért beszélnek.

Szeretetet ígértem, nem boldogságot 2. - A szeretet félreértelmezése (a).

Szabó Anti

Máté 19:17  Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.

Isten tulajdonságai - Szeretet

Szeretet

1. Jelentése. - Mint a legtöbb keresztyén fogalomról, a szeretetről is gyakrabban beszélnek, mint meghatároznák. Még a szótár sem nyújt sok segítséget. A szeretetnek van érzelmi és nevelő vetülete is. A helyes szülői szeretet megnyilvánulásához is hozzátartozik mindkettő. A szülők meggyőződéssel vallják, hogy a gyermek érdekében cselekszenek.

Mégis-szeretet

Ti a saját szemetekkel láttátok az Úrnak valamennyi nagy tettét, amelyet véghez vitt. (5Móz 11,7)
Krisztus mondja: "Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is." (Jn 14,7)

Maradj velünk szereteteddel, jóságos Istenünk!

Szeretlek Uram!

Video: 
Video

Uram, sokszor annyira ingatagok az érzéseim. tervek,
barátok, vélemények - mindig változnak. De rá kellett
jönnöm, hogy egyedül csak a Te szereteted nem
változik soha. Szeretnék Neked elmondani valamit,
mélyen a szívemből:

 

 

 

Szeretni

Akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják a zárókövet. (Zak 4,10a)
Kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. (Zsid 6,11)

A szeretet soha el nem fogy!

A szeretet ára (Egy üzenet a gyászolóknak)

P. Kende

2Kor 5:17 arról beszél, hogy sok minden más lett, hogy hívők vagyunk. Minden újjá lett. Nem elég sok minden, nem egy-két dolog, hanem minden újjá lett.

2Kor 5:17  Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Szereteted mindennél nagyobb

Megtudjátok, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek. (2Móz 16,12)
Jézus így imádkozott: "Megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is õbennük." (Jn 17,26)

Uram! Adj ma is erõt, hozzád fordulni, veled lenni, imádkozni!

Szeretetszolgálat

A pap ajkai õrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen az Úr követe õ! (Mal 2,7)
Aki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentõl kapott erõvel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsõíttessék Jézus Krisztus által. (1Pt 4,11)

Miféle élet?

Látott embereket szeretni egymást, és látta, hogy a szerelem igen komoly követelményeket támasztott a szerelmesek felé. Látta, hogy a szerelem áldozatot és önmegtagadást kívánt meg. Látta, hogy a szerelem vitákat, irigységet és bánatot hozott. Úgy ítélte meg, hogy a szeretetnek túl nagy ára van.

Tartalom átvétel