Skip to main content

szeretet

Megmaradni a szeretetében

Olyan legyen a köztetek tartózkodó jövevény, mint a közületek való bennszülött! (3Móz 19,34a)

Amíg idõnk van, tegyünk jót mindenkivel. (Gal 6,10)

Uram! Szeretnék szeretni! Tudom, hogy te nagyon szeretsz. Köszönöm neked.

Csak a szeretet

Video: 
Video

Csak a Szeretet

Ott maradni a harcban, mikor fárad a kéz,
Az az egyetlen tarthat, ami több, mint az ész.
Csak a szeretet képes, amire semmi más,
Hogy elveszhetett az érdek, de élni fog a világ.
Az hogy életét adja ellenségeiért,
Vérét omlani hagyja, ilyet ki hallott még.

Mindig súgod, hogy küzdjél,
Látod érdemes volt.
Többet adott a hűség, mint a pillanatot.
Tűzben izzani végig, mint a legelején,
Csak a szeretet visz, hogy odaérj, óóó
Csak a szeretet visz, hogy odaérj.

Kegyelem

Hallgasd meg imádságomat, Uram, figyelj segélykiáltásomra! Könnyeim láttán ne légy néma. (Zsolt 39,13)

Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. (2Kor 4,10)

Az ünnep igéje:Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

A szeretet - háromágú villa

Áldjon meg téged az Úr, és õrizzen meg téged! (4Móz 6,24)

Krisztus mondja: "Én vagyok az az élõ kenyér, amely a mennybõl szállt le: ha valaki eszik ebbõl a kenyérbõl, élni fog örökké." (Jn 6,51)

 

Szeretet, hit és nagyobb élet

2010.3.21.

P. TJ Hassler

Ami konferenciák után történik, hogy úgy kezdünk gondolkodni, hogy visszatérünk a „normális" élethez. Majd foglalkozunk ezzel ha minden lecsendesedik. Valóban így akarunk gondolkodni?

Legyünk kitartóak az Isten szeretetében!

A mai nap igéi:
Emberfia, minden szavamat, amelyet elmondok neked, fogadd szívedbe, és hallgasd figyelmesen! (Ez 3,10)

Dél királynője eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét; de íme, itt nagyobb van Salamonnál. (Lk 11,31)


 

Legyünk kitartóak az Isten szeretetében!

Búcsú Szeretett Bátyámtól

 
Csak állunk itt mind és hallgatunk.

Mit mondhatnánk? Nincs elég szavunk.

Szíved nem él, hová lettél?

Te egyedül elmentél.

 

Már csak emlék, s egy kedves kép.

Meglátogattál, nem is  olyan rég.

A tárgyak használatra vannak, az emberek szeretetre!

A tárgyak használatra vannak, az emberek szeretetre!

Szeretet, irgalom, hűség

Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. (JSir 3,22-23)

Atyám! Szereteted az égig ér, jóságod a csillagokig!

A szeretetnek ellenállni?

Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Zsolt 29,11

Jézus így imádkozott: megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük. (Jn 17,26)

Családmesék

Szerző: 
Kun Erzsébet

Mi tagadás, beleszerettünk ebbe a könyvbe. Csak egy kicsit, de azt nagyon. Aztán beleszerettünk a szerzőbe is. Mert amikor felkerestük a lakásán, amely ma is ugyanaz, mint amit a könyvben lefest, rögtön megéreztük, hogy amit írt, igaz. Olyan az a lakás, hogy mindenből szeretet árad: a falakból, a tárgyakból, az egész klímából, amely körülveszi azt, aki belép.

Csaladmesek.jpg

A mentőcsónak

(Igaz történeten alapul)

Ani nagydarab, nem túl vonzó lány volt.

Voltaképpen kövér volt.

Himnusz a szeretetről

Szeretni annyi, mint adni,
Adni ha látod, hogy kérnek,
S mosolyogva letörölni egy csepp könnyet.
Szeretni annyi, mint békével elfogadni önmagad,
S önmagáért elfogadni másokat.
Szeretni annyi, mint felemelni azt, ki elesett,
S forrásvízzel lemosni sebeket.
Szeretni annyi, mint simogatni verés helyett,
Virágot nyújtani kemény ököl helyett.
Szeretni annyi, mint elfeledni fá

Szeretet

Aki becsüli a szeretetet, az minden megnyilvánulását becsüli és nem tépi ki gyökerestől a jó szándékot a szívekből.
- Tulajdonképpen hogy terem a szeretet? - kérdeztem egyszer anyát.
- Magról vetik - nevetett rám.
- És honnan szerzik hozzá a magot?

Szeretet és tüskék

Néhány sündisznó roppant fázik egy téli éjszakán. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen. De mennél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymás tüskéit, annál jobban szúrnak. Próbálnak hát távolodni. Csakhogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is.

Ahogy szeretni érdemes

Szerző: 
Max Lucado

Úgy érzed, hogy kevés benned a szeretet, és kimerültek megbocsátási "tartalékaid"? Emberileg ez sokszor érthető! Nem mindig könnyű szeretni az embereket, néha még a számunkra oly kedveseket sem, akikkel önként együtt élünk és dolgozunk nap mint nap. Hogyan szeressünk amikor nehéz szeretni?

AhogySzeretniErdemes

Istenre hangolva

Szerző: 
Gary Chapman

- Isten szeretetnyelvei -

IstenreHangolva

Szeretetre teremtve - Munkafüzet

Szerző: 
John és Agnes Sturt

A Szeretetre teremtve könyv olvasása közben használd ezt a füzetet.
Minden fejezethez tartozik a munkafüzetben egy fejezet. Nyomtasd ki, és írj bele!

SzeretetreTeremtveMunkaFuzet

Szeretetre teremtve

Szerző: 
John és Agnes Sturt

Az élet egy utazás az érettség felé vezeto úton. A teljesség és érettség nem jön automatikusan. Személyes erofeszítés, intellektuális, érzelmi és szellemi növekedés eredménye, mely néha fájdalmas, ám mindig gyümölcsözo. Ez a folyamat magában foglalja az egészséges énkép kifejlodését is.

SzeretetreTeremtve
Tartalom átvétel