Skip to main content

szeretet

A szeretet másik arca - a harag

Szerző: 
Gary Chapman

Hányszor megbántuk már, amit haragunk hevében mondtunk vagy tettünk! Gary Chapman könyve mindenkinek szól, aki szeretné, hogy a harag ne romboló erőként nyilvánuljon meg az életében, hanem a szeretet szolgálatába állítva - pozitív szerepet játsszon: orvosolja az igazságtalanságot, kiigazítsa a rosszat és helyreállítsa a megromlott kapcsolatot.Mikor jogos a harag?

ASzeretetMasikArcaAHarag

Nagyobb boldogság adni

Testvéri szeretet


És ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, kik te veled hajóznak. (Ap. Csel. 27:24)

A jó szülő titka

Mielőtt a gyermek eléri a negyvennyolc hónapos kort, két tisztán érthető üzenetet jutassunk el az értelméhez.

Válság idején - Böjte Csaba gondolatai

Az egyszerű életről, a mindennapos, csendes názáreti létről szeretnék beszélni. Ha a megváltást EU-s projektből finanszírozták volna, milyen komplikált lett volna!

A szörnyű felfordulás


Volt egyszer egy édesapa, akinek volt egy hároméves Brandon nevű kisfia.
Egy napon Brandon látja, hogy édesapja csokoládés kekszet eszik a nappaliban tejjel, és azt mondja magában:
„Apa szereti a csokoládés kekszet tejjel. Na, én most viszek neki egy pohár tejet."
Azzal kisiet az étkezőbe, és átvonszol egy széket a konyhába, végigkarcolva maga után a padlót.

Hajó a kirakatban

Egy kisfiú sok-sok órát töltött azzal, hogy egy kis vitorlás hajót épített, a legapróbb részletekig kidolgozva azt. Majd elvitte egy közeli folyóhoz, hogy kipróbálja. Ahogy azonban rátette a vízre, nagyon gyorsan elsodródott. S bár szaladt utána a parton, nem tudott lépést tartani vele. Az erős szél és a sodrás elvitte a hajót.

Találka egy ismeretlennel

  Mivel középiskolás koromban kissé félénk voltam, nemigen mertem találkára hívni a lányokat. Egy nap a barátom így szól hozzám: „Hékás, egy nagyszerű találkát szerveztem neked szombat estére! Minden elő van készítve."

A Szépség és a Szörnyeteg

  Emlékeztek-e  még  arra  a  megragadó  jelenetre  a  Szépség  és  a  Szörnyeteg  c.  Disney-rajzfilmből,  amikor  a  Szörnyeteg  szerelmet  készül  vallani  Belle-nek?  Cogsworth  eufórikus várakozással  gondol  erre  a  pillanatra,  ugyanis  ha  Belle  viszonozza  a  Szörnyeteg  szerelmét, akkor...!  Akkor  a  var&a

Medve a barlangban

Két  kalandvágyó  kamasz,  akik  jó  barátok  voltak,  egy  alkalommal  barlangász  expedícióra indult.  Egy  hosszú,  tágas  alagút  mélyén  óriási  medvenyomokra  bukkantak.  Nagy  bátran elhatározták, hogy mennek tovább a nyomok mentén, de lassan és rendkívül óvatosan haladtak, nyitott szemmel &eac

Szeressétek az öregeket!

Szerző: 
Óbecsey István

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Tökéletes szeretet

    Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. (Máté 5,48)

Ellenségszeretet

    Én pedig azt mondom néktek: szeressétek ellenségeiteket. Máté 5, 44

Felebarátunk képében

    Amennyiben megcselekedtétek eggyel ez én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg. (Máté 25, 90)

A nagy parancsolat

    Lukács 10, 25-37 Az irgalmas szamaritánus

    Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből... és a te felebarátodat, mint magadat (Lukács 10, 27.)

A feltétel nélküli szeretet

A feltétel nélküli szeretet alapvető üzenete az, hogy szabaddá tesz. Bárki légy is, az lehetsz, aki vagy, teljes bizalommal kinyilváníthatod gondolataidat és érzéseidet. Nem kell attól tartanod, hogy megvonják a szeretetet tőled. Nyíltságodért és őszinteségedért nem fognak megbüntetni.

FeltetelNelkuliSzeretet

Fiaimnak

Szeretném, ha sohase felejtenéd, Istenre MA számíthatsz.
Feltétel nélkül. És amíg van olyan, hogy idő, addig ma van. Aztán az idő megszűnik. Csak az Isten dícsérete marad meg.
Szeretném, ha sohase felejtenéd, hogy MA számíthatsz rám…

Jólét, Siker, Szeretet

Egy asszony kijött a házból, és három hosszú, fehér szakállú öregembert látott üldögélni az udvaron. Nem ismerte őket. Így szólt:
- Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de éhesnek és fáradtnak látszotok. Kérlek benneteket, gyertek be, üljetek le és egyetek valamit!

- A ház ura itthon van? - kérdezték.

Jolet Siker Szeretet

A szeretet csodája

A szeretet csodája
"Ne feledjétek, hogy ...
A kötelesség szeretet nélkül elkedvetlenít.
A felelősség szeretet nélkül kíméletlengség.
Az igazságosság szeretet nélkül megkeményít.
Az okosság szeretet nélkül ravaszság.
A rend szeretet nélkül kicsinyesség.

ASzeretetCsodaja

Adj egy esélyt Istennek!

adjeselyt.jpg

Kedves látogatónk!
Ha nem hiszel Isten létezésében, azt kérdezném Tőled:
- minden "hitetlenségedben" el tudod-e fogadni (képzelni) azt a lehetőséget, hogy ha van Isten, akkor  Ő meg tudna neked úgy mutatkozni, tudna olyant csinálni,  hogy az neked személyes legyen, csak neked szóljon, szinte csak te értsed?

Interjú Istennel

Azt álmodtam, interjút készítek Istennel.

Interju Istennel
Tartalom átvétel