Skip to main content

házasság

05.09 Lesznek ketten egy testté

„Ezért a férfi elhagyja atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testté" (Mt 19,5).

10.15 A házasságtörő nő

OLVASNIVALÓ: 
János 7,53-8,11

A sátoros ünnep már elmúlt, "mindenki hazament, Jézus pedig kiment az Olajfák-hegyére". Kora reggel volt, és az Olajfák-hegyének lejtőjén lefelé ment a Megváltó, át a Kidron völgyén, be a városba. A Templom-téren jöttek hozzá az emberek, Ő pedig leült és tanította őket. A helyszínre jöttek az írástudók és a farizeusok is, magukkal hozva egy asszonyt, majd odaállították a tömeg közepére, és házasságtöréssel vádolták. A vád igaz volt, és a bizonyíték kétségbevonhatatlan; de a nagy kérdés az, hogy hol volt a férfi, és őt miért nem vádolták meg?

16. Jézus beszélgetése a farizeusokkal a válásról

Igehely (történet): Mt 19,1-12 Jézus beszélgetése a farizeusokkal a válásról

Aranymondás:                Mt 19,6 Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.

Óracél:                           Értsék meg, hogyan látja Isten a házasságot és a válást.

08.17 A házasság megszentelt szépsége

OLVASNIVALÓ: 
Efézus 5,22-33

EZ az érdeklődésre számot tartó igehely kölcsönös alázatra és szeretetre hív fel. Először a feleségeket szólítja fel a férjek iránti engedelmességre, aztán pedig (a 6. fejezetben) a gyermekeket a szülőknek, a szolgákat az uraiknak való engedelmességre, azzal együtt, hogy elmondja a férjek, a szülők és az urak kötelességeit is.

07.03 A keresztyén és a házasság

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 7,1-40

A KORINTUSBAN uralkodó erkölcsi viszonyok láttán nem meglepő, hogy ez a téma helyet kapott ebben a levélben. Kellett ezzel már foglalkozni a gyülekezetben (1. v.). Válaszában Pál az isteni parancsolatokat saját apostoli ítélőképességével együtt közli (vö.: 6., 25., 40. v.). Arra törekedve, hogy ennek a hosszú fejezetnek a tartalmát összefoglaljuk, figyeljünk meg négyféle hűséget, amelyet bemutat.

A férfi és a női agy

Társra várva

Szerző: 
dr.Kováts György és Anna

Ez a könyv mindenkinek való. Mindenkinek, aki gondolkodik arról, mit jelent ez: "hozzám illő segítőtárs".

A hosszú, boldog házasság titka

A férj és feleség 60 évet éltek le együtt, hogy nem volt titkuk egymás előtt, kivéve egyet. A szekrény felső polcán volt egy cipődoboz, amibe a férj sosem nézett bele. Aztán a feleség úgy döntött, hogy elmeséli a doboz titkát a férjnek, ezért megkérte, hogy vegye elő. A dobozban két kötött baba volt és 25,000 dollár.

- Mi ez? -- kérdezte meglepetten a férj?

szeretet2.jpg

Akarod házastársadul? Igen!

Isten a házasságot azért találta ki többek között, hogy az Isten és ember jövőbeli kapcsolatáról tanítson minket. Miről szól a házasság? A vőlegény és a menyasszony szabad akaratából örökre összekötik az életüket. Jóban, rosszban, örökre kitartanak egymás mellett hűségesen.

A jó házasság titka

Szerző: 
Stormie Omartian

- A feleség fohászának ereje

Rengeteg kihívás és hatalmas nyomás nehezedik ránk manapság, és a jó házasság sokak számára csak elérhetetlen álom. hirdetés

AJoHazassagTitka

A házassági egység természete

Ha a házasság célja az élet minden területére kiterjedő egység, mit jelent ez azok számára, akik házasságra készülnek? Hiszen maga a házasságkötés még nem garantálja ezt a fajta egységet.

AHazassagiEgysegTermeszete
Tartalom átvétel