Skip to main content

bűn

05.15 Panaszkodás vagy hálaadás

"De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal." 1Korintus 10,10

05.13 Botránkoztatás és malomkő

„Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tenger mélyébe vetik." Máté 18,6

05.04 Szellemi oxigénhiány

„Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet." Példabeszédek 14,12

Kétszer is olvashatjuk a Példabeszédek könyvében (14,12 és 16,25), hogy a helyes utat illetőn nem lehet a magunk döntésére hagyatkozni. Amit az ember helyesnek lát, nyomorúságban és ínségben végződik.

05.03 A mélységből

„Mert aki testének vet, a testből arat majd pusztulást." Galata 5,8

Senki nem vétkezhet úgy, hogy büntetlenül megússza. A bűn következményei nemcsak elháríthatatlanok, hanem rendkívül keservesek. A bűn tűnhet eleinte kedves kiscicának, végül azonban üvöltő oroszlánként marcangol szét bennünket.

04.13 Dicsőíti Istent?

„Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!" 1Korintus 10,31

A keresztyén magatartás egyik nagy kérdése, hogy az valóban Istent dicsőíti-e? Magatartásunkat általában annak a kérdésnek az alapján szoktuk megvizsgálni: „Vajon nem ártalmas-e az valamiképpen?" Pedig nem erről van szó. A kérdésnek így kell szólnia: „Isten dicsőségére való?"

02.19 A szív eltévelyedése

„Az embert saját bolondsága vezeti félre, mégis az ÚR ellen zúgolódik a szíve." Példabeszédek 19,3

Nincs pszichológiai szakkönyv, mely olyan mélyen feltárná az emberi magatartást, mint a Biblia. Ez az igehely például bemutat egy olyan embert, aki saját ostobaságával teszi tönkre életét, de aki ahelyett, hogy vállalná érte a felelősséget, Istent vádolja, mintha Ő okozta volna baját.

01.27 A munka áldás

„Kihasználva az alkalmas időt." Efézus 5,16

Ebben a mostani világban, amelyben az emberek egyre allergiásabbak lesznek a munkára, a keresztyéneknek minden pillanatot ki kell használniuk. Az időt eltékozolni: bűn.

Minden kor emberei hangsúlyozzák a gondos és kitartó munka fontosságát. Üdvözítőnk maga is azt mondja: „Nekünk - amíg nappal van - annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat" (Jn 9.4).

01.20 Halászni tilos

„Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg." Zsidók 10,17

A Szentírás egyik legdrágább és legmegnyugtatóbb igazsága az, hogy a Krisztus vére által befedezett bűnöket Isten elfelejti.

01.18 Válasz e világ problémáira

„Az én országom nem e világból való; ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának..." János 18,36

Kutatás, olvasás és engedelmesség

A 4Móz 15 (is) beszél az áldozati rendelkezésekről. Nem csak a szándékos bűnök elrendezéséről kapunk részletes útmutatást, de a tévedésből, vagy tudatlanságból elkövetett bűnök elrendezéséről is. Isten kegyelme gondoskodott az ilyen bűnök elrendezéséről is, de az Ő szentsége megköveteli az ilyen bűnök megítélését és megvallását.

Tisztelet

„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad te neked.” (2Móz 20,12.)

Bűnök

1. Az érzelem bűnei:

Hálátlanság (2Tim 3:2).

Szülőkkel szembeni tiszteletlenség, engedetlenség (2Móz 20:12, 21:17; Mt 15:3–6; Ef 6:1–3).

Engedelmességgel természetesen a gyermek csak addig tartozik a szüleinek, ameddig kiskorú. Tisztelettel azonban felnőttként is tartozik nekik. A tisztelet a Szentírásban azt is magában foglalja, hogy idős korban, ha szükséges, gondoskodik róla anyagilag.)

A király kocsisa

Volt egyszer egy király, aki egy magas hegy tetején lakott. Összes hű alattvalója lent élt a völgyben. A hegy csúcsán álló palotához egyetlen meredek, kanyargós út vezetett a hegy oldalán. A király szerette alattvalóit, és azok is szerették őt, úgyhogy minden nap meglátogatta őket. Az út nagyon veszélyes volt le a hegyről, de a királynak volt egy megbízható embere, aki a kocsit hajtotta.

Egyik nap meghalt a kocsis, és kihirdették az egész királyságban, hogy a királynak új kocsisra van szüksége. Versenyt hirdettek, hogy a legméltóbb ember nyerhesse el ezt az állást.

Ráérünk?

Egy régi mese szerint gyűlés volt a pokolban. Az ördögök beszámoltak tevékenységükről. Az egyik arról szólt: „Én mindenütt azt hirdettem, hogy nincs Isten, nincs mennyország, mindenki élhet nyugodtan a bűneiben!”

Az ördögsereg megtapsolta, ám az ördögfejedelem azt mondta: „Jó, jó. Régi propagandaszólamunk ez. Csak az a bökkenő, hogy ha bajba jutnak, még a leghitetlenebb ember is azt mondja: „Jaj, Istenem!” Ráadásul a lelkiismeretük is gyakran megszólal:„Hátha mégis…”

A megbocsátás nehézsége és hatalma

 A bűnről szeretnék beszélni. Jó téma, nem? :-) Igazából nagyon jól ismerjük, úgyhogy túl sokat nem kell róla beszélnem. Ha valami ismerős, akkor az a bűn. Szeretnék megnézni néhány bibliaverset, hogy alapot vessünk ennek a témának, aztán pedig levonjuk a következtetést. Reméljük, hogy ez majd szolgál felénk.

007. Káin és Ábel

Igehely (történet): 1Móz 4     Mr.Bűn (Pintér Béla)

Aranymondás/kulcsige 1Móz.4.7 Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, … de te uralkodjál rajta.

Fő üzenet, központi igazság:

Üzenet/téma: Féltékenység, irigység, gyűlölet és gyilkosság gyakran követik egymást

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék: Kommunikáció testnyelv

006. Az ember bukása- a bűnbeesés, Isten büntetése

Igehely (történet): 3Mózes 1-24 Az ember bukása- a bűnbeesés, Isten büntetése

 

Aranymondás/kulcsige:  Róm.6.23 A bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

Fő üzenet, központi igazság: A jó és a rossz tudásának fájáról való szakítás következménye a bűneset. A bűn gonosz hatalom.

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Fantáziajáték kígyóval részletesen a végén

24. Fel, fel, fel

Fel, fel, fel

(Feketén, fehéren album)

Az óra menete:

Cél: Értsd meg, Isten nem vállal közösséget a bűnnel, de szeretete miatt kegyelmet akar adni!

Fókusz: Az ember bűnös lény, ezért Isten segítségére van szüksége. Kivel/mivel vállalsz közösséget? Hova tartasz (le/fel)?

Kulcsszavak: bűn, céltévesztés, kereszt, megváltás, megvallás, egyetértés, lelkiismeret furdalás, gyengeség, félelem, depresszió, örömhír, szabadulás, megbocsátás

Tartalom átvétel