Skip to main content

prófécia

Mit tanított Jézus 40 napig a feltámadása után

MESSIÁSI KRISZTOLÓGIA

dr.Arnold Fruchtenbaum

előadásainak jegyzete, 2012.

  • Próféciákról szól (Jézus 1. eljöveteléről).
  • Írás – ez mindig ÓSZ-t jelent, ebből bizonyították Jézus messiási voltát.

Lk.24. 25 Ő pedig azt mondta nekik: Ó, balgák és rest szívűek mindazoknak az elhívésére, amiket a próféták szóltak!

A kis szarv

Szerző: 
Reuben Lynn Hilde

A kis szarv Dániel könyve 8. fejezetében.

akisszarv.jpg

Miről szól a Jelenések könyve?

Szerző: 
Reisinger János dr.

Aki végigolvassa ezt a könyvet, amely fejezetről fejezetre halad a Jelenések könyve megismerésében, Jézus Krisztus kijelentésével szembesül.

mirolszolajelenesekkonyve.jpg

A 70 hét prófécia - A Messiás eljövetelének dátuma

A messiási próféciákból több mint 300 van. Ez a lenyűgöző prófécia, amelyet "Hetven hét prófécia" néven szoktak nevezni, kb 500 évvel előre megjövendölte a pontos idejét (év, hó, nap) annak, amikor Jézus Krisztus királyként bevonul Jeruzsálembe, majd keresztre feszítik.

Nabukodonozor babiloni király fogságban tartotta a zsidó népet. Nabukodonozor zsidókat deportáltatott Babilóniába. A zsidók 70 évet töltöttek fogságban.

A 70 het profecia
Tartalom átvétel